Bestuur

Organisatie HVM

Conform de statuten heeft de HVM een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het HVM-bestuur bestaat uit:
P.J. (Peter) van Baalen  |  Voorzitter
Tel. 06 1514 5968
voorzitter@histvermaassluis.nl
A.P. (Adri) van Vliet |  Vicevoorzitter (beoogd)
Tel. 06 4324 4620
adri.van.vliet@histvermaassluis.nl
T.J. (Theo) Vroon  |  Secretaris
Tel. 06 4840 2100
secretaris@histvermaassluis.nl
W.A. (Wim) de Lege |  Penningmeester
penningmeester@histvermaassluis.nl
T.M. (Ineke) Vink   |  PR en evenementen
Tel. 010 592 97 94
prencommunicatie@histvermaassluis.nl
L. (Laura) van der Linde |  Algemeen bestuurslid
Tel. 06 1173 8232
laura.van.der.linde@histvermaassluis.nl

Bestuursadviseurs:
J.W. (Jacques) Visker  | Adviseur Erfgoed
jacques.visker@histvermaassluis.nl
J.D. (Dick) Buurman Projectleider jubileum
dick.buurman@histvermaassluis.nl

De actieve vrijwilligers voeren hun activiteiten uit
in vier commissies.

• Commissie historie Maassluis (onderzoek en publicaties)  |  voorzitter Ineke Vink (chroniqueur)
• Commissie stad en monument (stadsgidsen en overleg met derden) | voorzitter Jacques Visker (adviseur erfgoed)
• Commissie collecties HVM (beeldarchief en ict) | voorzitter Theo Vroon (collectioneur)
• Commissie pr en evenementen | voorzitter Ineke Vink

 


HVM eregalerij

Erevoorzitters:
Dhr. J.H. Steenkist †
Dhr. M. van de Ree †

Ereleden:
Dhr. L. Stigter sr †
Dhr. D. Pons sr †
Dhr. W. van der Stelt †
Dhr. W. Bergwerff †
Dhr. M.G. Luijten †
Dhr. J. Zon
Mw. J.M.H.M. van Rest
Dhr. J. Steehouwer †

Leden van Verdienste:
Dhr. F. van Dalum
Dhr. F. Klop
Dhr. J.J. Eijsackers
Dhr. T. Vols
Mw. A. de Boer-Slagboom
Dhr. R. Ouwenbroek
Mw. P. Hoks-Zwaard