Augustus

10 – Beiaard van de Groote Kerk in revisie
Na overleg tussen de beide beiaardiers en het kerkbestuur van de Groote Kerk is een begin gemaakt met een grondige onderhoudsbeurt van de beiaard van de Groote Kerk. Na jarenlange trouwe dienst wordt het tijd voor deze opknapbeurt. Het geluid van het vrolijke klokkenspel is al sinds mensenheugenis niet meer weg te denken uit de stad. Elk uur speelt de beiaard bekende liedjes voordat de uren worden geslagen en op zaterdagen spelen de beiaardiers ‘live’. Veel beiaards en carillons in Nederland zijn al honderden jaren oud, maar niet het Maassluise. Er waren plannen de Maassluise bevolking bij de 350-jarige zelfstandigheid van Maassluis in 1964 een beiaard aan te bieden, maar het heeft tot 1974 geduurd eer er voor het eerst geluid van het klokkenspel over Maassluis klonk. Nu zal de Maassluise bevolking het naar verwachting drie maanden zonder moeten doen, omdat de beiaard na 45 jaar trouwe dienst groot onderhoud nodig heeft. De klokkenstoel wordt schoongemaakt en waar nodig hersteld. Ook de overbrenging vanaf de speeltafel zal helemaal uit elkaar worden genomen en worden hersteld en schoongemaakt. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt de wijzerplaten op te knappen. Het verguldsel zal opnieuw worden aangebracht en de verlichting waar nodig worden hersteld. De vaak storing veroorzakende uurwerken zullen ook onder han-den worden genomen. Als dit allemaal is gebeurd kan de beiaard er weer voor jaren tegen en zullen de beiaardiers Gerard de Waardt en Jan van der Zwart hun kunsten weer beurtelings op zaterdagen ten gehore kunnen brengen.

28 – Nieuwe leider voor D`66 Maassluis
Nadat Justin Doekhi zijn functie als fractieleider van D`66 Maassluis had neergelegd, omdat hij ging verhuizen, is zijn opvolger nu bekend gemaakt. Het is Jesse de Jong (24). Hij mag zich direct de jongste fractievoorzitter in de Maassluise politiek noemen. De Jong heeft zijn sporen bij de partij al enigszins verdiend. Al in 2014, als zeventienjarige, schreef hij mee aan het verkiezingsprogramma van D`66 en hij woonde alle fractie-vergaderingen sinds vorig jaar maart als secretaris bij, dus hij is redelijk op de hoogte van de ins en outs. In de raadsvergadering van 17 september is de Jong als raadslid geïnstalleerd. Bert de Reuver en Marion van den Hoek traden al op als steunleden van de fractie en zullen dat blijven doen.

31 Maassluise amateur-film verkozen tot beste van de wereld
Tijdens het UNICA wereldamateurfestival is de Maassluise film ‘Briefgeheim’ gekozen tot de beste amateur-film van de wereld. Op het festival, dat dit jaar in Zeist werd gehouden, werd de afgelopen week een selectie van de beste amateurfilms van over de hele wereld vertoond en vandaag sprak de jury haar oordeel uit. Er werden drie films geselecteerd die een gouden medaille verdienden, maar ‘Briefgeheim’, gemaakt door Wim Rieke, Maarten Walters, André van der Hout en Anthoni Buitelaar van de Filmclub Maassluis, werd als beste beoordeeld en kreeg hoofdrolspeelster Sengül Celikkaya de speciale prijs voor beste actrice 2019.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari