Juli

1 – Gertjan van de Velden wordt nieuwe ‘stadsmakelaar cultuur’
Sinds vandaag is Gertjan van de Velden de nieuwe ‘stadsmakelaar cultuur’ van Maassluis als opvolger van Angela Kok. Hij gaat zich met twee aspecten bezig houden namelijk Maassluis en Cultuur; dat zijn nou precies twee zaken die hem mateloos interesseren en ter harte gaan, dus deze functie is hem op het lijf geschreven. Zijn vorige functie, voorzitter van de Historische Vereniging Maassluis, heeft hij daarvoor opgegeven. Dat deed hij met pijn in het hart, maar hij verwacht dat de HVM ook zonder hem perfect kan functioneren. Van de Velden denkt het werk van zijn voorgangster Angela Kok voort te zetten. Kok is een aantal projecten begonnen, die het verdienen voortgezet of afgemaakt te worden. Toch wil hij meer bevolkingsgroepen bij elkaar betrekken op cultureel vlak. Vooral voormalige gastarbeiders en hun nakomelingen wil hij beter zien te bereiken.

8 – Verdiende kampioensschaal voor voetbalmeiden Groene Hoek
Het meisjesvoetbalteam van groep 8 van basisschool De Groene Hoek heeft vanmiddag alsnog de kampioensschaal van de KNVB in ontvangst mogen nemen. Op 12 juni won het team de halve finale van het landelijk schoolvoetbaltoernooi in Zeist. Op 13 juni was de finale gepland, maar die werd afgelast door het slechte weer op die dag. De KNVB besloot dat beide finalisten, dus zowel het Maassluise team als hun tegenstanders uit Friesland, kampioen van Nederland waren. Later kwam men terug op die beslissing, nadat was bekend was geworden dat het Maassluise team de meeste wedstrijden had gewonnen. Besloten werd dat de meiden De Groene Hoek het kampioenschap toch meer toekwam en hen daarom uit te roepen tot enige kampioen. Dit werd met een uitgestelde maar niet minder feestelijke huldiging op het schoolplein uitgebreid gevierd.

9 – Maassluis krijgt een tweede Furie
Dit jaar wordt begin oktober de 40e editie van het nautische spektakel ‘Furieade” in Maassluis gehouden. De Stichting Sleepboothaven Maassluis vond dat een reden om een overeenkomst met de Gemeente Maassluis aan te gaan voor het maken van een replica van de ‘Furie’ en deze een plaats te geven in natuurpark Avonturis. Deze speelboot wordt een kleiner zusje van de echte ‘Furie’, misschien wel de bekendste zee sleepboot van Nederland, en hij kan dus ook niet echt varen, maar kinderen kunnen zich wel aan boord wanen van de echte sleepboot. Met een beetje fantasie vaar je zo het zeegat uit en breng je je sleep veilig binnen. Het idee voor de speelboot ‘Furie’ kwam van Govert de Haas (van scheepswerf de Haas) en de Stichting Sleepboothaven. Zij dragen de boot over aan de Gemeente Maassluis, nu alleen nog op papier, want pas op 4 oktober, als de veertigste Furieade begint, wordt de echte replica in gebruik genomen op haar ‘ligplaats’ in natuurpark Avonturis.

16 – Nieuwe aanlegplaatsen voor rondvaartboten aan Noordvliet
Omdat de Monstersche sluis weer wordt bediend zijn de mogelijkheden voor watersport, toerisme en recreatie in de binnenstad van Maassluis toegenomen. Ook voor rondvaarten is de belangstelling enorm toegenomen omdat het nu mogelijk is om vanuit Midden-Delfland de binnenstad van Maassluis en eventueel de buitenhaven te bereiken. Voor rondvaartboten waren er nog geen faciliteiten in de binnenstad. Rondvaartboten werden daardoor noodgedwongen afgemeerd op passanten plaatsen boven de Lijndraaiersbrug en die zijn daar juist niet voor bedoeld. Met het oog daarop heeft het College van B en W besloten drie aanlegplaatsen en een op- en afstapplaats aan te wijzen aan de Noordvliet ZZ ter hoogte van de Veerstraat. De op- en afstapplaats komt aan de Noordvliet ter plaatse van de Markt. De ligplaatsen aan dezelfde kade, maar dus meer in de rich-ting van de Monstersche Sluis. Voor de op- en afstapplaats geldt een maximum ligtijd van 20 minuten en voor de ligplaatsen geldt dat ze mogen worden gebruikt tussen 11.00 uur en 20.00 uur. Het reglement ligplaatsen plezierboten is daartoe aangepast.

17 – Nieuwe APV Maassluis in Jip-en-Janneketaal
De APV (Algemene Plaatselijke Verorde-ning) van Maassluis bevatte nogal wat ambtelijke en juridische taal en de toelichting daarop was ook niet zo direct begrijpelijk. Daarom had het CDA in april dit jaar, toen de gemeenteraad akkoord ging met het actualiseren van de APV, een motie ingediend dat er ook een gebruiksvriendelijke versie moest komen. De APV geldt voor iedere Maassluizer, dus de mensen moeten de tekst dus wel kunnen begrijpen. Vandaag bood burgemeester Haan deze publieksvriendelijke versie aan. Hij bestaat uit vijftien highlights, die precies aangeven waar je je aan hebt te houden. Bovendien staat, waar dat mogelijk is, de boete die je krijgt als je je er niet aan houdt al bij. De fractievoorzitter van het CDA verklaarde tevreden te zijn. Zo geeft de nieuwe APV onder andere aan dat: wildplassen en slapen op de openbare weg wordt beboet met € 140,- en je hond los laten lopen waar dat niet mag € 95,-.

20 – Burgemeester hoopt op hulp van de inwoners bij criminaliteitsbestrijding
De gemeente Maassluis gaat een via een publiciteitscampagne de inwoners van Maassluis duidelijk maken wat zij kunnen doen bij (drugs-)overlast. Burgemeester Edo Haan hoopt dat de inwoners daardoor sneller signalen die zij oppikken in hun omgeving doorgeven aan de politie. Daarbij gaat het volgens hem niet alleen om zaken als overlast, maar ook over zaken die als je er een beetje over nadenkt, niet kloppen kunnen. Een jonge jongen in een peperdure auto en een winkel waar nooit klanten komen zijn voorbeelden van zaken die onderzocht moeten worden. Haan hoopt dus dat de inwoners van Maassluis hun mond hier niet over gaan houden. De publiciteitscampagne maakt deel uit van de beleidsnota Ondermijning. Er zal een ambtenaar worden vrijge-maakt om de meldingen die binnenkomen serieus te gaan bekijken. Over een jaar wordt de beleidsnota geëvalueerd.

23 – In 2025 alle Maassluise bushaltes toegankelijk voor invaliden
Het college van B en W heeft vandaag antwoord gegeven op vragen die waren gesteld door de fractie van de VSP in de gemeenteraad over de bushaltes in Maassluis. Volgens gegevens van de VSP is 56% van de bushaltes nog niet toegankelijk voor invaliden. Het college antwoordde dat deze gegevens niet meer kloppen en dat op het moment 38% van de haltes nog niet op orde is. Dat betekent dus dat we op de goede weg zijn, maar nog niet helemaal waar we zijn willen. Het verschil is ontstaan omdat inmiddels een inhaalslag is begonnen en verschillende haltes al onder handen is genomen. Het college zegde toe dat men ernaar streeft alle bushaltes in Maassluis in 2025 aangepakt te hebben. Men wil met de drukste haltes in de Westwijk, met name Stellingmolen, Rozenlaan en Westeinde als eerste aanpassen.

29 – Waterwegpop gaat niet door door geldgebrek
De traditie was nog niet zo lang, maar na de edities in 2014, 2017 en 2018 zag men uit naar Waterwegpop 2019. Het zal helaas niet zo zijn. De organisatie is het niet gelukt om voldoende sponsors bij elkaar te krijgen om de benodigde financiën sluitend te hebben. De Stichting Culturele Evenementen Maassluis (SCEM) is teleurgesteld over de gang van zaken, maar moet in de situatie berusten. Wel zegt de stichting nog bezig te zijn met een alternatief dat de Maassluise jongeren zal aanspreken. Ook de Stadsmakelaar Cultuur, Gertjan van de Velden is niet blij. Hij stelt dat het mogelijk moet zijn om Waterwegpop in welke vorm dan ook terug te laten komen.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari