Bestuur

Organisatie HVM

Conform de statuten heeft de HVM een bestuur bestaande uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het HVM-bestuur bestaat uit:
P.J. (Peter) van Baalen  |  Voorzitter
voorzitter@histvermaassluis.nl
L. (Laura) van der Linde |  Vicevoorzitter
vicevoorzitter@histvermaassluis.nl
T.J. (Theo) Vroon  |  Secretaris (interim)
secretaris@histvermaassluis.nl
L.J.H. (Leo) van Mil |  Penningmeester (interim)
penningmeester@histvermaassluis.nl
Vacant  |  PR en Communicatie
prencommunicatie@histvermaassluis.nl

Bestuursadviseurs:
T.M. (Ineke) Vink  Chroniquer
ineke.vink@histvermaassluis.nl
C.W. (Kees) Tempelaars | Collectioneur
kees.tempelaars@histvermaassluis.nl
J.W. (Jacques) Visker  | Bestuursadviseur
jacques.visker@histvermaassluis.nl

De HVM heeft in de loop der jaren een belangrijke positie in het maatschappelijk en culturele leven van Maassluis weten te veroveren. Hieruit vloeien vele activiteiten voort die de capaciteit van het bestuur verreweg te boven gaan.

Het huishoudelijk reglement spreekt in de artikelen 5 tot en met 12 over commissies, een groep leden die naast het bestuur zelfstandig hun werkzaamheden in overeenstemming met hun doelstellingen verrichten. Zo bestaat er bijvoorbeeld al een redactiecommissie. Maar dat was niet voldoende om ook in de toekomst optimaal gebruik te kunnen blijven maken van beschikbare expertise en capaciteit.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2017 hebben de leden de nieuwe structuur en samenstelling van het bestuur en de commissies goedgekeurd (zie onderstaand organisatieschema).

 

 


HVM eregalerij

Erevoorzitters:
Dhr. J.H. Steenkist †
Dhr. M. van de Ree †

Ereleden:
Dhr. D. Pons sr †
Dhr. W. van der Stelt †
Dhr. W. Bergwerff †
Dhr. M.G. Luijten †
Dhr. J. Zon
Mw. J.M.H.M. van Rest
Dhr. J. Steehouwer †

Leden van Verdienste:
Dhr. F. van Dalum
Dhr. F. Klop
Dhr. J.J. Eijsackers
Dhr. T. Vols
Mw. A. de Boer-Slagboom
Dhr. R. Ouwenbroek
Mw. P. Hoks-Zwaard