Mei

6 – Getijdenpark langs Het Scheur komt er niet
Het aangekondigde getijdenpark langs de rivier Het Scheur nabij de natuurspeelplaats Avonturis komt er niet. De bodemvervuiling ter plaatse is te groot. Saneren van deze bodem neemt zoveel geld dat het niet verantwoord is voor de gemeente dit park nog aan te leggen. Wethouder Voskamp, verantwoordelijk wethouder, is zeer teleurgesteld. Het getijdenpark had volgens hem de stad en de natuur op een prachtige wijze kunnen verbinden, maar er gaat nu een definitieve streep door de plannen. Bovendien is het zo dat de afgegraven grond gebruikt zou worden bij de aanleg van de natuurvriendelijke oever nabij gemaal de Zaayer. Hiervoor moet nu schone grond van elders worden aangekocht en verwerkt. De startdatum van dat project is daarom ook onzeker geworden. Wel wordt benadrukt dat het absoluut veilig is voor de volksgezondheid om de wandelen en voor kinderen om te spelen in Avonturis.

15 – Trekschuit ‘Den Eersten Snik’ te water gelaten
Precies twee jaar na de kiellegging in de tijdelijke werkplaats, waar voorheen garage van der Kooij was gevestigd, is de reproductie van de trekschuit ‘den Eersten Snik’ te water gelaten. Eerst werd de schuit voorzichtig uit de werkplaats gehaald en naar de Vliet gehesen, waar ze aan de Wipperskade voorzichtig te water werd gelaten. Met schipper Peter Schouten aan het roer werd naar de tijdelijke ligplaats gevaren. Deze zomer zullen proefvaarten worden gemaakt. Op monumentendag (11 september 2021) zal de trekschuit feestelijk worden gedoopt en komt ze op haar nieuwe ligplaats bij de Markt te liggen. Vanaf dan zullen dagelijks volgens de dienstregeling tochten worden gemaakt. De trekschuit zal dan een groot gedeelte van de tocht door een paard worden getrokken.

31 – Maassluis hoeft niet extra te bezuinigen
Als het aan wethouder van Financiën Sjef Evers ligt, hoeft de gemeente Maassluis de komende jaren niet extra te bezuinigen. Dat bleek bij de presentatie van de Kadernota 2022-2025. Bestaande voorgenomen bezuinigingen gaan wel door, maar ze worden niet verder aangescherpt. Ook zaken als de onroerendezaakbelasting hoeven niet te worden verhoogd. Volgens Evers staat Maassluis er financieel goed voor, zeker in vergelijking met sommige ons omringende gemeentes. Er blijft wel zorg over het sociaal domein en dan vooral de jeugdhulp, waar de tekorten nog groot zijn. Het demissionaire kabinet-Rutte heeft daarvoor wel geld beschikbaar gesteld, maar dat is slechts gedeeltelijk een oplossing. Een gedeelte van die tekorten moet uit de algemene reserve worden bijgelegd. Ondanks dat zijn de begrotingen voor 2024 t/m 2026 sluitend. Dat is ook noodzakelijk, want de Provincie heeft een sluitende begroting van de laatste twee jaar van een begrotingsperiode verplicht gesteld. Dat dat is gelukt en dat alle voorgenomen investeringen doorgang kunnen vinden, stemt de gemeentelijke schatbewaarder zeer tevreden.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari