Maassluis  |  Geplaatst op 4 juni 2021

Column

Historische straatnamen in De Kade

Door: Ineke Vink

De straatnamen voor de nieuwe woonwijk De Kade zijn met medewerking van de Historische Vereniging Maassluis gekozen. Ze verwijzen naar de historie van het voormalige poldergebied.

De ligging van de Spoorstraat is te vergelijken met die van de oude Adriaan van Heelstraat. De straat was aan één zijde bebouwd, aan de andere zijde liep de spoorbaan. Bijzonder detail: toen de woonwijk ’t Hoofd in ontwikkeling was, in 1896, was de ‘werknaam’ van de weg langs het spoor … inderdaad: Spoorstraat.

De Taanschuurkade verwijst naar het tanen (conserveren) van visnetten om verrotting tegen te gaan. Dit werd gedaan in de taanschuur. Er stond in 1663 een taanschuur bij de Boonerhaven. Hieraan is de naam Taanschuurpolder ontleend.

De Key en Kramerkade verwijst naar het voormalige bedrijfsterrein waarop De Kade wordt gebouwd.

In het Prikkengat bewaarden de vissers de aasvisjes (prikken) die zij meenamen op hun zeevisreizen. Het bevond zich op het Veerhoofd. In 1879 liet de rijke reder Dirkzwager een drijvende badinrichting inrichten in het bassin. Hier kon nu zwemles worden gegeven, want weinig vissers en visserskinderen konden zwemmen.

De watertoren was nodig om voldoende druk op het drinkwaterleidingennet, dat in 1890 was aangelegd, te verkrijgen. Het te filteren water kwam uit de rivier, dus het haventje met het sluisje van het Prikkengat was de meest geschikte plaats voor de zuiveringsbassins. In 1972 is de watertoren gesloopt.

Zalmstael verwijst naar de zalmvisserij in Het Scheur. Tot 1946 stonden er fuiken dwars op de stroom. Met staken of ‘staelen’ was de zalmsteek stevig in een zandplaat in de rivier verankerd. De scheepvaart was niet blij met deze manier van vissen. De steken stonden in de vaargeul die toch al zo smal was.

Het (Maas)sluyse Diep was de aanduiding van de rivier bij Maassluis. Door de zandbanken was het ‘Diep’ soms zo ondiep dat schepen uit zee wekenlang op gunstig tij lagen te wachten om de rivier op te kunnen varen. Om die reden is in 1872 de Nieuwe Waterweg gegraven.

De Boonerhavenkade ligt vlakbij de Boonerhaven die omstreeks 1380 is ontstaan bij de sluizen van de Boonervliet. Net als bij de Maassluise sluizen ontstond er een nederzetting van vissers. Er was ook een veerdienst, op Blankenburg en Zwartewaal. De uitstroom van water was door de drie sluizen heel sterk. De schepen belemmerden de afwatering en het Hoogheemraadschap Delfland, eigenaar van de sluizen, verbood het gebruik als vissershaven.

De Historische Vereniging Maassluis heeft deze maand een boekje uitgegeven over de geschiedenis van het gebied waar nu woonwijk De Kade wordt gerealiseerd.

Columns

Geplaatst op 7 juni 2024

Een turbulent burgemeesterschap

Geplaatst op 22 mei 2024

Molen de Arend

Geplaatst op 8 april 2024

Monstersleeptocht in 1908

Columns archief...

Maassluis  |  Geplaatst op 4 juni 2021

Column

Historische straatnamen in De Kade

Door: Ineke Vink

De straatnamen voor de nieuwe woonwijk De Kade zijn met medewerking van de Historische Vereniging Maassluis gekozen. Ze verwijzen naar de historie van het voormalige poldergebied.

De ligging van de Spoorstraat is te vergelijken met die van de oude Adriaan van Heelstraat. De straat was aan één zijde bebouwd, aan de andere zijde liep de spoorbaan. Bijzonder detail: toen de woonwijk ’t Hoofd in ontwikkeling was, in 1896, was de ‘werknaam’ van de weg langs het spoor … inderdaad: Spoorstraat.

De Taanschuurkade verwijst naar het tanen (conserveren) van visnetten om verrotting tegen te gaan. Dit werd gedaan in de taanschuur. Er stond in 1663 een taanschuur bij de Boonerhaven. Hieraan is de naam Taanschuurpolder ontleend.

De Key en Kramerkade verwijst naar het voormalige bedrijfsterrein waarop De Kade wordt gebouwd.

In het Prikkengat bewaarden de vissers de aasvisjes (prikken) die zij meenamen op hun zeevisreizen. Het bevond zich op het Veerhoofd. In 1879 liet de rijke reder Dirkzwager een drijvende badinrichting inrichten in het bassin. Hier kon nu zwemles worden gegeven, want weinig vissers en visserskinderen konden zwemmen.

De watertoren was nodig om voldoende druk op het drinkwaterleidingennet, dat in 1890 was aangelegd, te verkrijgen. Het te filteren water kwam uit de rivier, dus het haventje met het sluisje van het Prikkengat was de meest geschikte plaats voor de zuiveringsbassins. In 1972 is de watertoren gesloopt.

Zalmstael verwijst naar de zalmvisserij in Het Scheur. Tot 1946 stonden er fuiken dwars op de stroom. Met staken of ‘staelen’ was de zalmsteek stevig in een zandplaat in de rivier verankerd. De scheepvaart was niet blij met deze manier van vissen. De steken stonden in de vaargeul die toch al zo smal was.

Het (Maas)sluyse Diep was de aanduiding van de rivier bij Maassluis. Door de zandbanken was het ‘Diep’ soms zo ondiep dat schepen uit zee wekenlang op gunstig tij lagen te wachten om de rivier op te kunnen varen. Om die reden is in 1872 de Nieuwe Waterweg gegraven.

De Boonerhavenkade ligt vlakbij de Boonerhaven die omstreeks 1380 is ontstaan bij de sluizen van de Boonervliet. Net als bij de Maassluise sluizen ontstond er een nederzetting van vissers. Er was ook een veerdienst, op Blankenburg en Zwartewaal. De uitstroom van water was door de drie sluizen heel sterk. De schepen belemmerden de afwatering en het Hoogheemraadschap Delfland, eigenaar van de sluizen, verbood het gebruik als vissershaven.

De Historische Vereniging Maassluis heeft deze maand een boekje uitgegeven over de geschiedenis van het gebied waar nu woonwijk De Kade wordt gerealiseerd.