Maassluis  |  Geplaatst op 12 oktober 2018

Column

Herkomst van de naam Koningshoek

Door: Ineke Vink

Eind september is het winkelcentrum Koningshoek opnieuw geopend na een grondige renovatie. Het is een winkelcentrum met allure geworden. Weinig herinnert nog aan het eenvoudige rechthoekige gebouw zonder overdekte passages, dat in de jaren zeventig het gloednieuwe winkelcentrum was. Maar wie is toch die koning, waar het winkelcentrum zijn naam aan ontleent?

De koningshoek is een oude naam die verbonden was aan een knik in de Zeedijk of Maasdijk. In de 12e eeuw lagen er verschillende stukken dijk langs de noordelijke oever van de Maas, die nog niet één gesloten zeewering vormden. Vanuit het dorpje Maaslandsluis, gelegen op de dijk bij de sluizen, strekte een stuk dijk zich onder andere in noordwestelijke richting uit naar De Lier. De rivier de Lee of Lier was nog niet bedwongen met een dijk of een dam. In 1164 woedde er een verschrikkelijke storm die deze dijk op verschillende plaatsen verwoestte. Onder andere iets ten noordwesten van Maaslandsluis was een enorm gat in de dijk geslagen. Dit gat lag op de plaats waar nu de Westlandseweg is, ter hoogte van het Willem Pijperplein.

In de 12e eeuw lag er een Frankische boerderij vlak achter deze Hooge Zeedijk, dus in de buurt van het huidige Willem Pijperplein. Deze boerderij was omringd door afhankelijke kleinere boerderijen en in de onmiddellijke nabijheid moet ook een (houten) kerk hebben gestaan. Deze nederzetting moet het oorspronkelijk dorp Maasland zijn geweest. Bij de dijkdoorbraak in de twaalfde eeuw is deze nederzetting geheel weggespoeld; er is nooit iets van teruggevonden. Het dorp Maasland is na 1164 op de huidige plaats opnieuw gebouwd. De weggevaagde dijk is later om het gevormde stroomgat opnieuw aangelegd en vormt sindsdien ter plaatse een sterke knik. Die knik heet vanouds Koningshoek. In de grote bocht van de oude dijk ligt tegenwoordig het complex De Vloot en een deel van de Componistenwijk.

De herkomst van de naam Koningshoek voor die knik in de dijk is onbekend. Wellicht is het een verwijzing naar een middeleeuwse schenking van grond aan de Duitse koning, waaronder de Nederlanden in de 12e eeuw vielen. De naam kan ook komen van de Frankische boerderij die daar voor 1164 heeft gelegen. Vanaf de 9e eeuw viel dit gebied onder de Frankische koningen, dat waren Karel de Grote (747-814) en zijn nazaten. In dat geval is de naam wel heel erg oud en 12 eeuwen lang overgeleverd.

Columns

Geplaatst op 7 juni 2024

Een turbulent burgemeesterschap

Geplaatst op 22 mei 2024

Molen de Arend

Geplaatst op 8 april 2024

Monstersleeptocht in 1908

Columns archief...

Maassluis  |  Geplaatst op 12 oktober 2018

Column

Herkomst van de naam Koningshoek

Door: Ineke Vink

Eind september is het winkelcentrum Koningshoek opnieuw geopend na een grondige renovatie. Het is een winkelcentrum met allure geworden. Weinig herinnert nog aan het eenvoudige rechthoekige gebouw zonder overdekte passages, dat in de jaren zeventig het gloednieuwe winkelcentrum was. Maar wie is toch die koning, waar het winkelcentrum zijn naam aan ontleent?

De koningshoek is een oude naam die verbonden was aan een knik in de Zeedijk of Maasdijk. In de 12e eeuw lagen er verschillende stukken dijk langs de noordelijke oever van de Maas, die nog niet één gesloten zeewering vormden. Vanuit het dorpje Maaslandsluis, gelegen op de dijk bij de sluizen, strekte een stuk dijk zich onder andere in noordwestelijke richting uit naar De Lier. De rivier de Lee of Lier was nog niet bedwongen met een dijk of een dam. In 1164 woedde er een verschrikkelijke storm die deze dijk op verschillende plaatsen verwoestte. Onder andere iets ten noordwesten van Maaslandsluis was een enorm gat in de dijk geslagen. Dit gat lag op de plaats waar nu de Westlandseweg is, ter hoogte van het Willem Pijperplein.

In de 12e eeuw lag er een Frankische boerderij vlak achter deze Hooge Zeedijk, dus in de buurt van het huidige Willem Pijperplein. Deze boerderij was omringd door afhankelijke kleinere boerderijen en in de onmiddellijke nabijheid moet ook een (houten) kerk hebben gestaan. Deze nederzetting moet het oorspronkelijk dorp Maasland zijn geweest. Bij de dijkdoorbraak in de twaalfde eeuw is deze nederzetting geheel weggespoeld; er is nooit iets van teruggevonden. Het dorp Maasland is na 1164 op de huidige plaats opnieuw gebouwd. De weggevaagde dijk is later om het gevormde stroomgat opnieuw aangelegd en vormt sindsdien ter plaatse een sterke knik. Die knik heet vanouds Koningshoek. In de grote bocht van de oude dijk ligt tegenwoordig het complex De Vloot en een deel van de Componistenwijk.

De herkomst van de naam Koningshoek voor die knik in de dijk is onbekend. Wellicht is het een verwijzing naar een middeleeuwse schenking van grond aan de Duitse koning, waaronder de Nederlanden in de 12e eeuw vielen. De naam kan ook komen van de Frankische boerderij die daar voor 1164 heeft gelegen. Vanaf de 9e eeuw viel dit gebied onder de Frankische koningen, dat waren Karel de Grote (747-814) en zijn nazaten. In dat geval is de naam wel heel erg oud en 12 eeuwen lang overgeleverd.