April

29 – Flatblok Bilderdijklaan gesloopt
Deze week is een begin gemaakt met de sloop van het flatblok aan de Bilderdijklaan. Het uit het begin van de jaren 1960 daterende complex woningen moet plaats maken voor de herstructurering van Sluispolder-West en dat moet een tuindorpachtige wijk gaan opleveren met een zeer duurzaam type huizen. Na de bouwvakvakantie zijn de sloopwerkzaamheden gereed en gaat de nieuwbouw beginnen.

Maanden

December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

April

Maart

Februari

Januari