Oktober

6 – € 650.000,- voor Maassluise haven
De historische haven van Maassluis heeft een subsidie ontvangen van € 650.000,- om nieuwe ontwikkelingen in het historisch havengebied in gang te kunnen zetten. Het geld komt van de Erfgoed Deal; een samenwerkingsverband van onder meer vier ministeries. De Maassluise inzending bleek één van de vijf winnaars te zijn. De gemeente investeert het geld in de eeuwenoude Maassluise haven. Vanaf mei volgend jaar kun je ieder weekend meevaren met de historische schepen. Het is ook de bedoeling dat veel jongeren aan de slag gaan in de haven om bijv. nieuwe technieken toe te passen op de historische schepen. De hoop is dan dat ze als vrijwilliger later de ouderen gaan opvolgen. Er komt ook een nieuwe ruimte waar bedrijven kunnen samenwerken aan nieuwe technieken en ideeën. Er komt een zeezoutbatterij, die veel duurzamer is dan lithiumbatterijen. Hiermee kan duurzaam opgewekte energie worden opgeslagen die niet direct op de schepen nodig is.

14 – Maassluis ziet toch af van Wifi-tellen
Maassluis ziet af van het omstreden tellen van bezoekers via wifi en gaat nu CT-scanners en sonartechnologie gebruiken. Omdat tegen het voorgenomen Wifi-tellen hevig werd geprotesteerd en ook de Autoriteit Persoonsgegevens zich niet kon vinden in deze manier van registreren heeft het college van B&W besloten dit niet te gaan doen. Bij Wifi-tellen worden bezoekers via hun mobiele telefoon geregistreerd. Zo zou de gemeente een indruk van het aantal bezoekers kunnen krijgen. Als alternatief is er nu gekozen om sonartechnologie in te zetten om slechts aantallen te meten. De sonar detecteert de weerkaatsing van geluidsgolven en kan onderscheid maken tussen voetgangers, fietsers en auto’s. Voordeel van deze methode is dat er geen privacygevoelige gegevens worden vastgelegd. De gemeente heeft wel minder gegevens, maar kan toch de invloed van bijv. evenementen meten. De meetpunten komen in de Koningshoek, het oude stadscentrum en bij de invalswegen te hangen.

20 – Gescheiden hemelwaterafvoer moet wateroverlast voorkomen
Op de Uiverlaan in Maassluis is een nieuw hemelwatersysteem in gebruik genomen. Hiermee heeft Maassluis de mogelijkheid schoon regenwater direct af te voeren naar onder andere vijvers, sloten en de haven. Daardoor wordt de kans op wateroverlast een stuk kleiner. Het hemelwatersysteem bestaat uit een grote buis die onder de grond ligt tussen de Burgemeesterswijk (Kwartelsingel) en de haven. Het gescheiden afvoersysteem voorkomt onnodige vermenging van schoon regenwater met vervuild afvalwater. Voorheen kwam zowel het schone regenwater als het vervuilde water terecht bij de rioolwaterzuivering in Vlaardingen. Hier werd het water schoongemaakt en geloosd in de Nieuwe Waterweg. In de nieuwe situatie legt het schone regenwater niet meer deze onnodig lange weg af, maar wordt het direct afgevoerd naar nabijgelegen vijvers, sloten of de haven. Het project is een samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Maassluis. Met dit systeem moet in de toekomst wateroverlast in de wijk bij hevige regenbuien voorkomen.

24 – Preventief fouilleren bij metrostations Maassluis nog een half jaar langer toegestaan
Ook het komende halfjaar is preventief fouilleren toegestaan op en rond de metrostations in Maassluis. Burgemeester Edo Haan heeft deze gebieden, op advies van de politie, opnieuw aangewezen als zogenoemde veiligheidsrisicogebieden. Aanleiding voor de maatregel was een stijging van incidenten waarbij wapens onderdeel van de melding zijn. Een andere reden is de nabijheid van Maassluis bij Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en de Hoekse Lijn. In deze steden is vaak sprake van incidenten, waarbij wapens zijn betrokken. Hier is preventief fouilleren eveneens toegestaan. Mensen weten, sinds de Hoekse Lijn in gebruik is genomen, weer makkelijker Maassluis te vinden. Hierdoor neemt de kans toe op meer potentiële slachtoffers en daders, die de wijken van de stad ingaan. Veel jeugd uit Maassluis in Vlaardingen op school. Zij reizen veelal met de metro. Om wapenbezit onder jeugd te ontmoedigen, wil de politie preventieve fouilleeracties bij voorkeur uitvoeren op en nabij de vervoersknooppunten waarlangs de jeugd reist. Overigens heeft de maatregel het afgelopen half jaar wel effect gehad. Zo zijn er op en rond de metrostations 52 personen gefouilleerd. Hierbij zijn in totaal bij 11 personen wapens aangetroffen.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari