Bestuur

Organisatie HVM

Conform de statuten heeft de HVM een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het HVM-bestuur bestaat uit:
P.J. (Peter) van Baalen  |  Voorzitter
Tel. 06 1514 5968
voorzitter@histvermaassluis.nl
L. (Laura) van der Linde |  Vicevoorzitter
Tel. 06 1173 8232
vicevoorzitter@histvermaassluis.nl
T. (Theo) Vroon  |  Secretaris
Tel. 06 4840 2100
secretaris@histvermaassluis.nl
L.J.H. (Leo) van Mil |  Penningmeester (interim)
penningmeester@histvermaassluis.nl
T.M. (Ineke) Vink   |  PR en evenementen
Tel. 010 592 97 94
prencommunicatie@histvermaassluis.nl

Bestuursadviseurs:
J.W. (Jacques) Visker  | Adviseur Erfgoed
jacques.visker@histvermaassluis.nl
J.D. (Dick) Buurman Projectleider jubileum
dick.buurman@kabelfoon.nl

De HVM heeft in de loop der jaren een belangrijke positie in het maatschappelijk en culturele leven van Maassluis weten te veroveren. Hieruit vloeien vele activiteiten voort die de capaciteit van het bestuur verre te boven gaan.

Het huishoudelijk reglement spreekt in de artikelen 5 tot en met 12 over commissies, een groep leden die naast het bestuur zelfstandig hun werkzaamheden in overeenstemming met hun doelstellingen verrichten. Zo bestond er bijvoorbeeld al een redactiecommissie. Maar dat was niet voldoende om ook in de toekomst optimaal gebruik te kunnen blijven maken van beschikbare expertise en capaciteit.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2017 hebben de leden de nieuwe structuur en samenstelling van het bestuur en de commissies goedgekeurd (zie onderstaand organisatieschema).

 

 


HVM eregalerij

Erevoorzitters:
Dhr. J.H. Steenkist †
Dhr. M. van de Ree †

Ereleden:
Dhr. L. Stigter sr †
Dhr. D. Pons sr †
Dhr. W. van der Stelt †
Dhr. W. Bergwerff †
Dhr. M.G. Luijten †
Dhr. J. Zon
Mw. J.M.H.M. van Rest
Dhr. J. Steehouwer †

Leden van Verdienste:
Dhr. F. van Dalum
Dhr. F. Klop
Dhr. J.J. Eijsackers
Dhr. T. Vols
Mw. A. de Boer-Slagboom
Dhr. R. Ouwenbroek
Mw. P. Hoks-Zwaard