Bestuur

Organisatie HVM

Conform de statuten heeft de HVM een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het HVM-bestuur bestaat uit:
T.J. (Edo) Haan  |  voorzitter
Tel. 06 5069 3305  |  voorzitter@histvermaassluis.nl

A.P. (Adri) van Vliet |  vicevoorzitter
Tel. 06 4324 4620  |  vicevoorzitter@histvermaassluis.nl

T.J. (Theo) Vroon  |  secretaris
Tel. 06 4840 2100  |  secretaris@histvermaassluis.nl

W.A. (Wim) de Lege |  penningmeester
Tel. 06 2642 0252  |  penningmeester@histvermaassluis.nl

J.P. (John) Hanswijk  |  pr en communicatie
Tel. 06 3970 8211 |  pr@histvermaassluis.nl

E. (Edwin) Broekhart |  evenementen
Tel. 06 2301 8477  |  evenementen@histvermaassluis.nl

Bestuursadviseurs:
T.M. (Ineke) Vink  |  chroniqueur
ineke.vink@histvermaassluis.nl
J.W. (Jacques) Visker  |  adviseur erfgoed
jacques.visker@histvermaassluis.nl
J.D. (Dick) Buurman projectleider
dick.buurman@histvermaassluis.nl

De actieve vrijwilligers voeren hun activiteiten uit
in vier commissies.

 


HVM eregalerij

Erevoorzitters:
Dhr. J.H. Steenkist †
Dhr. M. van de Ree †

Ereleden:
Dhr. L. Stigter sr †
Dhr. D. Pons sr †
Dhr. W. van der Stelt †
Dhr. W. Bergwerff †
Dhr. M.G. Luijten †
Dhr. J. Zon
Mw. J.M.H.M. van Rest
Dhr. J. Steehouwer †

Leden van Verdienste:
Dhr. F. van Dalum
Dhr. F. Klop
Dhr. J.J. Eijsackers
Dhr. T. Vols †
Mw. A. de Boer-Slagboom
Dhr. R. Ouwenbroek †
Mw. P. Hoks-Zwaard