Maassluis  |  Geplaatst op 8 maart 2018

Column

Historische Vereniging Maassluis 35 jaar oud

Door: Ineke Vink

In 1982 verscheen in de Maassluise Courant een oproep om op 19 augustus de oprichtingsvergadering bij te wonen van een historische vereniging. Het initiatief ging uit van de Vereniging Vrienden van het Gemeentemuseum Maassluis, die van mening was dat naast de kunst ook de historie van Maassluis meer aandacht verdiende. Na afloop van deze avond hadden zich 35 personen aangemeld als lid van de HVM. Een mooi getal, zeker omdat we nu precies 35 jaar later zijn. Op 29 maart 1983 werd bij de notaris de vereniging officieel opgericht.

De ‘mooie’ getallen gaan verder: Binnen vijf jaar was het ledenaantal tienmaal zoveel en nog eens twee jaar later zat de vereniging op maar liefst 1000 leden. Dat duidt enerzijds op een warm hart van de Maassluizers voor hun eigen historie. Anderzijds betekent het dat de HVM direct de juiste formule had gevonden voor het ‘propageren en bevorderen van de stadshistorie’, zoals de eerste doelstelling omschreven was.

Wist u dat er al vanaf het oprichtingsjaar elk jaar Historische Avonden zijn georganiseerd en dat al in 1984 het eerste boekje Historische Schetsen verscheen? En die formule is niet meer veranderd. Soms hoef je niet te veranderen om te vernieuwen: er verschijnen nog steeds nieuwe verhalen over de geschiedenis, inmiddels is deel 72 van het boekje in de maak.

De vernieuwing zit hem in de manier waarop de HVM tegenwoordig de geschiedenis vastlegt. Waren de Historische Avonden vroeger dia-avonden met een projector, tegenwoordig beschikken we over 15.000 gedigitaliseerde beelden en een beamer. Werden de boekjes vroeger gestencild en gebonden door het bestuur zelf, tegenwoordig maakt de redactie een digitaal pdf-bestand dat zij e-mailt naar de drukker, die vervolgens 1500 boekjes aflevert. Ja, zoveel zijn er nodig: de vereniging heeft circa 25 jaar lang een constant ledenaantal van 1400 gehad.

Nog een leuk getal: Wist u dat de contributie in 1990 20 gulden bedroeg en dat die nu 20 euro bedraagt? Met de inflatie meegerekend zou je kunnen zeggen dat de contributie nauwelijks verhoogd is in al die jaren. Dankzij het grote aantal leden, dat iets terugliep maar nu weer een stijgende lijn vertoont, kan de HVM zich inzetten voor alles wat waard is behouden te blijven. ‘De HVM verzamelt, ontrafelt en deelt de geschiedenis van Maassluis’.

Het jubileum wordt dit jaar gevierd op 7 april met genodigden in de Groote Kerk. Het jubileumgeschenk aan alle leden is het unieke boek De Canon van Maassluis, dat na die datum verkrijgbaar is.

Columns

Geplaatst op 22 mei 2024

Molen de Arend

Geplaatst op 8 april 2024

Monstersleeptocht in 1908

Geplaatst op 1 maart 2024

Bioscoop Luxor

Columns archief...

Maassluis  |  Geplaatst op 8 maart 2018

Column

Historische Vereniging Maassluis 35 jaar oud

Door: Ineke Vink

In 1982 verscheen in de Maassluise Courant een oproep om op 19 augustus de oprichtingsvergadering bij te wonen van een historische vereniging. Het initiatief ging uit van de Vereniging Vrienden van het Gemeentemuseum Maassluis, die van mening was dat naast de kunst ook de historie van Maassluis meer aandacht verdiende. Na afloop van deze avond hadden zich 35 personen aangemeld als lid van de HVM. Een mooi getal, zeker omdat we nu precies 35 jaar later zijn. Op 29 maart 1983 werd bij de notaris de vereniging officieel opgericht.

De ‘mooie’ getallen gaan verder: Binnen vijf jaar was het ledenaantal tienmaal zoveel en nog eens twee jaar later zat de vereniging op maar liefst 1000 leden. Dat duidt enerzijds op een warm hart van de Maassluizers voor hun eigen historie. Anderzijds betekent het dat de HVM direct de juiste formule had gevonden voor het ‘propageren en bevorderen van de stadshistorie’, zoals de eerste doelstelling omschreven was.

Wist u dat er al vanaf het oprichtingsjaar elk jaar Historische Avonden zijn georganiseerd en dat al in 1984 het eerste boekje Historische Schetsen verscheen? En die formule is niet meer veranderd. Soms hoef je niet te veranderen om te vernieuwen: er verschijnen nog steeds nieuwe verhalen over de geschiedenis, inmiddels is deel 72 van het boekje in de maak.

De vernieuwing zit hem in de manier waarop de HVM tegenwoordig de geschiedenis vastlegt. Waren de Historische Avonden vroeger dia-avonden met een projector, tegenwoordig beschikken we over 15.000 gedigitaliseerde beelden en een beamer. Werden de boekjes vroeger gestencild en gebonden door het bestuur zelf, tegenwoordig maakt de redactie een digitaal pdf-bestand dat zij e-mailt naar de drukker, die vervolgens 1500 boekjes aflevert. Ja, zoveel zijn er nodig: de vereniging heeft circa 25 jaar lang een constant ledenaantal van 1400 gehad.

Nog een leuk getal: Wist u dat de contributie in 1990 20 gulden bedroeg en dat die nu 20 euro bedraagt? Met de inflatie meegerekend zou je kunnen zeggen dat de contributie nauwelijks verhoogd is in al die jaren. Dankzij het grote aantal leden, dat iets terugliep maar nu weer een stijgende lijn vertoont, kan de HVM zich inzetten voor alles wat waard is behouden te blijven. ‘De HVM verzamelt, ontrafelt en deelt de geschiedenis van Maassluis’.

Het jubileum wordt dit jaar gevierd op 7 april met genodigden in de Groote Kerk. Het jubileumgeschenk aan alle leden is het unieke boek De Canon van Maassluis, dat na die datum verkrijgbaar is.