April

1 – College verwacht flink te moeten bezuinigen de komende jaren
Het college van B en W heeft een raadsinformatiebrief uitgebracht, waarin een schot voor de boeg wordt gegeven wat betreft de financiën van Maassluis in 2021-2024. Het college verwacht fors te moeten bezuinigen vooral omdat de tekorten in de sociale sector snel oplopen. Verwachtte men vorig jaar nog in 2023 1,4 miljoen euro over te houden; dat is nu bijgesteld naar een tekort van bijna 2 miljoen. Het college stelt dat het heroverwegen van bezuinigingen niet meer aan de orde kan zijn en bijvoorbeeld de unaniem aangenomen motie over het niet verhogen van de huren voor de sportverenigingen helaas niet gehonoreerd kan worden. Wel wordt nog opgemerkt dat er ondanks dit slechte nieuws als positief te melden is dat de Gemeente een gunstige lening van 15 miljoen euro heeft kunnen afsluiten en dat door de weer stijgende huizenvoorraad er meer OZB-opbrengst verwacht mag worden. Één en ander zal nog een pittige discussie opleveren met de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Kadernota 2021-2024.

16 – Jan Steehouwer erelid van de Historische Vereniging Maassluis
Jan Steehouwer is door het bestuur van de Historische Vereniging Maassluis (HVM) benoemd tot erelid van de vereniging. Deze eer is in de 37 jaar dat de vereniging nu bestaat zes keer eerder toegekend en Jan is nu dus nummer zeven. Het bestuur bedankt Jan voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren voor de vereniging heeft gedaan en dan vooral het op de foto vastleggen van de stad en de veranderingen die elkaar steeds maar weer opvolgen. Op die manier heeft Jan veel vastgelegd, dat nu al lang niet meer is te zien, maar wel bewaard blijft voor het nageslacht. Het bestuur wilde oorspronkelijk Jan in het zonnetje zetten op de Algemene Ledenvergadering op 26 maart, maar door de Coronacrisis moest dat worden uitgesteld. Daarom bezocht een afvaardiging van het bestuur Jan thuis. In aanwezigheid van familieleden en omwonenden werd Jan op gepaste afstand toegesproken en werd hem een oorkonde ter hand gesteld. Lang mocht Jan niet genieten van de eer; op 7 mei overleed hij helaas op 80-jarige leeftijd.

26 – Maassluis doet mee aan de nationale carillonestafette
Het Maassluise carillon wordt vandaag van 11.00 tot 12.00 bespeeld door Gerard de Waardt in het kader van de landelijke carillonestafette. Die estafette begon in september 2019 in de zuidelijke provincies, die toen al 75 jaar geleden werden bevrijd. Midden en noordelijk Nederland moesten toen nog een aantal maanden wachten; vandaar dat de estafette dan ook nu pas Maassluis aan doet. Door de Coronacrisis zijn nagenoeg alle geplande activiteiten rond dit jubileumjaar van de bevrijding afgelast, maar het carillonconcert kan doorgaan, omdat er geen direct publiek bij is betrokken. Gerard de Waardt brengt een programma ten gehore dat een muzikale terugblik gunt naar de meidagen van 1945. Verder speelt hij een aantal melodieën uit ‘de Sound of Music’ en de themamuziek van de film ‘Schindlers List’. Ook zal ‘We’ll meet again’ van Vera Lynn niet ontbreken.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari