Februari

1 – Warm welkom voor nieuwe statushouders

Vandaag komen de eerste 40 statushouders die extra in Maassluis worden opvangen. Stichting Onder Een Dak en Welzijn E25 verzorgt overdag de begeleiding van hen in Het Klooster. Om de Syrische vluchtelingen een warm welkom te geven wordt hen een lunch bij de Orient Queens aangeboden.

3 – Kraamzorg mogelijk weg uit Schiedam

De kraamzorg verdwijnt mogelijk uit het Vlietland Ziekenhuis. Dat besluit heeft de directie van het ziekenhuis vandaag bekendgemaakt. De geboortezorg gaat over naar het Gasthuis in Rotterdam.

3 –  Rhijnvis Feithstraat Nieuwe straat voor Maassluis-West

In het ontwerp van het eerste deelplan voor de Sluispolder-West staat de Rhijnvis Feithstraat geprojecteerd die parallel loopt aan de Mgr. Bekkerstraat en de GAB laan, haaks op de Guido Gezellestraat. Rhijnvis Feith was een Nederlandse schrijver van gedichten en toneelstukken.

4 – Ook Maassluis compenseert kwijtschelding

Net als Westland moet ook Maassluis in de buidel tasten ter compensatie van het gedeeltelijk wegvallen van de kwijtschelding van de zuiveringsheffing door het Hoogheemraadschap van Delfland.

4 – Eerste bewoners in het Wevershof betrekken woning

Vandaag werd de oplevering (eerder op 4 februari 2016) van de eerste woningen in het Wevershof van het Wilgenrijk gevierd. Een onder architectuur ontworpen kleinschalig boerenerf met een speelse opzet van op boerderijen geïnspireerde erfhuizen.

8 – CDA: zorgen over verplaatsing kraamkliniek

De fracties van het CDA in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen maken zich ernstig zorgen over het voorgenomen besluit om de kraamafdeling van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam te sluiten.

9 – Delfland verlaagt waterpeil vanwege flinke regenval

Het Hoogheemraadschap van Delfland verlaagt wegens de verwachtte regenval het waterpeil in de grote vaarten en kanalen tot 48 centimeter onder NAP. Daardoor ontstaat er een buffer voor het regenwater dat de komende 24 uur wordt verwacht.


11 – Half miljoen boete voor stankoverlast

Biobrandstoffabriek Abengoa moet een boete van 500.000 euro betalen voor het jarenlang overtreden van de milieuvergunning.

15 – Dode bij brand aan de Crabethstraat

Bij een woningbrand aan de Crabethstraat is een man overleden. Het slachtoffer werd later door brandweerlieden in het huis gevonden, reanimatie mocht helaas niet meer baten.

16 – Meerderheid voor hondenbeleid in Maassluis

De poepzuiger blijft voorlopig behouden, de geplande speelvelden voor honden worden vooralsnog niet aangelegd en overal in de stad gaat een opruimplicht gelden. Dat is de uitkomst van het debat over het hondenbeleid in Maassluis. Daarmee verdwijnen de uitlaatstroken waar baasjes tot nu toe niet op hoefden te ruimen.

18 – Erepenning voor gemeentesecretaris Arjan Korthout

Na 23 jaar neemt gemeentesecretaris Arjan Korthout afscheid van de gemeente en krijgt daarbij van burgemeester Edo Haan van Maassluis de Erepenning der gemeente. Korthout was een van de langstzittende gemeentesecretarissen van Nederland.

19 – Sportgala Maassluis

Judoka’s Kenneth Henneveld en Margit de Voogd worden uitgeroepen tot Sportman en Sportvrouw van de gemeente Maassluis.

20 – Bestuur Koningshof legt taken neer

Het voltallige bestuur van Theater Koningshof stopt per direct met de werkzaamheden naar aanleiding van een brief van B&W. Daarin stelt de wethouder dat het college met het bestuur wil praten over onder meer de opvolging van de aanbevelingen van Bureau Berenschot.

22 – Vijf woninginbraken tijdens weekend

Er zijn in het afgelopen weekend vijf woninginbraken gepleegd in Maassluis. Het gaat om inbraken aan de Noordvliet, Het Hoge Licht, de Piersonstraat, Burgemeester de Jonghkade en de Noorddijk.

23 – Maassluis goed vertegenwoordigd in bestuur van recreatieschap Midden-Delfland

Wethouder C. Pleijsier is benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur van recreatieschap Midden-Delfland. Hij is al lid van het Algemeen Bestuur. Collega-wethouder D. van der Houwen zal, na een positief besluit van de gemeenteraad, benoemd worden als lid van het Algemeen Bestuur. Wethouder J.M.H. Evers wordt tegelijkertijd benoemd als plaatsvervanger van beide vaste leden.

23 – Maassluizers mogen meedenken over winkeltijden

Inwoners en ondernemers worden gevraagd om mee te denken over de winkeltijdenverordening in de stad. Het college van B&W is van plan om ontheffing te verlenen voor maximaal drie avondwinkels en incidenteel voor bijvoorbeeld jubilerende winkels.

28 – Jeugdige violiste wint Maassluise Muziekweek

De 14-jarige violiste Mayte Levenbach is winnares van de Maassluise Muziekweek 2016 geworden. Met het spelen van Tzigane van Maurice Ravel won zij een cheque van 1500 euro voor het volgen van een Masterclass.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari