Stoomsleepboot Furie

(Scroll for the English version)

De Furie is meer dan 100 jaar oud. Het is de laatste door stoom aangedreven zeesleepboot in Nederland. Ze liep als Bodewes VI van stapel in 1916 bij een werf in Groningen. Dat was in de Eerste Wereldoorlog. Ze kon toen niet op zee gebruikt worden. Het gevaar van torpederen was veel te groot. In 1918 werd zij verkocht naar Zweden. Haar naam werd Holmen III en vijftig jaar lang zou zij enorme vlotten met boomstammen over zee slepen van de bossen in het noorden van Zweden en Finland naar papierfabrieken in het zuiden van Zweden. In 1969 was dat voorbij, vrachtwagens en treinen namen het transport over. Zeven jaar voer de sleper nog als Holmvik in de omgeving van Stockholm.

In die tijd wilde omroeporganisatie AVRO een televisieserie maken naar het boek ‘Hollands Glorie’ van Jan de Hartog. In dit verhaal, dat begint in 1910, speelt Jan Wandelaar een hoofdrol. Hij is een durfal die ervan droomt om kapitein te worden van een eigen zeesleepboot. Dat lukt hem. Hij koopt een oude roestbak, rijp voor de sloop. Hij noemt haar Furie en met dit schip beleeft hij hachelijke avonturen. De AVRO zocht voor de TV-film een oude stoomsleper en vond na een tip de Holmvik in Zweden. Het oude, roestige schip werd weer onder Nederlandse vlag gebracht en als Furie geregistreerd. Ze ging een glansrol spelen in de opnamen. In het begin van de film morsig en roestig maar aan het einde fier en strak in de lak. Dat was nog wel een probleem, want filmshots worden lukraak door elkaar opgenomen. De oplossing daarvoor? De ene zijde van de Furie werd oud en roestig gelaten en de andere zijde werd mooi opgeknapt. Moest de roestige Furie in beeld dan voer hij steevast van rechts naar links en de fraaie Furie stoomde voor de camera altijd van links naar rechts…

Na de filmopnamen werd de Furie opgelegd als sloopschip. Ondertussen was in Maassluis de Stichting Hollands Glorie opgericht met als doel het schip te kunnen behouden. In 1978 kwam ze hier aan. Ze werd grondig gerestaureerd en in 1980 werd de stoomketel goedgekeurd door het Stoomwezen. De Furie mocht weer zelfstandig varen! Een klein leger aan vrijwilligers houdt haar sindsdien in puike conditie. Ze heeft de status van varend museum.

++++++++++++++++++++

STEAM SEA TUGBOAT FURIE

The Furie is over 100 years old. She is the last steam-powered seagoing tugboat in the Netherlands. She was built as Bodewes VI in 1916 at a shipyard in Groningen. That was during the Great War. She could not be used at sea in those days. The danger of torpedoing was far too great. In 1918 she was sold to Sweden. There she was named Holmen III and for fifty years she dragged huge rafts of logs across the sea from the forests of northern Sweden and Finland to paper mills in southern Sweden. In 1969 that was over, trucks and trains took over the transport. The tugboat then sailed as Holmvik in the Stockholm area for seven years.

At that time, broadcasting organization AVRO wanted to make a television series based on the book ‘Hollands Glorie’ by Jan de Hartog. In this story, from 1910 on, Jan Wandelaar (John Walker) plays a leading role. He is a daredevil who dreams of becoming the captain of his own sea tugboat. He succeeds. He buys an old rust bucket, ready for demolition. He calls her Furie and with this ship he experiences perilous adventures. AVRO was looking for an old steam tug for the TV film and, after a tip, found the Holmvik in Sweden. The old, rusty ship was brought back under the Dutch flag and registered as Furie. She were to play a starring role in the shooting. At the beginning of the film she is dirty and rusty, but at the end she is proud and neatly painted. That was quite a problem, because film recordings are rather randomly shot. The solution for that? One side of the Furie was left old and rusty and the other side was nicely refurbished. If the rusty Furie had to be in the picture, she always sailed from right to left and the refurbished Furie always steamed from left to right in front of the camera…

After the filming, the Furie was put aside for scrapping. In the meantime, the Hollands Glorie Foundation had been established in Maassluis with the aim of preserving the ship. She arrived here in 1978. She was thoroughly restored and in 1980 the steam boiler was approved by the Committee for Admission. The Furie was ready to sail independently again! A small army of volunteers has kept her in excellent condition ever since. She has the status of a floating museum.