Januari

1 – Drie gewonden bij brand zorgcentrum de Vloot
Op Nieuwjaarsochtend ontstond er een kleine brand in een meterkast op de 1e verdieping van de Vloot met als gevolg dat drie personen met ademhalingsklachten kort naar het ziekenhuis werden overgebracht.

2 – Gerry Hanneman-de Jong krijgt Chapeau-prijs
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Maassluis kreeg Gerry Hanneman-de Jong de Chapeau-prijs van burgemeester Karssen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die de stad positief onder de aandacht weet te brengen. Bij deze gelegenheid werd de burgemeester zelf ook verrast. Hij ontving voor zijn verdiensten van afgelopen jaren een alternatieve Chapeau-prijs, een speldje in de vorm van een hoed.

4 – Burgemeestersechtpaar blikt terug op 2014 als Thomasvaer en Pieternel
Burgemeester Koos Karssen en zijn vrouw Magda staken zich nog een keer in traditionele kledij om zich deze keer voor te doen als Thomasvaer en Pieternel. In het Witte Kerkje namen zij op een satirische manier het afgelopen jaar door.

7 – Senioren Computerclub Koningshof bestaat 10 jaar
Senioren Computerclub Koningshof vierde in Theater Koningshof het 10-jarig bestaan van de vereniging. Leden kregen een jubileum-pen met inscriptie.

8 – Plannen vernieuwing voormalige R.K.- kerklocatie P.C.-Hooftlaan
Het terrein van de voormalige Rooms-Katholieke kerk aan de P.C. Hooftlaan krijgt een metamorfose. Hoe het eruit komt te zien ligt aan de gemeenteraad. Het college van B & W heeft zes plannen voorgelegd waarvoor de aanlegkosten sterk in prijs variëren.

8 – Oude scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ komt weer tot leven
Door oprichting van de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ worden op de oude scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ op het Schanseiland werfactiviteiten weer tot leven gebracht. Behalve werkzaamheden aan boten uitvoeren en het bouwen en restaureren van historische schepen zal de stichting nautische opleidingen organiseren en een informatiecentrum opzetten.

13 – Start jubileumjaar Filmclub Maassluis: 50 jaar (van dec. 1965)
Voorzitter Henk van de Meeberg opent een bijzondere clubavond als start van het jubileumjaar, waarbij leden en partners aanwezig zijn om te vieren dat de filmclub haar 50e levensjaar in gaat en op 21 december 1965 werd opgericht na een oproep in ‘De Schakel’.

13 – Ernstig verzakte kade Heldringstraat onder handen genomen
Begin 2013 werd duidelijk dat de kade aan de Heldringstraat ernstig wegzakte, waarop het gebied werd afgezet. Na onderzoek bleek de kade geen verankering te hebben. De herstelwerkzaamheden aan de zwaar verzakte kade zijn vanaf heden aan de gang en zullen duren tot medio mei 2015.

15 – Koningshoek halveert uitbreidingsplan
Het voorgenomen plan voor verder uitbreiding van Winkelcentrum Koningshoek wordt gehalveerd. Gezien de economische tijd waarin we leven en de toename in internetverkopen heeft eigenaar Wereldhave deze beslissing genomen. Het plan om het met 6.000 tot 8.000 m² uit te breiden is nu bijgesteld naar 3.500 m².

15 – Lepelaarplantsoen krijgt een grote opknapbeurt
In overleg met bewoners, bewonersvereniging en gebruikers krijgt het Lepelaarplantsoen, dat rond 1960 werd aangelegd, de komende jaren fasegewijs een opknapbeurt. Uitgangspunt daarbij is dat het plantsoen goed begaanbaar en bereikbaar blijft en het groene karakter niet wordt aangetast.

15 – College stemt in met voorlopig ontwerp herinrichting Marelplein
Het college van B en W heeft ingestemd met een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het parkeerterrein aan de Wagenstraat, beter bekend als Marelplein. Het plein wordt mogelijk de locatie van de huidige weekmarkt op de Boogertstraat. De herinrichting zal naar verwachting pas in 2016 worden gerealiseerd, nadat de kade langs de Goudsteen is hersteld.

20 – Renovatie overstortleiding Wouwermanstraat-Vondellaan
Vanaf het gemaal Wouwermanstraat ligt een ondergrondse overstortleiding naar de Vondellaan. Deze leiding is bedoeld om te voorkomen dat bij zware regenval de achterliggende woonwijk last krijgt van overstromingsgevaar. Omdat deze leiding aan het eind van zijn levensduur is, wordt hij gedurende de maand januari 2015 gerenoveerd.

21 – Maarten ‘t Hart zet zich in voor Monstersche Sluis
Ook schrijver Maarten ’t Hart, neemt zitting in het comité van aanbeveling van de Stichting Monstersche Sluis. Hij schaart zich hiermee bij een illuster gezelschap dat de stichting ondersteunt in haar initiatief om de historische sluis in het centrum te heropenen. In het comité zitten onder meer burgemeesters Karssen van Maassluis, Aboutaleb van Rotterdam en Van der Tak van Westland.

22 – Fors aantal kandidaten voor burgemeesterschap Maassluis
De Commissaris van de Koning heeft 21 januari 2015 bekendgemaakt dat voor het burgemeesterschap van Maassluis 31 kandidaten (24 mannen en 7 vrouwen) -hun belangstelling bij hem hebben kenbaar gemaakt. De nieuwe burgemeester treedt naar verwachting op 2 november 2015 in functie.

27 – Borstbeeld van Koning Willem-Alexander onthuld
In de raadzaal is een borstbeeld van Koning Willem-Alexander onthuld. Het is gemaakt door de Maassluise kunstenaar Dick Tulp. Hij was voor dit project gekozen door een werkgroep onder leiding van burgemeester Koos Karssen en bestaande uit enkele raadsleden en leden van de Culturele Raad Maassluis.

29 – Noordvliet bij Erfgoedlijn Trekvaarten
De Noordvliet wordt toegevoegd aan de Erfgoedlijn Trekvaarten van de provincie Zuid-Holland. Deze richt haar cultuurhistorisch beleid op ‘Erfgoedlijnen’: gebieden, die een bepaalde samenhang vertonen. Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, heeft hier lange tijd voor geijverd.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari