Oktober

7 – Waterweg gemeenten willen jeugdhulp weer zelf gaan regelen
De Waterweg gemeenten Schiedam, Vlaardingen en ook Maassluis willen uit Jeugdhulp Rijnmond. Jeugdhulp Rijnmond is een monsterverbond, dat de jeugdhulp in vijftien gemeenten in het Rijnmondgebied naar een hoger plan had moeten tillen. Volgens de Waterweg gemeenten is dat niet gelukt en denken zij, dat zij op eigen houtje jeugdhulp beter en vooral goedkoper kunnen realiseren. Volgens betrokken wethouders is de werkwijze van Jeugdhulp Rijnmond veel te ingewikkeld en is de uiteindelijk gerealiseerde hulp veel te eenvormig. Namens Maassluis is wethouder Corine Bronsveld verantwoordelijk voor jeugdzorg. Volgens haar moeten familieleden, onderwijs en huisartsen veel meer bij het traject van de zorg worden betrokken, zodat een veel meer op maat gesneden zorg kan worden aangeboden. Er is al veel besproken met die partijen en is er veel te winnen op het gebied van kwaliteit en kosten. Jeugdhulp Rijnmond is bezorgd over de houding van de Waterweg gemeenten. Ondanks dat hechtte de Maassluise gemeenteraad haar goedkeuring aan het verlaten van Jeugdhulp Rijnmond. Dat kan pas op 1 januari 2022 op zijn vroegst. Tot dan lopen de huidige zorgtrajecten gewoon door. Hierna volgde intensief overleg tussen betrokken gemeentes en Jeugdhulp Rijnmond. Hieruit volgde dat de drie ‘afvallige’ gemeentes binnen het samenwerkingsverband kunnen blijven en toch hun jeugdhulp zelf mogen inkopen. Naar aanleiding hiervan besloot de Maassluise gemeenteraad op 10 december toch binnen Jeugdhulp Rijnmond te blijven.

16 – Winkelcentrum ‘Koningshoek’ begint online-afdeling
Sinds de Coronacrisis bieden veel ondernemers hun waren via internet aan met de mogelijkheid om de artikelen daarna aan huis te bezorgen. Een heel winkelcentrum, dat online producten aanbiedt, was er tot nu toe nog niet, maar voor alles is een eerste keer. Deze zomer waren er al voorbereidingen getroffen, maar nu is ‘Koningshoek Connect’ beschikbaar. De klanten kunnen op één website hun digitale winkelmand vullen en ervoor kiezen dit thuis te laten bezorgen. Tot nu toe doen een bakker, een slager, een kaas- en notenhandel en een chocolatier mee. Eigenaar Wereldhave van Koningshoek bekijkt of de horeca van Koningshoek zich misschien ook wil aansluiten.
17 Schoolzwemmen wordt nostalgie/ Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aangegeven dat zij willen stoppen met schoolzwemmen in uiterlijk 2023. Dit is nodig in verband met de benodigde bezuinigingen op de gemeentelijke begroting, maar wordt ook ingegeven door de praktijk van de dag. De scholen hebben aangegeven dat zij er veel tijd aan kwijt zijn en ook hebben veel kinderen al een zwemdiploma als zij naar school gaan. De noodzaak is er dus niet meer zo. Het bestuur van zwembad Dol-fijn is onaangenaam verrast door deze ingreep en is bezorgd over de toekomst van het zwembad, hoewel de gemeente heeft toegezegd een gedeelte van de gederfde inkomsten te vergoeden. De gemeente Maassluis hoopt vanaf 2023 door het stopzetten van het schoolzwemmen totaal € 84.000,- per jaar te besparen.

21 – Maassluise gebouwen kleuren blauw ter ere van 75-jarig jubileum Verenigde Naties
Een groot aantal gebouwen en objecten in Maassluis, zoals de Schansbrug, kerken en historische panden, is van 21 t/m 23 oktober blauw verlicht ter ere van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties (VN). De Verenigde Naties (VN) is een mondiale organisatie van overheden. Deze is opgericht in 1945 door 51 landen, maar inmiddels zijn 193 landen lid. Het belangrijkste doel van de mondiale organisatie was en is het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Het jubileum kan vanwege corona niet worden gevierd, maar door het blauw aanlichten van gebouwen wordt er toch nog op een feestelijke manier bij de jarige VN stilgestaan.

27 – Coronagolf in DrieMaasHave
Zorgcentrum DrieMaasHave is hard getroffen door het Coronavirus. Twaalf cliënten zijn besmet met het virus, vijf daarvan zijn overleden. Vijf mensen zijn nu nog ziek en verblijven in de speciale high care unit in het Marnix in Vlaardingen. Drie mensen zijn weer hersteld en weer terug in DrieMaasHave. De Argos Zorggroep, waar DrieMaasHave onder valt heeft direct na het constateren van de besmettingen extra maatregelen genomen. Iedereen binnen het zorgcentrum draagt een mondkapje en is er extra aandacht met afstand houden en hygiëne en er geldt een maximaal aantal bezoekers per client, zodat het niet te druk wordt.

30 – Kunst en Cultuur Academie moet verhuizen
Het gebouw van de Kunst en Cultuur Academie (KCA) wordt binnenkort gesloopt. De oude kleuterschool aan de IJsvogelstraat moet wijken voor 38 nieuwe woningen en dat betekent verhuizen voor de KCA, die de school al jarenlang gebruikt. Bij KCA kunnen cursussen op allerlei gebied, van beeldhouwen, schilderen tot bloemschikken, worden gevolgd. Dat wordt jaarlijks door zo’n 400 deelnemers gedaan. De gemeente zou graag zien dat de KCA naar Theater Koningshof zou verhuizen. Daar komen ruimtes vrij als ROGplus, de instantie die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitvoert voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, daar vertrekt. De verhuizing zou in september 2021 een feit moeten zijn; dan begint het nieuwe seizoen. De onderhandelingen zijn echter nog niet afgerond en dus is een en ander nog niet zeker.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari