September

3 – Zes jaar cel voor overval op Primera
Een 22-jarige man uit Maassluis is tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij een overval pleegde op de Primera aan de Zuidvliet op 16 september 2019. Ook moet hij € 38.000,- schadevergoeding betalen. Bij de overval werd een medewerkster met een vuurwapen bedreigd en verwondde hij een bejaarde klant en ging in gevecht met een ander personeelslid. Hij verdween met enige sieraden en een paar krasloten. De man pleegde deze overval terwijl hij nog in zijn proeftijd zat van een eerdere overval in Rotterdam-Zuid, ook een Primera. Hij werd daarvoor tot twee jaar jeugddetentie veroordeeld, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Omdat hij binnen de proeftijd weer in de fout ging worden die laatste zes maanden nog aan de zes jaar gevangenisstraf toegevoegd.

8 – Crematie populair in Maassluis; nieuwe aula is al te klein
Het huidige aulagebouw van het crematorium op de nieuwe begraafplaats wordt te klein, omdat crematies in aantal toenemen ten opzichte van het aantal begrafenissen. In de praktijk is het nieuwe gebouw ingericht om een begrafenis te accommoderen. De afscheidsplechtigheid vindt plaats in de aula en daarna begeleiden de mensen de overledene naar de laatste rustplaats. In die tijd wordt de aulazaal omgebouwd tot koffiekamer en kunnen de mensen van het graf terugkeren en daar samenkomen. In geval van een crematie verlaten de aanwezigen de zaal niet en kan de aula dus niet fungeren als koffiekamer. Omdat er toch vraag is naar een samenkomst met de genodigden na de plechtigheid wordt het ontbreken van een aparte ontvangstruimte en een koffiekamer/condoleanceruimte als een gemis ervaren. Bovendien krijgt het crematorium een steeds grotere regionale functie en is een aanbouw met de genoemde ruimtes noodzakelijk geworden. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over dit onderwerp.

10 – Burgemeester Haan staat preventief fouilleren toe rond de metrostations Maassluis
Burgemeester Edo Haan heeft ingestemd met het verzoek van de politie om de metrostations en de directe omgeving als veiligheidsrisicogebied aan te merken. Hierdoor wordt het mogelijk om preventief te fouilleren zonder dat een concrete verdenking bestaat. De burgemeester stemde in omdat er vooral het laatste jaar tientallen jongeren met messen worden aangetroffen. Hij vindt dat verontrustend genoeg het preventief fouilleren toe te staan. Volgens hem is dit een maatregel die het wapenbezit kan tegengaan en dat is volgens hem ook nodig. In de gemeenteraad zette de fractie van GroenLinks vragen bij de maatregel. De partij vraagt zich af of een dergelijk zwaar middel wel proportioneel is in dit geval en vraagt zich af of er geen minder zware middelen kunnen worden ingezet. Ook is men bang voor etnische discriminatie en stigmatisering. Ondanks dat gaat de maatregel door en zal gelden per 15 september en voor een half jaar gelden.

29 – Maassluis heeft primeur met oplevering met duurzaam appartementencomplex
Vandaag is het eerste verduurzamingsproject in Nederland opgeleverd, dat voldoet aan de strengste veiligheidsmaatregelen die gelden bij plaatsing van zonnepanelen en een EOS (Elektriciteitsopslagsysteem). De Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex aan de Korhoenstraat koos voor dit zeer vooruitstrevende systeem, dat bestaat uit 800 zonnepanelen op het dak en een opslagbatterij van 70 kWh. Alle bewoners zijn hierop aangesloten en kunnen in hun elektriciteitsbehoefte voorzien. De ‘normale’ stroomaansluiting zit er nog wel, maar zal in de praktijk niet meer worden gebruikt. De wethouders Evers en Kuiper verrichtten de officiële ingebruikstelling. Zij zijn beiden erg trots dat Maassluise bewoners deze primeur in VvE-verband hebben mogelijk gemaakt.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari