Juni

10 – Nationaal Sleepvaartmuseum bestaat 40 jaar
Het Nationaal Sleepvaartmuseum, gevestigd in het voormalig stadhuis van Maassluis bestaat dit jaar 40 jaar. Het museum is opgericht in de periode dat het grootste slepersbedrijf van Nederland, Smit zich terugtrok uit de Maassluise haven. Toen werd ook de ‘Furie’ aangekocht door de Stichting Hollands Glorie en werd een begin gemaakt met de restauratie van deze enige nog overgebleven stoomzeesleper. Nu vormen een kleine vloot van museumschepen en het Nationaal Sleepvaartmuseum samen de Sleep-boothaven Maassluis. Het museum en de Stichting Sleepboothaven Maassluis hebben sindsdien gepoogd het sleepvaart-verleden van Maassluis in herinnering te houden en de grote voortrekkersrol die bedrijven als Smit, Tak en Wijsmuller speelden op het gebied van de internationale zeesleepvaart voor het nageslacht inzichtelijk te maken en te houden. Sinds de opening van het museum zijn inmiddels 70 exposities de revue gepasseerd en vele duizenden bezoekers hebben het museum weten te vinden. In de jubileumtentoonstelling, die loopt van 8 juni tot en met 19 oktober, is te zien de gemeente Maassluis en het bedrijfsleven in het eerste uur hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het Nationaal Sleepvaart Museum. Ook wisselingen van de wacht onder de vrijwilligers, de uitbreiding van de huisvesting en hoogtepunten uit de vele wisseltentoonstellingen die zijn gehouden, passeren de revue. De meest bijzondere verrichtingen van oude stoomsleepboten tot hypermoderne slepers krijgen extra aandacht. De tentoonstellingsruimten hebben na de recente verbouwingen een moderne uitstraling gekregen en zijn voorzien van nieuwe vaarsimulatoren, videoschermen en digitale info systemen over sleepboten. Ook is een jubileumboek uitgegeven. Het boek ‘Sleepvaart in stroomversnelling’ is samengesteld door Nico Ouwehand en behandelt behalve de geschiedenis ook de veranderingen in de bedrijfstak die in de veertig jaar dat het museum bestaat hebben plaatsgevonden en in de toekomst nog zullen plaatsvinden. De Gemeente Maassluis zag in dit jubileum aanleiding om het Nationaal Sleepvaartmuseum ‘de Schaal der Gemeente’ toe te kennen.

15 – Nieuwe software voor getijdenklok Sleepvaartmuseum
Op de zijgevel van het Nationaal Sleepvaartmuseum, gevestigd in het oude stadhuis van Maassluis, prijkt sinds 1996 een prachtig vormgegeven getijdenklok. Hoewel het klassieke uiterlijk de verwachting wekt dat de klok door een fraai en technisch ingewikkeld uurwerk wordt voortbewogen, is dat niet waar. Om de klok zeer nauwkeurig te laten lopen en alle variaties in het getij weer te geven wordt deze door een computer aangestuurd. De computer en de software hierop waren na 23 jaar trouwe dienst beide aan vervanging toe. Daarom heeft de gemeente Maassluis een nieuwe computer en nieuwe software aangeschaft, die ervoor gaan zorgen dat de getijdenklok de komende 20 jaar de getijden zeer nauwkeurig gaat aangeven. Een getijdenklok is dus geen klok om de tijd op af te lezen, maar om te zien hoeveel uur voor of na het hoog water we leven. In vroeger jaren leefde men in Maassluis geheel naar de getijden om met gunstig getij en wind te kunnen uitvaren of binnenlopen. Hoewel dit tegenwoordig wat minder is, is het toch altijd weer interessant om te zien hoe ver het getij is gevorderd en hoe hoog het water in de haven staat. De komende jaren is iedereen, die langs het Sleepvaartmuseum loopt, rijdt of fietst, daarvan precies op de hoogte.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari