Commissies

Commissie Historie Maassluis

De Commissie Historie Maassluis is verantwoordelijk voor het verwerven en het mondeling (o.a. Historische Avonden) en schriftelijk (o.a. Historische Schetsen) overdragen van historische kennis. De commissieleden doen onderzoek naar de historie van Maassluis en schrijven er artikelen en boekjes over.
redactie@histvermaassluis.nl

Commissie Stad en Monument

De Commissie Stad en Monument vormt de schakel tussen de HVM aan de ene zijde en de overheid, andere organisaties of instituten waar de HVM een relatie mee onderhoudt en het publiek aan de andere zijde. Leden van deze commissie vertegenwoordigen de HVM in externe commissies en werkgroepen en beogen hiermee invloed uit te oefenen op actuele zaken die verband houden met het cultuurhistorisch erfgoed van Maassluis en zijn omgeving. De Stadsgidsen maken deel uit van deze commissie.
stadswandelingen@histvermaassluis.nl

Commissie Collecties HVM

De Commissie Collecties HVM is verantwoordelijk voor het registreren, documenteren, digitaliseren, beheren en behouden van collecties. Bij de collecties onderscheiden we op hoofdlijnen collecties bestaande uit beeld- of woordmateriaal.
fotoredactie@histvermaassluis.nl

Commissie Evenementen

De Commissie Evenementen verzorgt alle vaste en incidentele activiteiten. Denk aan de kraam op Maassluise braderie├źn, historische avonden, een uitje voor de leden of een borrel voor de vrijwilligers, fotopresentaties in verzorgingshuizen, cursussen, etc.
evenementen@histvermaassluis.nl