Maassluis  |  Geplaatst op 28 september 2018

Column

Historie van de Furieade

Door: Ineke Vink

In september 2016 pleitte Hans de Bruin, voorzitter van het bestuur van de Stichting Maassluis Maritiem, ervoor om de Furieade de status van immaterieel cultureel erfgoed te geven. Dat was weliswaar een voorstel met een knipoog, maar er zijn landelijke evenementen die een dergelijke status hebben. De Furieade, dit jaar voor de 39e keer gehouden, is echter een regionaal evenement. In de aanleiding en de opzet is er wel een duidelijke link met de geschiedenis van Maassluis. Want daarin spelen schepen een belangrijke rol.

Het is nu relatief stil in de haven, maar de collectiebank van de Historische Vereniging Maassluis bevat tal van foto’s uit de periode dat de vissersschepen rijen dik lagen afgemeerd. Later waren er bedrijven die grondstoffen per schip kregen aangeleverd, zoals Oliefabriek De Ploeg en machinale kuiperij A. de Neeff. Ooit lagen er dagelijks zandschepen bij de trechter op de Govert van Wijnkade. De Jansje was als beurtschip volop in bedrijf.

In de buitenhaven was het ook druk met de kustvaarders aan de Burg. De Jonghkade en de zeeslepers en bergingsvaartuigen aan de overkant. En met die zeeslepers komen we vanzelf bij de Furieade, met als naamgever de Furie. Hoe dat schip in Maassluis terecht is gekomen, is al vaak beschreven. Maar wist u dat al bij de eerste aankomst in 1980 het idee ontstond om een jaarlijks maritiem evenement te organiseren?

Dat evenement begon bescheiden. Naast schepen kwamen er in de loop der jaren omlijstende activiteiten zoals een braderie, kermis, lampionoptocht, concerten en optredens van artiesten en een wandeltocht. Sinds 1993 is er elk jaar een thema voor de Furieade. Af en toe was er kritiek op de activiteiten, die de aandacht van de schepen afleidden. Maar het totaal trekt elk jaar weer vele tienduizenden bezoekers. En gelukkig hebben degenen die ooit, bij het opstellen van een nieuw beleidsplan, pleitten voor alleen maar moderne schepen in de haven hun zin niet gekregen. Juist vanwege de historische context van de Furieade moet er altijd ruimte zijn voor schepen met een verleden.

Door het verplaatsen van de kermis naar de binnenstad en het sluiten van de spoorwegovergang naar de Govert van Wijnkade is de buitenhaven een beetje buiten beeld geraakt, maar daarvoor hebben we inmiddels de Dag van de Zeesleepvaart. Door het betrekken van de vlieten bij het evenement kunnen nu ook historische schepen vanaf de binnenwateren naar Maassluis komen en wellicht gaan er dit jaar een paar door de Monstersche Sluis naar de buitenhaven.

En als het om status gaat: de inmiddels 102 jaar oude Furie heeft sinds 1989 de status van Varend Museum en is opgenomen in het Nationaal Register Varende Monumenten. Dat straalt eigenlijk wel voldoende af op de Furieade.

Columns

Geplaatst op 7 juni 2024

Een turbulent burgemeesterschap

Geplaatst op 22 mei 2024

Molen de Arend

Geplaatst op 8 april 2024

Monstersleeptocht in 1908

Columns archief...

Maassluis  |  Geplaatst op 28 september 2018

Column

Historie van de Furieade

Door: Ineke Vink

In september 2016 pleitte Hans de Bruin, voorzitter van het bestuur van de Stichting Maassluis Maritiem, ervoor om de Furieade de status van immaterieel cultureel erfgoed te geven. Dat was weliswaar een voorstel met een knipoog, maar er zijn landelijke evenementen die een dergelijke status hebben. De Furieade, dit jaar voor de 39e keer gehouden, is echter een regionaal evenement. In de aanleiding en de opzet is er wel een duidelijke link met de geschiedenis van Maassluis. Want daarin spelen schepen een belangrijke rol.

Het is nu relatief stil in de haven, maar de collectiebank van de Historische Vereniging Maassluis bevat tal van foto’s uit de periode dat de vissersschepen rijen dik lagen afgemeerd. Later waren er bedrijven die grondstoffen per schip kregen aangeleverd, zoals Oliefabriek De Ploeg en machinale kuiperij A. de Neeff. Ooit lagen er dagelijks zandschepen bij de trechter op de Govert van Wijnkade. De Jansje was als beurtschip volop in bedrijf.

In de buitenhaven was het ook druk met de kustvaarders aan de Burg. De Jonghkade en de zeeslepers en bergingsvaartuigen aan de overkant. En met die zeeslepers komen we vanzelf bij de Furieade, met als naamgever de Furie. Hoe dat schip in Maassluis terecht is gekomen, is al vaak beschreven. Maar wist u dat al bij de eerste aankomst in 1980 het idee ontstond om een jaarlijks maritiem evenement te organiseren?

Dat evenement begon bescheiden. Naast schepen kwamen er in de loop der jaren omlijstende activiteiten zoals een braderie, kermis, lampionoptocht, concerten en optredens van artiesten en een wandeltocht. Sinds 1993 is er elk jaar een thema voor de Furieade. Af en toe was er kritiek op de activiteiten, die de aandacht van de schepen afleidden. Maar het totaal trekt elk jaar weer vele tienduizenden bezoekers. En gelukkig hebben degenen die ooit, bij het opstellen van een nieuw beleidsplan, pleitten voor alleen maar moderne schepen in de haven hun zin niet gekregen. Juist vanwege de historische context van de Furieade moet er altijd ruimte zijn voor schepen met een verleden.

Door het verplaatsen van de kermis naar de binnenstad en het sluiten van de spoorwegovergang naar de Govert van Wijnkade is de buitenhaven een beetje buiten beeld geraakt, maar daarvoor hebben we inmiddels de Dag van de Zeesleepvaart. Door het betrekken van de vlieten bij het evenement kunnen nu ook historische schepen vanaf de binnenwateren naar Maassluis komen en wellicht gaan er dit jaar een paar door de Monstersche Sluis naar de buitenhaven.

En als het om status gaat: de inmiddels 102 jaar oude Furie heeft sinds 1989 de status van Varend Museum en is opgenomen in het Nationaal Register Varende Monumenten. Dat straalt eigenlijk wel voldoende af op de Furieade.