Maassluis  |  Geplaatst op 9 mei 2020

Column

Wat weet u over… ’t Stort

Door: Ineke Vink

De Historische Vereniging Maassluis hoopt dat u het leuk vindt om wat meer over de geschiedenis van uw woonomgeving te lezen. Acht weken lang (dit is alweer week zes) krijgt u historische wetenswaardigheden over verschillende wijken in Maassluis.

Het gebied tussen het Schanseiland en de rivier heet vanouds Kapelpolder. De herkomst van de naam is niet helemaal duidelijk, maar het kan eigendom geweest zijn van het kapelletje op de dijk. Waar ooit de Kleine Kerk stond, naast de Monstersche Sluis, stond daarvoor een kapelletje dat in 1573 is verwoest.

Baggerslib
In 1916 kocht de gemeente Maassluis het gebied tussen het Schanseiland en de spoordijk van de N.V. Nederlands Grondbezit te Rotterdam en liet het ophogen met havenslib uit Rotterdam. Zo ontstond de nieuwe naam voor dit deel van de Kapelpolder: ’t Stort. Ook toen al waren er problemen met vervuilde baggerspecie, want in oktober 1916 meldt de gezondheidscommissie voor Maassluis dat specie wordt gebruikt die ‘een ondragelijke stank’ verspreidt. De ophoging gebeurde tot het niveau van de Govert van Wijnkade.

Huizen te duur
De bestemming van deze ‘stadsuitbreiding’ was tweeledig. In de eerste plaats was dat industrie, omdat aan de andere zijde van de spoorweg een nieuwe Maassluise haven was gepland. In de tweede plaats was dat woningbouw, omdat er binnen de grenzen van Maassluis geen plaats was voor extra woningen. De Maassluische Woningbouwvereniging wilde goede betaalbare woningen bouwen voor ‘werkende arbeiders, de minderbedeelde werkman en ouden van dagen’. De huizen aan de Keucheniusstraat waren groot en moesten een huur van ƒ 5,- per week opbrengen, de andere huizen ƒ 3,50. In 1920 was een gedeelte van de huizen gereed, maar veel woningen bleven onbewoond en werden dichtgetimmerd; ze bleken te duur voor de doelgroep. De slechte economische omstandigheden en de werkloosheid van de jaren twintig waren de oorzaak. Later heeft de gemeente de huren verlaagd en de doelgroep uitgebreid. In de loop van de jaren dertig hadden alle woningen een bewoner gevonden.

Tuindorp
Wist u dat de wijk is opgezet volgens de idealen van de Engelse tuinstad? De verschillende woningtypes zijn heel doordacht geplaatst in het stratenpatroon. Het idee was dat de hardwerkende arbeiders en hun gezinnen er gelukkig moesten zijn. Daarom heeft elk huis een tuintje of een balkon en er zijn speelpleintjes voor de kinderen. Er moesten kerken, scholen, een bibliotheek, een gemeenschapshuis, sportfaciliteiten en winkels komen. En beslist géén kroeg, ter bescherming van de inkomsten van het huisgezin. Dat waren de idealen. Op ’t Stort zijn, behalve de woningen, alleen vier winkelpanden gebouwd, nog steeds herkenbaar door hun afwijkende vorm.
Meer weten? Op de collectiebank vindt u veel oude foto’s van ’t Stort. En u kunt daar alle boekjes van de Historische Vereniging Maassluis downloaden en lezen. In boekje 59 leest u meer over de woningbouw op ’t Stort. In boekjes 1 en 22 staat meer over de, nooit uitgevoerde, havenplannen van Maassluis.

Columns

Geplaatst op 7 juni 2024

Een turbulent burgemeesterschap

Geplaatst op 22 mei 2024

Molen de Arend

Geplaatst op 8 april 2024

Monstersleeptocht in 1908

Columns archief...

Maassluis  |  Geplaatst op 9 mei 2020

Column

Wat weet u over… ’t Stort

Door: Ineke Vink

De Historische Vereniging Maassluis hoopt dat u het leuk vindt om wat meer over de geschiedenis van uw woonomgeving te lezen. Acht weken lang (dit is alweer week zes) krijgt u historische wetenswaardigheden over verschillende wijken in Maassluis.

Het gebied tussen het Schanseiland en de rivier heet vanouds Kapelpolder. De herkomst van de naam is niet helemaal duidelijk, maar het kan eigendom geweest zijn van het kapelletje op de dijk. Waar ooit de Kleine Kerk stond, naast de Monstersche Sluis, stond daarvoor een kapelletje dat in 1573 is verwoest.

Baggerslib
In 1916 kocht de gemeente Maassluis het gebied tussen het Schanseiland en de spoordijk van de N.V. Nederlands Grondbezit te Rotterdam en liet het ophogen met havenslib uit Rotterdam. Zo ontstond de nieuwe naam voor dit deel van de Kapelpolder: ’t Stort. Ook toen al waren er problemen met vervuilde baggerspecie, want in oktober 1916 meldt de gezondheidscommissie voor Maassluis dat specie wordt gebruikt die ‘een ondragelijke stank’ verspreidt. De ophoging gebeurde tot het niveau van de Govert van Wijnkade.

Huizen te duur
De bestemming van deze ‘stadsuitbreiding’ was tweeledig. In de eerste plaats was dat industrie, omdat aan de andere zijde van de spoorweg een nieuwe Maassluise haven was gepland. In de tweede plaats was dat woningbouw, omdat er binnen de grenzen van Maassluis geen plaats was voor extra woningen. De Maassluische Woningbouwvereniging wilde goede betaalbare woningen bouwen voor ‘werkende arbeiders, de minderbedeelde werkman en ouden van dagen’. De huizen aan de Keucheniusstraat waren groot en moesten een huur van ƒ 5,- per week opbrengen, de andere huizen ƒ 3,50. In 1920 was een gedeelte van de huizen gereed, maar veel woningen bleven onbewoond en werden dichtgetimmerd; ze bleken te duur voor de doelgroep. De slechte economische omstandigheden en de werkloosheid van de jaren twintig waren de oorzaak. Later heeft de gemeente de huren verlaagd en de doelgroep uitgebreid. In de loop van de jaren dertig hadden alle woningen een bewoner gevonden.

Tuindorp
Wist u dat de wijk is opgezet volgens de idealen van de Engelse tuinstad? De verschillende woningtypes zijn heel doordacht geplaatst in het stratenpatroon. Het idee was dat de hardwerkende arbeiders en hun gezinnen er gelukkig moesten zijn. Daarom heeft elk huis een tuintje of een balkon en er zijn speelpleintjes voor de kinderen. Er moesten kerken, scholen, een bibliotheek, een gemeenschapshuis, sportfaciliteiten en winkels komen. En beslist géén kroeg, ter bescherming van de inkomsten van het huisgezin. Dat waren de idealen. Op ’t Stort zijn, behalve de woningen, alleen vier winkelpanden gebouwd, nog steeds herkenbaar door hun afwijkende vorm.
Meer weten? Op de collectiebank vindt u veel oude foto’s van ’t Stort. En u kunt daar alle boekjes van de Historische Vereniging Maassluis downloaden en lezen. In boekje 59 leest u meer over de woningbouw op ’t Stort. In boekjes 1 en 22 staat meer over de, nooit uitgevoerde, havenplannen van Maassluis.