Maassluis  |  Geplaatst op 26 april 2020

Column

Wat weet u over… de Steendijkpolder

Door: Ineke Vink

De Historische Vereniging Maassluis hoopt dat u het leuk vindt om wat meer over de geschiedenis van uw woonomgeving te lezen. De komende weken krijgt u historische wetenswaardigheden over verschillende wijken in Maassluis.

De ‘Steendijckse’ polder ligt ruwweg tussen de Kwartellaan en de Schenkeldijk. In de 17e eeuw is de Buitendijk aangelegd ongeveer waar nu de scheiding is tussen de Molenwijk en Drevenbuurt. Dit was toen de waterkerende zeedijk. In de 16e eeuw was een gedeelte van de oude Zeedijk (nu Westlandseweg) verstevigd met bakstenen en heette daarom Steenen Dijck. Bij de aanleg van het fietspad onderaan deze dijk zijn aan de kant van de Molenwijk de stenen korte tijd weer zichtbaar geweest.

Snelweg
Het heeft maar een haar gescheeld of er was in 1961 een snelweg dwars door de polder gebouwd. Waar nu de Orangerie is, kwam de snelweg Maassluis binnen en ter hoogte van de huidige Drevenbuurt verdween hij in tunnel onder het Scheur door. Maassluis eindigde bij de flats van de toenmalige Boezemanstraat. Tussen de snelweg en de Schenkeldijk was een grote nieuwe begraafplaats gepland.
We weten nu dat Maassluis de polder heeft gebruikt voor woningbouw. Maar delen van de polder lagen te laag. Omdat er in 1961 nog geen dijk op deltahoogte was, moest men de grond voor de Drevenbuurt flink ophogen. Dat gebeurde met havenslib uit Rotterdam. In de 10 jaar dat de grond lag in te klinken, werden er onder andere spruiten geteeld. Ze groeiden door de vruchtbare slib letterlijk als kool, ze werden bizar groot. Na 1974 begon de bouw van de Drevenbuurt. In 1983 verschenen de eerste berichten over wat later de ‘gifaffaire’ zou heten. De huizen bleken op zeer verontreinigde grond gebouwd te zijn. In de jaren ’90 volgde sanering van de grond onder de huizen. Op drie plaatsen in de wijk zijn ter herinnering putdeksels als kunstwerk geplaatst, waaruit een gezonde boom groeit. Weet u ze te vinden?

Begraafplaats
In 1988 verdween de laatste boerderij, de Nieuwe Kooiwoning, voor de bouw van de Molenwijk. Deze wijk ligt een stuk lager dan de Drevenbuurt, wat goed te zien is op het fietspad dat vanaf winkelcentrum Westeinde tussen beide wijken door gaat. Weet u waarom? De wijk is niet opgehoogd omdat inmiddels de Maeslantkering op deltahoogte het gebied beschermt tegen overstroming.

De begraafplaats is er nooit gekomen. Maar er is wel nog altijd een calamiteitenbegraafplaats. Een grasveld tussen de Drevenbuurt en de burgemeesterswijk was in eerste instantie daarvoor aangewezen. Toen daar bebouwing kwam, is de groenstrook tussen de Korhoenstraat en de Kwartellaan aangewezen als een plaats waar nooit gebouwd mag worden omdat hij als tijdelijke begraafplaats moet dienen in geval van calamiteiten.

Wist u dat er kazematten hebben gelegen in deze polder? En dat de namen Driemeet, Leijeland en Honderdland een heel oude betekenis hebben? In de Atlas van Maassluis, uitgegeven door de Historische Vereniging Maassluis, staat hier meer over. En op de collectiebank foto’s van de historie van de Steendijkpolder.

Columns

Geplaatst op 8 april 2024

Monstersleeptocht in 1908

Geplaatst op 1 maart 2024

Bioscoop Luxor

Geplaatst op 30 januari 2024

De Maassluise jaren van Abraham Kuyper

Columns archief...

Maassluis  |  Geplaatst op 26 april 2020

Column

Wat weet u over… de Steendijkpolder

Door: Ineke Vink

De Historische Vereniging Maassluis hoopt dat u het leuk vindt om wat meer over de geschiedenis van uw woonomgeving te lezen. De komende weken krijgt u historische wetenswaardigheden over verschillende wijken in Maassluis.

De ‘Steendijckse’ polder ligt ruwweg tussen de Kwartellaan en de Schenkeldijk. In de 17e eeuw is de Buitendijk aangelegd ongeveer waar nu de scheiding is tussen de Molenwijk en Drevenbuurt. Dit was toen de waterkerende zeedijk. In de 16e eeuw was een gedeelte van de oude Zeedijk (nu Westlandseweg) verstevigd met bakstenen en heette daarom Steenen Dijck. Bij de aanleg van het fietspad onderaan deze dijk zijn aan de kant van de Molenwijk de stenen korte tijd weer zichtbaar geweest.

Snelweg
Het heeft maar een haar gescheeld of er was in 1961 een snelweg dwars door de polder gebouwd. Waar nu de Orangerie is, kwam de snelweg Maassluis binnen en ter hoogte van de huidige Drevenbuurt verdween hij in tunnel onder het Scheur door. Maassluis eindigde bij de flats van de toenmalige Boezemanstraat. Tussen de snelweg en de Schenkeldijk was een grote nieuwe begraafplaats gepland.
We weten nu dat Maassluis de polder heeft gebruikt voor woningbouw. Maar delen van de polder lagen te laag. Omdat er in 1961 nog geen dijk op deltahoogte was, moest men de grond voor de Drevenbuurt flink ophogen. Dat gebeurde met havenslib uit Rotterdam. In de 10 jaar dat de grond lag in te klinken, werden er onder andere spruiten geteeld. Ze groeiden door de vruchtbare slib letterlijk als kool, ze werden bizar groot. Na 1974 begon de bouw van de Drevenbuurt. In 1983 verschenen de eerste berichten over wat later de ‘gifaffaire’ zou heten. De huizen bleken op zeer verontreinigde grond gebouwd te zijn. In de jaren ’90 volgde sanering van de grond onder de huizen. Op drie plaatsen in de wijk zijn ter herinnering putdeksels als kunstwerk geplaatst, waaruit een gezonde boom groeit. Weet u ze te vinden?

Begraafplaats
In 1988 verdween de laatste boerderij, de Nieuwe Kooiwoning, voor de bouw van de Molenwijk. Deze wijk ligt een stuk lager dan de Drevenbuurt, wat goed te zien is op het fietspad dat vanaf winkelcentrum Westeinde tussen beide wijken door gaat. Weet u waarom? De wijk is niet opgehoogd omdat inmiddels de Maeslantkering op deltahoogte het gebied beschermt tegen overstroming.

De begraafplaats is er nooit gekomen. Maar er is wel nog altijd een calamiteitenbegraafplaats. Een grasveld tussen de Drevenbuurt en de burgemeesterswijk was in eerste instantie daarvoor aangewezen. Toen daar bebouwing kwam, is de groenstrook tussen de Korhoenstraat en de Kwartellaan aangewezen als een plaats waar nooit gebouwd mag worden omdat hij als tijdelijke begraafplaats moet dienen in geval van calamiteiten.

Wist u dat er kazematten hebben gelegen in deze polder? En dat de namen Driemeet, Leijeland en Honderdland een heel oude betekenis hebben? In de Atlas van Maassluis, uitgegeven door de Historische Vereniging Maassluis, staat hier meer over. En op de collectiebank foto’s van de historie van de Steendijkpolder.