Met dank aan

De Historische Vereniging Maassluis wordt structureel ondersteund door:


GEMEENTE MAASSLUIS

Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 35.000 inwoners. Een stad die nieuwe ontwikkelingen stimuleert, maar tegelijkertijd het historische centrum koestert.

www.maassluis.nl


STICHTING FONDS SCHIEDAM VLAARDINGEN E.O.

Verstrekt donaties aan organisaties die zich inzetten voor de maatschappij. Het Fonds heeft als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de samenleving door het verlenen van financiële steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking.

www.fondssv.nl


DELTAPORT DONATIEFONDS

Deze is ondergebracht in een gezamenlijke stichting waarin Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Ook de ontwikkeling en realisatie van deze website is mede mogelijk gemaakt door DeltaPORT Donatiefonds.

www.deltaportdonatiefonds.nl


MEDIAFILER

De HVM verzamelt, ontrafelt en deelt de geschiedenis van Maassluis; foto’s, video en documenten met verhalen. Veel van onze informatie staat digitaal opgeslagen in de HVM Collectiebank die beschikbaar is gesteld door MediaFiler en zodoende voor iedereen toegankelijk is.

mediafiler.com