April

8 – Uitbaggeren binnen- en buitenhaven begonnen
Omdat uit dieptepeilingen was gebleken dat zowel de binnen- als de buitenhaven niet meer de gewenste diepgang hadden, was onderhoudsbaggerwerk aan de haven nodig. Vandaag startte hiervoor havenbedrijf Rotterdam N.V. de werkzaamheden met het kraanschip ‘Nooitgedacht’. Men denkt tot einde van de maand april nodig te hebben om de werkzaamheden af te ronden.
De haven van Maassluis wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan gebruikers. Hoewel de haven vroeger veel intensiever werd gebruikt dan nu, is er toch nog veel scheepvaartverkeer door de museumschepen, de beroeps- en pleziervaart die ligplaatsen in de haven gebruiken en niet in de laatste plaats door schepen die de haven gebonden bedrijven in Maassluis aandoen. Er is dan ook zorggedragen voor een goede toegankelijkheid van de haven gedurende de gehele duur van de baggerwerkzaamheden.

9 – Ballonnen oplaten vanaf vandaag verboden in Maassluis
De gemeenteraad heeft vandaag ingestemd met een amendement van GroenLinks, gesteund door alle raadsfracties, waardoor ballonnen oplaten wordt verboden. GroenLinks heeft met succes een amendement ingediend voor een verbod voor het oplaten van ballonnen. De partij is tegen het oplaten van ballonnen omdat deze elders in de zee of in de natuur terechtkomen. Als een ballon neerkomt, verbrokkelt deze langzaam. Doordat dieren de ballonrestanten als voedsel zien, kunnen zij door het eten van de resten om het leven komen. Een ballon verdwijnt helaas nooit meer als deze eenmaal in de natuur terechtkomt. Ballonnen liggen er dus voor altijd. Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg alternatieven voor het oplaten van ballonnen, als stimulans voor een verbod. De overige partijen in de gemeenteraad zagen de urgentie om het probleem op te lossen ook in en steunden daarom de wetswijziging om een ballonnenverbod aan de APV toe te voegen. Luchtballonnen zijn uiteraard nog wel welkom in ‘de slakkenstad’!

13 – Berging ‘Chryssi’ eindelijk voltooid
Duik- en bergingsbedrijf Smit uit Rotterdam heeft een behoorlijke klus geklaard door het wrak van het Griekse vrachtschip ‘Chryssi’ te demonteren en op te ruimen. De ‘Chryssi’ kwam in 1938 in aanvaring met een Portugees schip ter hoogte van Poortershaven, even ten Westen van Maassluis, waarna het zonk. Destijds is geprobeerd het schip te bergen, maar dat lukte maar deels. Een gedeelte van het wrak bleef op de bodem van ‘het Scheur’. Bij het uitbaggeren en verdiepen van de vaargeul is het wrak ‘herontdekt’. Het bleek nu een stuk westelijker te liggen en bovendien aan de Rozenburgse zijde. Het plan was de vaargeul uit te diepen naar 16,2 meter maar de ‘Chryssy’ was daarvoor een obstakel geworden, dat moest worden opgeruimd. Dat is nu gebeurd en de havens in het Botlekgebied zijn nu bereikbaar geworden voor schepen met een diepgang tot 15 meter.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari