Juli

5 – Koning Willem-Alexander opent vernieuwde Lely-campus
Koning Willem-Alexander heeft de vernieuwde Lely-campus. De vernieuwing was volgens Lely noodzakelijk omdat zij schatten dat de voedselvraag de komende 30 jaar met 70% zal stijgen en de vraag naar zuivel zal de komende 10 jaar jaarlijks met 2 to 4 % groeien. Lely ziet het als haar taak samen met de boeren een zo duurzaam mogelijke productie van voedsel en zuivel te ontwikkelen. Dat doen ze bijvoorbeeld door te werken aan een melkveebedrijf waarbij circulariteit centraal staat. Circulariteit staat voor het hergebruiken van belangrijke voedingsstoffen, afvalvermindering, emissieverlaging en verder het creëren van een nauwere band tussen consument en boer. Het bedrijf Lely is sinds 1948 actief en is vroeger vooral ontstaan met het doel het leven van de boer te veraangenamen met nuttige landbouwwerktuigen. Momenteel wordt gefocust op robots, die melken, mest opruimen en de data bijhouden en opslaan. Daarbij hoort dan het zogenaamde ‘vrij-koe verkeer’; de koe kan gaan en staan waar ze wil, terwijl alles wordt geregeld.

7 – Veteranenperkje in de vorm van de letter ‘V’
Maassluis heeft sinds vandaag een zogenaamd veteranenperkje. Het is een bloemenperk in de vorm van de letter ‘V’ van vrijheid en bestaat uit witte anjers. De witte anjer herinnert aan het feit dat in de oorlog op de verjaardag van Prins Bernhard veel mensen een witte anjer droegen om hun liefde voor het Oranjehuis tot uiting te brengen. Het was voor de Duitse bezetter aanleiding behalve de nationale driekleur ook de witte anjer te verbieden. Dergelijke perkjes worden de laatste jaren in heel Nederland aangelegd en nu is er dus ook een in Maassluis gerealiseerd.

14 – Gemeenteraad unaniem achter motie behoud acute zorg Schiedam
De Maassluise gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een motie, waarin wethouder Bronsveld en haar collega’s uit Vlaardingen en Schiedam, worden opgeroepen bij het Fransiscus Vlietland ziekenhuis erop aan te dringen dat de Spoedeisende Hulppost in Schiedam 24/7 open blijft. De SEH-post is al geruime tijd na 21.00 uur dicht. Dat zou een tijdelijke maatregel zijn, maar tijdelijk blijkt ook nu weer een rekbaar begrip. Wethouder Bronsveld gaf te kennen al in gesprek te zijn met het Fransiscus ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft haar medegedeeld, dat de SEH-post in Schiedam door gebrek aan personeel niet 24 uur per dag geopend kan zijn. De gemeenteraad daarentegen zette de motie ondanks dat door omdat ze vindt dat zo een signaal richting het Fransiscus ziekenhuis wordt afgegeven, dat het zowel Maassluis, Vlaardingen als Schiedam ernst is dat zij de kwaliteit van de zorg in de regio op peil dient te houden.

21 – Marelplein weer open voor verkeer
Na een afsluiting van enkele weken is het Marelplein weer open voor verkeer. De weg was voorzien van klinkertjes tijdens de grote renovatie van enige tijd terug, maar die klinkertjes bleken te rammelen als er verkeer overheen reed. De weg is speciaal bochtig aangelegd om het verkeer niet te snel te laten rijden. Doordat het verkeer die bochten moest maken verschoven de klinkertjes en ontstonden hobbels. Nu is gekozen voor duurzaam beton met een klinkeropdruk en is het plein weer voor jaren geschikt voor intensief verkeer.

22 – Monstersche Sluis tot nader order dicht
De Monstersche Sluis is tot nader order voor alle recreatievaartuigen gesloten. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft code oranje afgekondigd. Dat betekent dat er niet voldoende zoet water kan worden aangevoerd om aan de vraag te voldoen. De rivier de Rijn voert te weinig water af door de aanhoudende droogte en daardoor ontstaan te hoge zoutwaardes in de haven van Maassluis. Voor beroepsvaart worden sluizen in de regio mondjesmaat bediend, maar voor de recreatievaart werd een algehele stremming afgekondigd. Vandaar dat de Stichting Monstersche Sluis besloot de Monstersche Sluis per direct te sluiten. De Lijndraaiersbrug zal echter wel normaal worden bediend.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari