Historische Schetsen van en over Maassluis

Tweemaal per jaar publiceert de HVM een boekje met artikelen over de historie van Maassluis. Ongeveer de helft wordt gevuld met ‘populairwetenschappelijke’ artikelen waaraan onderzoek ten grondslag ligt. De andere helft bestaat uit waardevolle verhalen over en herinneringen aan Maassluis en Maassluizers.

Het boekje is voor niet-leden verkrijgbaar bij de HVM, via de heer P. Damsteeg – verkoop@histvermaassluis.nl.
Het boekje kost, exclusief verzendkosten, € 4,-.


Historische Schetsen

Nummer 79  |  November 2021

Deze uitgave bevat 80 bladzijden met uiteenlopende artikelen zoals Volksgeloof in de 17e eeuw, Bouw van het Weeshuis, Simon Blom (1870-1958), Twee Maassluise fregatschepen en nog veel meer.

148,5 x 210 mm
80 pagina's

Inkijkexemplaar


Historische Schetsen

Nummer 78  |  Mei 2021

Deze uitgave bevat 80 bladzijden met uiteenlopende artikelen zoals over Abraham Kuyper, vroedmeesters en vroedvrouwen, veerdienst Maassluis, Maassluise mutsen, graven in de Groote Kerk en nog veel meer.

148,5 x 210 mm
80 pagina's

Inkijkexemplaar


Historische Schetsen

Nummer 77  |  November 2020

Deze uitgave bevat 80 bladzijden met uiteenlopende artikelen zoals over het Luxor theater, Melkcentrales in Maassluis, de Weeshuisschool, Sigarenfabriek Universum, Hofleveranvier Spijker en nog veel meer.

148,5 x 210 mm
80 pagina's

Inkijkexemplaar


Historische Schetsen

Nummer 76  |  Mei 2020

Deze uitgave bevat 80 bladzijden met uiteenlopende artikelen zoals de Verontreiniging Vertowijk, Hongerkinderen naar pleeggezinnen, Begraven om de (Groote) Kerk, Pannedrop in het Smidssteegje en nog veel meer.

148,5 x 210 mm
80 pagina's

Inkijkexemplaar