Februari

3 – Vaccinatielocatie Maassluis komt bij Koningshoek
De gemeente Maassluis gaat een grote corona-priklocatie bouwen op het parkeerterrein bij Winkelcentrum Koningshoek aan de Uiverlaan. Deze locatie wordt dan ook een van de priklocaties in de regio. Reden dat de gemeente deze locatie bouwt is dat bestaande locaties, zoals sporthallen, niet voldeden aan het uitgebreide pakket van eisen, dat de GGD aan zo’n locatie stelt. De priklocatie is op deze manier goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer en de Maassluise bevolking hoeft niet ver te reizen om gevaccineerd tegen corona te worden. De verwachting is dat per medio maart met vaccineren kan worden begonnen.

4 – Nieuw logo voor zeesleepboot Furie
De 105 jaar oude zeesleepboot Furie is een publiekstrekker in de Maassluise museumhaven. Dat mag ook wel, want de ‘oude dame’ is de enige stoomzeesleepboot die nog in bedrijf is in Nederland. De Furie kreeg landelijke bekendheid door de televisieserie ‘Hollands Glorie’, eind jaren zeventig van de vorige eeuw. Op de schoorsteen prijkte een grote rode letter ‘W’, de eerste letter van de naam van de eigenaar van het schip in die serie, Jan Wandelaar. Die rode letter ‘W’ prijkt nu nog steeds op de schoorsteen. Toch vond het bestuur van de stichting Hollands Glorie, de huidige eigenaar, dat een nieuw logo toch geen overbodige luxe was. De basis van het nieuwe logo is toch weer een grote rode letter ‘W’, maar het bouwjaar en de naam van het schip zijn toegevoegd en de ondergrond is maritiem blauw met een witte band in het midden geworden. Het logo wordt breed uitgedragen. Het komt niet alleen op de schoorsteen, maar zal ook op het briefpapier en op de nieuwe bedrijfskleding van de bemanning terugkomen.

5 – Maassluise horeca uiterlijk om 04.00 uur dicht
De Maassluise horeca sluit uiterlijk om 04.00 uur. Dat was zo en dat blijft zo. GroenLinks had een voorstel tot vrijstelling van de horeca-openingstijden ingediend, maar dat kon niet rekenen op steun van de rest van de gemeenteraad. Burgemeester Haan had eerder ook al laten weten geen voorstander van verruiming van de openingstijden te zijn. Er zijn nu zes horecabedrijven die tot 04.00 uur open zijn. In 2019 zijn er veertien verzoeken voor een zogenaamd ‘verlaatje’ binnengekomen. Dat geeft volgens hem aan dat het huidige beleid voldoet. Hiermee stemde de meerderheid van de gemeenteraad in.

5 – Varend Corso ook dit jaar van de baan
Ook dit jaar wordt het Varend Corso vanwege de coronamaatregelen afgelast. Het jaarlijkse Westlandse bloemenspektakel, dat vorig jaar ook al niet door kon gaan door corona, zou op 1 juli worden georganiseerd. De verwachting is dat dan nog niet genoeg mensen zijn gevaccineerd om een dergelijk drukke festiviteit in goede banen te kunnen leiden. Ook uitstel naar september is besproken, echter zou het Corso voor het eerst Den Haag aandoen. De enorme hoeveelheid mensen die dat op de been zou brengen vinden burgemeesters en de veiligheidsregio geen goed plan. Volgens voorzitter Rob Baan van het Varend Corso Westland zal het Varend Corso volgend jaar in volle glorie terugkeren.

7 – Winter valt in met sneeuw en ijs
Wie deze zondag wakker werd bleek in een compleet winters landschap terecht gekomen. In het hele land en ook in Maassluis bleek een flink pak sneeuw van enkele tientallen centimeters dik te zijn gevallen. Code rood (ontwrichtende omstandigheden) werd afgegeven. Verkeer was de eerste uren nauwelijks mogelijk en kwam pas de dag erna een beetje op gang; treinen reden helemaal niet op zondag en kwamen op maandag slechts mondjesmaat op gang. Pas dinsdag reden de eerste intercity’s weer. De sneeuw bleek door het vriesweer van de dagen erna ook liggen en zorgde in ieder geval voor de jeugd voor winterpret. Toch komt er komt nu geen ijsbaan op de hardloopbaan bij de Albert Schweitzerdreef. De Stichting Outdoor Sport Promotion Maassluis heeft dat met pijn in het hart moeten besluiten in overleg met de gemeente. Het coronavirus is de sta-in-de weg. Zo’n open ijsbaan trekt niet alleen de zeer jeugdige schaatsers. ‘Wij hebben niet voldoende vrijwilligers om de hele dag en avond bij de baan toezicht te houden’, verklaart Arnold Peek namens de stichting. ‘Wij vinden dit heel jammer, nu het eindelijk weer eens is gaan vriezen’. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft gezegd al het mogelijke te doen om schaatsen op de plassen en vlieten mogelijk te maken. Zo is vanaf woensdag 10 februari een vaarverbod ingesteld tot de dooi intreedt en zijn stuwen en inlaten zo ingesteld dat het waterpeil zo min mogelijk fluctueert. Gemalen staan waar mogelijk stil. Uiteindelijk duurde de prik van Koning Winter slechts een week en stegen de temperaturen vanaf 15 februari naar lenteachtige hoogte van zo’n 15oC.

23 – Fonds Schiedam, Vlaardingen e.o. helpt sportverenigingen met een miljoen
Het Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken heeft een miljoen euro beschikbaar gesteld. Noodlijdende sportverenigingen uit de regio, dus ook uit Maassluis, kunnen aankloppen voor hulp bij het fonds. De sportverenigingen hebben het financieel zwaar, omdat leden weglopen, omdat er door de coronamaatregelen niet mag worden gesport. Ook is het innen van contributiegeld moeilijker geworden en zijn er geen inkomsten uit de kantines. Sponsors laten het ook afweten. Het Fonds besloot het geld beschikbaar te stellen omdat de landelijke steunmaatregelen meestal niet direct worden uitgekeerd en niet voldoende is voor alle clubs. Clubs kunnen geld aanvragen voor concrete toekomstplannen om weer op te starten na de coronamaatregelen. Er is dan ondersteuning om het sporten ‘coronaproof’ te beoefenen. Het Fonds geeft geen geld om salarissen van trainers en spelers te betalen. Clubs die nu financieel aan de grond zitten, kunnen een renteloze lening van maximaal €20.000,- krijgen om de ergste nood te lenigen.

26 – Burgemeester Haan wil nog wel ‘een rondje’
Burgemeester Edo Haan heeft te kennen gegeven nog eens zes jaar de burgemeester van Maassluis te willen zijn. Op 2 november a.s. loopt zijn eerste ambtstermijn van zes jaar af. Daar is nu de herbenoemingsprocedure voor gestart. Hiervoor hebben de fractieleiders van de Maassluise gemeenteraad een gesprek gehad met de Commissaris van de Koning. Nu wordt een vertrouwenscommissie ingesteld, die de herbenoeming voorbereidt en uitvoert. Doel is het opstellen van een Verslag van Bevindingen en een conceptaanbeveling tot herbenoeming. Dit moet halverwege het jaar klaar zijn. Daarna kan de gemeenteraad e.e.a. goedkeuren en hiervan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in kennis stellen. Als dat allemaal gedaan is kan Z.M. de Koning een Koninklijk Besluit tot herbenoeming nemen.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari