Februari

3 – A20 dit jaar geregeld dicht voor werkzaamheden Blankenburgverbinding
De A20 gaat dit jaar tien (!) weekenden dicht wegens werkzaamheden voor de nieuwe Blankenburgverbinding tussen Vlaardingen en Rozenburg. De afsluitingen zijn nodig om de aanleg van het nieuwe verkeersknooppunt Vlaardingen mogelijk te maken. Dit knooppunt verbindt in de toekomst de A20 met de nieuwe A24; een kort nieuw tracé tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg. Het betreft drie weekends dat de weg tussen Maassluis en Vlaardingen-West dichtgaat en de overige geldt dit voor Vlaardingen-West en Kethelplein. De weg wordt daar verbreed naar drie rijstroken. Er zal veel op en ook onder de weg moeten worden gewerkt om tunnels te kunnen maken om later het nieuwe knooppunt te kunnen aansluiten. In 2024 zal dan alles gereed zijn en zal het mogelijk zijn in slechts 6 minuten van Maassluis naar Rozenburg te kunnen rijden. Nu is dat nog ruim 20 minuten.

11 – Geen Coronapas, mondkapjes en 1,5 meter afstand meer
Eindelijk gaat Nederland en dus ook Maassluis de gevolgen van de Coronapandemie afschudden. Hoewel het aantal besmettingen hoog blijft, ziet het Kabinet mogelijkheden om de Coronabeperkingen verder te versoepelen, omdat het aantal ziekenhuis- en IC-opnames betrekkelijk laag blijven. Per 18 februari mag de Horeca weer openen tot 01.00 uur. Per 25 februari mogen ook evenementen weer worden georganiseerd. Echter, wanneer er meer dan 500 mensen aanwezig geldt nog wel de anderhalve meter en mondkapjesplicht. In het OV en in vliegtuigen blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Het Kabinet gaat dit op een later tijdstip evalueren. Er komt weer zicht op een gezellige zomer met allerlei evenementen die het leven in Maassluis altijd zo leuk maakten, maar de afgelopen twee jaar noodgedwongen werden afgelast.

18 – Stormen razen over Maassluis
Drie stormen zijn in een lang weekend over Nederland en over Maassluis geraasd. Eerst kwam de storm Dudley langs. Maassluis haalde daarbij alle nieuwsuitzendingen, omdat een boom aan de Rozenlaan het hoofd voor de harde wind moest buigen en op een voorbijgaande auto viel. De twee inzittenden raakten gewond en een van de inzittenden moest door de brandweer uit het wrak worden gehaald. Vervolgens kwam Eunice, die voor hoog water en de nodige schade aan bomen en gebouwen zorgde. Het stormentrio werd afgesloten door Franklin. Afgezien van verschillende bomen en dakpannen bleef de materiële schade en persoonlijk letsel redelijk beperkt. Iets waar we gezien de schade elders in het land dankbaar voor mogen zijn.

19 – Erepenning voor Gerrit Langelaar
Voormalig voorzitter van de Stichting Sleepboothaven Maassluis kreeg vandaag de Gemeentelijke Erepenning van burgemeester Haan. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn jarenlange werk als ‘maritieme ambassadeur’ van Maassluis, zoals de burgemeester het noemde. Sinds 2004 was hij voorzitter van de Stichting Sleepboothaven Maassluis, maar hij is ook betrokken bij de Stichting Zorg en Vlijt, die de afgelopen jaren een kopie van de trekschuit ‘Den eersten snik’ realiseerde. Ook is hij een van de initiatiefnemers van de speelboot ‘Furie’, een verkleinde kopie van de wereldberoemde zeesleepboot in de speeltuin ‘Avonturis’.

22 – Aad Rietdijk geroyeerd door Forum voor Maassluis
Omdat hij een afbeelding rondstuurde waarin de Europese Unie werd vergeleken met Nazi-Duitsland, is Aad Rietdijk niet langer meer lid van Forum voor Maassluis. De partij noemt Rietdijks standpunten ‘onacceptabel en onverenigbaar met de standpunten van de partij’ en ging over tot royering. Rietdijk staat wel op de kieslijst van Forum voor Maassluis voor de Gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand. Omdat die kieslijsten al vaststonden, kan dat niet meer worden veranderd. Rietdijk geeft zelf aan geen nieuwe politieke partij te willen oprichten. Dus welke gevolgen dit heeft voor de zetelverdeling zal bij de verkiezing zelf moeten blijken.

23 – Lijndraaiersbrug weer open na groot onderhoud
De Lijndraaiersbrug over de Noordvliet is vandaag weer geopend na maanden in onderhoud te zijn geweest. Deze onderhoudsbeurt werd uitgevoerd naar aanleiding van het neerstorten van het beweegbare brugdeel in mei 2020. De brug was daarna wel gerepareerd en operationeel, maar een grote onderhoudsbeurt was toch ook nog nodig. Op 4 oktober van het vorige jaar werd begonnen met het demonteren van alle brugdelen en het afvoeren ervan. In plaats hiervan werden noodbruggen aangelegd en op vrijdag 8 oktober werden die in gebruik genomen. Op 7 februari begon de montage van de gereviseerde brugdelen en die is dan vandaag afgerond. De hoge balustrades aan de auto- en fietsbruggen vallen op. Ze zijn twintig centimeter hoger dan vroeger. Dit is gedaan om de brug aan de huidige normen te laten voldoen. De oude ‘lessenaar’, het bedieningspaneel, waarmee vroeger de brug werd bediend, is verwijderd, omdat deze geen functie meer had. De nieuwe hydraulische installatie, die de brug sinds 2017 opent, wordt via een toen aangelegde bedieningskast westelijk van de brug bediend. Punt van strijd was ook nog de kleur van de brug. In een enquête konden de omwonenden kiezen of de brug grijs bleef of groen zou worden. De omwonenden kozen in meerderheid voor groen. De welstandscommissie vond echter dat groen als ‘te bedreigend’ kon worden ervaren en besliste dat de grijze kleur gehandhaafd zou worden. Hierover werden vragen in de gemeenteraad gesteld, omdat dit ‘veto’ van de welstandscommissie slecht werd verteerd. Het college van b & w besloot daarop de wens van de meerderheid van de gemeenteraad en de bewoners alsnog te honoreren. De brug is donkergroen geworden en kan, volgens mensen die dat weten kunnen, de volgende vijftig jaar weer mee. Stadsdichter Jaap van Oostrum heeft het bruggendek versierd met een toepasselijk gedicht dat luidt: Overbruggen – Een brug dicht zichzelf de eigenschap toe, dat hij veel wegen opent. En gunt mensen een moment daarbij zelf eens stil te staan.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari