Mei

14 – Gemeente Maassluis gaat roken actief ontmoedigen
De gemeenteraad heeft deze avond een motie unaniem aangenomen die door Forum voor Maassluis was ingediend, waarin wordt gepleit roken op alle mogelijke manieren te ontmoedigen. In de motie wordt het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties als kinderboerderijen, zwembaden, sportverenigingen en scholen om er op die manier voor te zorgen dat deze gebouwen zo snel mogelijk rookvrij worden, als ze dat nog niet zijn. Verantwoorde-lijk wethouder Bronsveld heeft toegezegd aan de slag te gaan met de motie en aangegeven dat de gemeente Maassluis het goede voorbeeld hierin zal geven.

14 – Historische Vereniging Maassluis krijgt gevelsteen De Gouden Leeuw geschonken
Deze middag is de voormalige gevelsteen van ‘De Gouden Leeuw’, een voormalige herberg, waar vanaf de trekschuiten richting Delft en Vlaardingen vertrokken, naar een restaurateur in Maasland gebracht. Hij gaat bekijken hoe de gevelsteen in topconditie kan worden gebracht om straks weer voor alle Maassluizers zichtbaar te zijn. Willem Molenaar (90) zorgde er 57 jaar geleden voor dat de prachtige gevelsteen niet voor altijd verloren ging, toen het pand ‘De Gouden Leeuw’ onder de slopershamer viel. Hij heeft hem al die tijd bewaard in zijn huis aan de Noord-vliet. Nu vond hij het tijd dat de steen weer een prominente plek kreeg en voor dat doel schonk hij de steen aan de Historische Vereniging Maassluis. Deze vereniging laat via woord-voerder Erna te Spenke weten dat zij voornemens zijn, als de restauratie gereed is, de steen te bevestigen aan de gevel van het hoekpand Veerstraat/Goudsteen, zodat deze prachtig zal uitkomen in het uitzicht van de Markt.

15 – Kiellegging voor eerste snikschuit
Vanmiddag heeft cultuurwethouder Corine Bronsveld de officiële kiellegging verricht voor de bouw van de eerste trekschuit in Maassluis. Het is de bedoeling dat de replica van een oud type trekschuit, de snikschuit, dat vroeger hier in Maas-sluis voer, in twee jaar tijd wordt gebouwd. Het voormalige pand van de Opel garage van der Kooij dient als bouwhal voor het schip. De voormalige showroom dient als bezoekerscentrum en expositieruimte en tezamen vormt dit de historische scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’. Volgens voorzitter Frank Baart is ‘Zorg en Vlijt’ de enige authentieke trekschuitbouwer in Nederland. Het gebouw is voor twee jaar ter beschikking gesteld, dankzij een aantal sponsors. De historische scheepswerf vormt een schakel in een project om trekvaartroutes in Nederland in ere te herstellen. Het is dan ook de bedoeling dat ‘Den eersten snik’, zoals de trekschuit officieel zal he-ten, te zijner tijd de trekroute Maassluis-Delft v.v. weer zal gaan onderhouden. Hiervoor zullen niet alleen de schepen worden gebouwd, maar ook de jaagpaden (de paden waar de trekpaarden langs lopen waardoor de schepen worden voortgetrokken, moeten worden hersteld en ook diverse bruggen moeten geschikt worden gemaakt voor dit doel. Al vijf jaar wordt aan dit project in samenwerking met de steden Schiedam en Delft gewerkt aan dit project.

16 – Burgemeesterswijk beste wijk van Maassluis
Volgens de Monitor Veiligheid, Leefbaarheid en Welzijn 2018, die voorheen de Atlas van Maassluis werd genoemd is de Burgemeesterswijk de best gewaardeerde wijk van Maassluis. De verantwoordelijke wethouder Sjoerd Kuiper geeft aan hier behoorlijk trots op te zijn. De maatregelen die in deze wijk zijn genomen maakten in 1999, toen de eerste plannen bekend werden gemaakt bij de bewoners de nodige emoties los. Nu, twintig jaar later, is de wijk van de slechtste, de best beoordeelde wijk geworden. Deze wijk bestond vroeger voornamelijk uit appartementshoogbouw, die voor een groot gedeelte is gesloopt. In de plaats daarvan zijn kleinere hofjes met gevarieerde nieuwbouw gekomen. Centraal in de wijk ligt het Vrijheidspark met speeltoestellen en bankjes, waar de bewoners kunnen ontspannen. De wijk is nog niet geheel af; aan de laatste wijkjes wordt nog gewerkt. Uit de Monitor bleek dat Maassluizers de eigen woning met 7.9 waarderen, woon- en leefomgeving met 7.3, sociale cohesie met 6.0 en veiligheid met 7.0. De algemene ergernis top 3 bestaat uit 1. Te snel rijden in de stad en wijk 2. Zwerfafval en 3. Hondenpoep. Wethouder Kuiper vindt dat hij daar de komende tijd wat aan moet gaan doen.

16 – Erik Wolters tweede in landelijke wiskundewedstrijd
Tot zijn eigen verrassing is Erik Wolters, leerling van het Lentiz Reviuslyceum, tweede geworden in eerder dit jaar gehouden wereldwijde wiskundewedstrijd W4Kangoeroe. Dat werd op school uitgebreid gevierd met taart. Erik geeft toe dat wiskunde zijn favoriete vak is en hij graag sommen en vragen met getallen oplost. Zijn leraar Richard Autar legt uit dat de school al heel lang mee doet met deze jaarlijkse wedstrijd, maar dat het heel bijzonder is om een tweede prijswinnaar in je gelederen te hebben.

28 – Kunstwerk ‘Gezicht van Maassluis’ onthuld
Burgemeester Haan heeft tijdens de pauze van de gemeenteraadsvergadering vanavond het kunstwerk ‘Gezicht van Maassluis’ onthuld. Het kunstwerk is een compilatie van 300 kleine pasfotootjes van even zoveel Maassluizers die samen het overbekende panorama van de Maassluise haven, met Gemeenlandshuis en Sleepvaartmuseum vormen. Het werk van kunstenaar Mischa Koorneef werd door de gemeente Maassluis op een veiling aangeschaft en heeft een plek gekregen in de publieksruimte van het stadhuis. De 300 mensen die in het kunstwerk zijn vereeuwigd hebben daarvoor destijds een vergoeding betaald. Dit geld heeft de kunstenaar geschonken aan de Stichting Present, een stichting die mensen in een sociaal isolement en vrijwilligers, die daar iets aan kunnen doen, met elkaar in contact brengt.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari