Augustus

1 – Gemeente Maassluis stopt met extra ophaalronde grof vuil
De gemeente Maassluis stopt met de extra ophaalronde grof vuil omdat die overbodig is geworden. Begin vorige maand ging de gemeentelijke milieustraat weer open, zodat de mensen, na afspraak weliswaar, daar hun grof vuil weer kunnen afgeven. De milieustraat was wegens de coronacrisis enkele maanden gesloten.

6 – Zwembad Dol-Fijn door Coronacrisis op zwart zaad
Het zwembad Dol-Fijn is door de Coronacrisis twee en een halve maand gesloten geweest. Hierdoor zijn dermate veel inkomsten misgelopen dat het zwembad nu ‘in een nijpende financiële toestand terecht is gekomen’. Deze bewoordingen gebruikte burgemeester Haan in een raadsinformatiebrief over de gevolgen van de Coronacrisis voor Maassluis. Het zwembad is inmiddels wel, zij het beperkt, weer geopend voor publiek. Het recreatieve zwemmen ligt nog wel stil en dat heeft ook gevolgen voor de inkomsten uit de horeca. Wel is aanspraak gemaakt op enkele rijksregelingen, maar ondanks dat koerst het zwembad af op een behoorlijk exploitatietekort dit jaar. De gemeente Maassluis heeft afspraken gemaakt met Dol-Fijn over eerder uitkeren van subsidies om directe geldnood te voorkomen. Na het zomerreces wordt de situatie verder bekeken.

25 – Gewonden bij massale vechtpartij in café
Bij een vechtpartij in café ‘de Moriaan’ aan de Haven zijn vanavond een aantal gewonden gevallen, waaronder de cafébazin. Tussen twee groepen bezoekers ontstond ruzie, die uitliep op een handgemeen waarbij met flessen werd gegooid en geslagen en kopstoten werden uitgedeeld. Behalve de politie en twee ambulances werd de traumaheli ter plekke gestuurd. Er zijn camerabeelden van het incident beschikbaar en de politie gaat die bestuderen om uit te vinden hoe een en ander kon ontstaan.

27 – Bouwwerkzaamheden Noorddijk hervat na enkele dagen onderbreking
De bouwwerkzaamheden aan het omstreden bouwproject aan de Noorddijk is na enkele dagen te zijn stilgelegd weer hervat. Nadat de werkzaamheden waren begonnen bleek door de trillingen die door de heiwerkzaamheden werden veroorzaakt het landhoofd van de Schansbrug te bewegen. De brug kon daardoor niet meer goed worden gesloten en er ontstonden scheuren in de kademuur. Bovendien zetten vele mensen vraagtekens bij het feit dat bijzonder zwaar verkeer van de bouwer over de historische Monstersche sluis kon rijden zonder dat daar goed overleg over was geweest. Hierdoor is schade aan het monument ontstaan. In de gemeenteraad zijn vragen gesteld over wie verantwoordelijk is voor de schade en hoe die zal worden afgewikkeld. De gemeente Maassluis had nadat de Schansbrug niet meer sloot de bouwactiviteiten laten stil leggen en een onderzoek ingesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat het bouwbedrijf zich aan de gestelde regels heeft gehouden en dat de heimethode geen schadelijke trillingen veroorzaakt. Wat dan wel de schade heeft veroorzaakt blijft vooralsnog onbekend.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari