December

1 – Na jaren eindelijk overeenstemming over herstel kade Heldringstraat
Na bijna vijf jaar heeft de gemeente Maassluis overeenstemming bereikt met zand- en grinthandel Van Nieuwpoort over het herstel van de kade van de Heldringstraat. Deze kade is nu al jaren afgezet omdat de kade het gewicht van mensen en auto’s niet meer kan dragen. De firma Van Nieuwpoort gebruikt de kade om zand en grint te lossen uit binnenschepen. De gemeente vond daarom dat de firma diende bij te dragen in de kosten van het herstelproject. Over de verdeling van de kosten en de manier waarop de kade moet worden hersteld is jaren gesteggeld, maar nu ligt er het plan om een taludconstructie aan te leggen over meer dan 90 procent van de kadelengte. De firma van Nieuwpoort zal haar kranen verplaatsen naar eigen terrein en zal daar financieel worden gecompenseerd. Een en ander zal nog wel even duren, want men verwacht met de voorbereidingen tot einde 2021 bezig te zijn, waarna pas kan worden begonnen met het werk.

2 – Maassluis eert Geuzen met monument
Vanmiddag is in het Vrijheidspark een monument onthuld ter nagedachtenis aan 23 Maassluise verzetshelden. De onthulling valt op de datum dat het precies 80 jaar is geleden dat Sjaak Boezeman door de Sicherheitsdienst werd gearresteerd. Hij werd afgevoerd naar het concentratiekamp Buchenwald en kwam daar, net als acht andere Geuzen om het leven. De negen namen van deze mannen leven voort in de straatnamen rond het Vrijheidspark. Het monument geeft deze mensen ook een gezicht. Binnenkort komt er een infobord bij te staan met uitleg over het door kunstenaar Dick Tulp ontworpen monument en ook de namen van 14 andere verzetsmensen die wel terugkeerden uit Buchenwald.

6 – Extra camera’s in Maassluis moeten zorgen voor rustiger feestdagen
Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 is er minder schade aangericht in Maassluis. Dat vond burgemeester Haan een gunstige ontwikkeling die hij graag wil vasthouden. Daarom wordt dit jaar ingezet op extra preventie en toezicht. De politie zet in het district een speciaal vuurwerkteam in om verkoop en verspreiden van illegaal vuurwerk tegen te gaan. Daarnaast zal door zowel de politie als het team Handhaving & Toezicht extra worden gesurveilleerd op meldingen van vuurwerkoverlast. De politie roept ook op om illegale handel in vuurwerk te melden, want het gaat veelal om zwaar professioneel en levensgevaarlijk vuurwerk. ‘Klap op de vuurpijl’ zijn twee extra mobiele camera’s die overlastgevers gaan registreren. Jongerencentrum InBlik is op oudejaarsavond geopend tot ‘s nachts 01.00 uur, mits de coronamaatregelen dat toelaten. Door het aanbieden van activiteiten wordt geprobeerd om de jeugd toch wat extra’s aan te bieden.

10 – Een tweede natuurspeeltuin voor de Maassluise jeugd
De firma van Dijk uit Maasland is begonnen met de aanleg van een tweede natuurspeeltuin voor de Maassluise jeugd. De speeltuin komt dichtbij de school ‘Het Startpunt’ aan de Willem Marisweg in Maassluis-Oost. De jeugd van deze school is ook nauw betrokken bij het ontwerp van de speeltuin. Er komen meerdere watertjes, een waterspeelplek met zand en een pirateneiland. Voor de ouders komt er een picknickplaats. In 2014 is er al een natuurspeelplaats gerealiseerd langs het Scheur, nabij het metrostation Maassluis-West.

19 Welpen – vieren hun 100-jarig bestaan
Dit weekend bestaan de welpen afdelingen van Scouting Nederland 100 jaar. Scouting Nederland begon al in 1920 met het starten van leeftijdsgroepen voor jongens en meisjes. In het hele land werden bij de jongste scoutinggroepen activiteiten georganiseerd. In de regio Maasdelta deden 600 meisjes en jongens tussen 7 en 11 jaar op 21 locaties deel. De welpen van Scouting Paulusgroep en Scouting Karel Doormangroep in Maassluis deden, beide in hun eigen clubgebouw, mee aan de activiteiten. De welpen hebben een nieuwe themafiguur: de kikker Dahinda. Rond de introductie van Dahinda voerden de welpen verschillende opdrachten en spelen uit, die te maken hadden met Scouting en het eeuwfeest van de welpen.

24 – Burgemeester Haan spreekt op lege Markt
Traditioneel spreekt burgemeester Haan de Maassluise bevolking toe tijdens het Kerstnachtzingen. Helaas kon dat, zoals zoveel dingen, door de Corona regels niet doorgaan deze keer. De burgervader moest dat dit jaar doen door een toespraak op camera op te nemen op een verder helemaal lege Markt. Hij stond stil bij dit bijzondere, abnormale en gedenkwaardige jaar. Hoe we in het voorjaar de ‘intelligente lockdown’ meemaakten en toen de warme zomer, waarin we toch weer konden genieten. Stilletjes hoopten we dat het corona gebeuren hierna met een sisser zou aflopen. Helaas namen de besmettingen in het najaar weer hand over hand toe en zitten we nu weer in een lockdown en zijn de feestdagen van 2020 al met al sober. Burgemeester Haan stond ook stil bij het personeel van de verpleeghuizen in Maassluis, die beide getroffen zijn door corona en waar het personeel hun uiterste best deden de zorg voor de bewoners toch te leveren. Ook het onderwijspersoneel werd genoemd. Zij moeten erg creatief omgaan met de mogelijkheden die nog resten om onderwijs aan de kinderen te kunnen blijven aanbieden. Dit om de jongere kinderen niet op achterstand te laten komen en de examenkandidaten zoveel als mogelijk voor te bereiden op hun eindexamens. Ook noemde hij de vrijwilligers van verenigingen en de Voedselbank. Samen laten ze zien dat de Maassluise samenleving een hechte samenleving is. Verder wees de burgervader op het licht dat aan het einde van de corona tunnel nadert. Volgende maand komen de vaccins en hij hoopte dan ook vurig dat we met zijn allen het coronavirus kunnen overwinnen en ons normale leven weer kunnen oppakken.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari