Maassluis  |  Geplaatst op 10 december 2020

Column

Honderdste sterfdag Kuyper

Door: Ineke Vink

Dr. Abraham Kuyper stierf op 8 november 1920. Op maandag 9 november 2020 heeft Maassluis zijn beroemde inwoner herdacht met een avonddienst in de Groote Kerk (zonder publiek). Zowel zijn geboorte als zijn sterven hebben iets met Maassluis te maken.

Op zondagmiddag 29 oktober 1837 werd in de pastorie aan de Zuidvliet (nu een drogisterij aan de Dr. Kuyperkade 11) Abraham Kuijper geboren. Hij was het derde kind en de eerste zoon van Jan Fredrik Kuijper, Nederlands hervormd predikant. Bram (zoals hij werd genoemd) Kuijper veranderde later zijn naam in Kuyper. Hij heeft nooit de lagere school bezocht, de basisscholing ontving hij thuis van zijn vader en moeder. Bram was leergierig en intelligent en had een grote aanleg voor talen. Hij had een groot hoofd, zijn ouders vreesden dat hij een waterhoofd had. Een dokter stelde hen echter gerust: ‘Allemaal hersenen, men zal nog wat beleven van die jongen!’
Bram hield van het water en was vaak bij de sluiswachter van Maassluis te vinden. Toen Bram drie en een half jaar was, werd zijn vader naar Middelburg beroepen. Bram ontwikkelde daar zijn grote liefde voor de zee en voor de scheepvaart nog verder en wilde met alle geweld naar de kweekschool voor zeevaart. Dat Bram uiteindelijk voor een studie theologie koos en geen koopvaardijschipper werd, is de schuld van zijn drie zusters. Toen zijn vader werd beroepen naar Leiden, hing dat af van de beroepskeuze van zijn zoon. Voor een zeevaartopleiding zou de familie in Middelburg blijven. Zijn zusters echter wilden wel eens wat meer van Holland zien en haalden hem over om voor theologie te kiezen.

Kuyper overleed op 8 november 1920 op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed. In Museum Maassluis bevindt zich het originele dodenmasker van de staatsman, dat ooit is verkregen uit een gift van de familie Kuyper. Het dodenmasker werd afgenomen op 10 november 1920 door beeldhouwer Toon Dupuis. ‘Ik vond het wel wat beklemmend, toen een collega en ik samen er op uit werden gestuurd om een dodenmasker te maken van dr. Kuyper’, vertelde hij later. In Kuypers testament staan geen aanwijzingen voor het maken van het masker. Waarschijnlijk is het de familie geweest die deze bijzondere herinnering liet maken. Er zijn elders nog twee dodenmaskers van Kuyper, het zijn afgietsels die van het origineel zijn gemaakt.

Columns

Geplaatst op 21 november 2023

Hoop en vrees door Engelse Oorlog

Geplaatst op 31 oktober 2023

Een nieuwe kerktoren

Geplaatst op 4 oktober 2023

Beatstad Maassluis herleeft op Furieade

Columns archief...

Maassluis  |  Geplaatst op 10 december 2020

Column

Honderdste sterfdag Kuyper

Door: Ineke Vink

Dr. Abraham Kuyper stierf op 8 november 1920. Op maandag 9 november 2020 heeft Maassluis zijn beroemde inwoner herdacht met een avonddienst in de Groote Kerk (zonder publiek). Zowel zijn geboorte als zijn sterven hebben iets met Maassluis te maken.

Op zondagmiddag 29 oktober 1837 werd in de pastorie aan de Zuidvliet (nu een drogisterij aan de Dr. Kuyperkade 11) Abraham Kuijper geboren. Hij was het derde kind en de eerste zoon van Jan Fredrik Kuijper, Nederlands hervormd predikant. Bram (zoals hij werd genoemd) Kuijper veranderde later zijn naam in Kuyper. Hij heeft nooit de lagere school bezocht, de basisscholing ontving hij thuis van zijn vader en moeder. Bram was leergierig en intelligent en had een grote aanleg voor talen. Hij had een groot hoofd, zijn ouders vreesden dat hij een waterhoofd had. Een dokter stelde hen echter gerust: ‘Allemaal hersenen, men zal nog wat beleven van die jongen!’
Bram hield van het water en was vaak bij de sluiswachter van Maassluis te vinden. Toen Bram drie en een half jaar was, werd zijn vader naar Middelburg beroepen. Bram ontwikkelde daar zijn grote liefde voor de zee en voor de scheepvaart nog verder en wilde met alle geweld naar de kweekschool voor zeevaart. Dat Bram uiteindelijk voor een studie theologie koos en geen koopvaardijschipper werd, is de schuld van zijn drie zusters. Toen zijn vader werd beroepen naar Leiden, hing dat af van de beroepskeuze van zijn zoon. Voor een zeevaartopleiding zou de familie in Middelburg blijven. Zijn zusters echter wilden wel eens wat meer van Holland zien en haalden hem over om voor theologie te kiezen.

Kuyper overleed op 8 november 1920 op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed. In Museum Maassluis bevindt zich het originele dodenmasker van de staatsman, dat ooit is verkregen uit een gift van de familie Kuyper. Het dodenmasker werd afgenomen op 10 november 1920 door beeldhouwer Toon Dupuis. ‘Ik vond het wel wat beklemmend, toen een collega en ik samen er op uit werden gestuurd om een dodenmasker te maken van dr. Kuyper’, vertelde hij later. In Kuypers testament staan geen aanwijzingen voor het maken van het masker. Waarschijnlijk is het de familie geweest die deze bijzondere herinnering liet maken. Er zijn elders nog twee dodenmaskers van Kuyper, het zijn afgietsels die van het origineel zijn gemaakt.