Historische Schetsen van en over Maassluis

Tweemaal per jaar publiceert de HVM een boekje met artikelen over de historie van Maassluis. Ongeveer de helft wordt gevuld met ‘populairwetenschappelijke’ artikelen waaraan onderzoek ten grondslag ligt. De andere helft bestaat uit waardevolle verhalen over en herinneringen aan Maassluis en Maassluizers.

Het boekje is voor niet-leden verkrijgbaar bij de HVM, via de heer P. Damsteeg – verkoop@histvermaassluis.nl.
Het boekje kost, exclusief verzendkosten, € 4,-.


Historische Schetsen

Nummer 74  |  mei 2019

Deze uitgave bevat 96 bladzijden met uiteenlopende artikelen zoals de Maassluise scholen in de 17e eeuw, dijkzorg en waterhuishouding, WO2 vliegtuigcrashes rond Maassluis en nog veel meer.

148,5 x 210 mm
82 pagina's

Inkijkexemplaar


Historische Schetsen

Nummer 73  |  November 2018

Deze uitgave bevat 80 bladzijden met uiteenlopende artikelen zoals het Patriciershuis aan de Nieuwstraat 2, wie was Dr. Jan Schouten, Cafetaria Spek, een begrip in Maassluis en nog veel meer.

148,5 x 210 mm
80 pagina's

Inkijkexemplaar


Historische Schetsen

Nummer 72  |  Mei 2018

Deze uitgave bevat 80 bladzijden met uiteenlopende artikelen zoals 100 jaar KnA, de thuiskomst van de zeesleper Thames in 1945, de bierbottelarij Excelsior en nog veel meer.

148,5 x 210 mm
80 pagina's

Inkijkexemplaar


Historische Schetsen

Nummer 71  |  November 2017

Deze uitgave bevat 80 bladzijden met uiteenlopende artikelen zoals wijnhandel van de gebroeders Steur, ijsbrekers in de Vlieten, de Hoekse Lijn en nog veel meer.

148,5 x 210 mm
80 pagina's

Inkijkexemplaar