Commissies

Commissie Historie Maassluis

De Commissie Historie Maassluis is verantwoordelijk voor het verwerven en het mondeling (o.a. Historische Avonden) en schriftelijk (o.a. Historische Schetsen) overdragen van historische kennis. De CHRONIQUEUR (commissiesecretaris) coördineert de activiteiten van deze commissie. Voorlopig vallen ook de activiteiten van de redactiecommissie onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.

 

Commissie Collecties HVM

De Commissie Collecties HVM is verantwoordelijk voor het registreren, documenteren, digitaliseren, beheren en behouden van collecties. Bij de collecties onderscheiden we op hoofdlijnen collecties bestaande uit beeld- of woordmateriaal. De COLLECTIONEUR (commissiesecretaris) coördineert de activiteiten van deze commissie.
fotoredactie@histvermaassluis.nl

 

Commissie Stad & Monument

De Commissie Stad & Monument vormt de schakel tussen de HVM aan de ene zijde en de overheid, andere organisaties of instituten waar de HVM een relatie mee onderhoudt en het publiek aan de andere zijde. Leden van deze commissie vertegenwoordigen de HVM in externe commissies en werkgroepen en beogen hiermee invloed uit te oefenen op actuele zaken die verband houden met het cultuurhistorisch erfgoed van Maassluis en zijn omgeving. Ook de Coördinator Stadsgidsen maakt deel uit van deze commissie. De ADVISEUR ERFGOED coördineert als commissiesecretaris de activiteiten van deze commissie.

 

Commissie Ledenwerving Jongeren

De Commissie Ledenwerving Jongeren is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden en dan met name jongeren tot de leeftijd van 40 jaar. Gerichte actie middelen worden ingezet om deze doelgroep te benaderen. Laura van der Linde coördineert de activiteiten van deze commissie.

 

Redactiecommissie

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het verzamelen, redigeren en corrigeren van binnengekomen artikelen en assisteert andere publicisten binnen de HVM bij het drukklaar maken van publicaties. Ineke Vink vervult de rol van HOOFDREDACTEUR. De redactiecommissie is ondergebracht bij de Commissie Historie Maassluis.
redactie@histvermaassluis.nl

 

Distributiecommissie

De Distributiecommissie is verantwoordelijk voor het verzend gereed maken en vervolgens distribueren van o.a. Historische Schetsen, nieuwsbrieven en de jaarkalender. De DISTRIBUTEUR coördineert de activiteiten van deze commissie en opereert onder de verantwoordelijkheid van de COLLECTIONEUR. De Distributiecommissie staat onder leiding van Jan Schakel.