Januari

1 – Nieuwe exploitant voor veerdienst Maassluis-Rozenburg
De veerboot naar Rozenburg heeft sinds vandaag een nieuwe exploitant: Ottevanger OV uit Werkendam. Ottevanger heeft het stokje van Connexxion overgenomen, dat de veerdienst sinds 2008 verzorgde. De Provincie Zuid-Holland die de gunning voor het pachten van de veerdienst deed, maakte zich zorgen over de toekomst van het veer, als de Blankenburgtunnel gereed is. Ottevanger heeft toegezegd dat de veerdienst ook blijft bestaan, als de Blankenburgtunnel er eenmaal ligt. Voorlopig blijft de veerdienst ook voor het auto- en vrachtverkeer van groot belang. De beide veerboten ‘Blankenburg’ en ‘Staeldiep’ zullen worden gereviseerd en gemoderniseerd. Voor de reizigers zijn draad-loos netwerk, warme, overdekte zitplaatsen en toiletten op termijn toegezegd. Ottevanger blijft exploitant tot 1 januari 2033.

18 – Stadsherstel Maassteden opgericht
Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en de gemeen-tes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn sinds vandaag aandeelhouders in het Stadsherstel Maassteden B.V. Door aandelen te kopen in de onderneming hebben het Fonds en de betrok-ken gemeentes een belangrijke basis onder het (financieel) welslagen van deze onderneming in de toekomst gelegd. De nieuw opgerichte instantie stelt zich ten doel monumenten en beeld-bepalende panden in het Waterweggebied voor sloop te behouden en na restauratie en/of herstel van de panden voor hergebruik zorg te dragen. Stadsherstel Maassteden B.V. werkt op een zakelijke en professionele manier. Dit houdt onder andere in dat investeringen in panden uit-eindelijk een direct of indirect rendement zullen moeten opleveren.

29 – Nieuwe politiepost in stadhuis geopend
De politiepost is de voortzetting van het politie-bureau Maassluis aan de Westlandseweg dat door reorganisatie moest worden gesloten. Toen deze sluiting bekend werd gemaakt ondernam toenmalig burgemeester Karssen direct actie om toch een acceptabele politiebezetting binnen Maassluis te behouden. Dat mondde uit in een plan om in het stadhuis een zogenaamde ‘veiligheidsvleugel’ op te zetten, waar niet alleen de politie, maar ook Handhaving en Toezicht zijn ondergebracht. Men verwacht veel van deze nieuwe opzet, omdat de politie veel intensiever zal kunnen samenwerken met Handhaving en Toezicht. Het ontlokte Jacco Heideveld, team coördinator Handhaving en Toezicht de uitspraak: ‘Het zal de criminaliteit misschien niet verminderen, maar wel de pakkans vergroten’. De nieuwe politiepost is door burgemeester Edo Haan geopend.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari