Maassluis  |  Geplaatst op 29 november 2019

Column

De gezonde lucht van Maassluis

Door: Ineke Vink

Burgemeester Edo Haan doet veel om de stad te promoten en het toerisme te bevorderen. Zijn voorganger burgemeester Dommisse deed hetzelfde op zijn eigen manier en in de stijl van de jaren dertig.

In 1932 geeft de gemeente Maassluis een boekje uit dat de lezer aanraadt het stadje eens een bezoek te brengen. In het boekje wordt een 18e-eeuws historicus geciteerd die de ‘ongemeen gezonde lucht’ benadrukt. En dat ‘geldt ook voor het tegenwoordige Maassluis’, meent de schrijver. ‘De algemene gezondheidstoestand mag, dankzij de gunstige invloed der zeelucht, uitstekend worden genoemd.’ In het voorwoord verheerlijkt burgemeester Dommisse zijn gemeente. ‘Zijt ge wel eens in Maassluis geweest? Wanneer ik U deze vraag doe, meen ik niet onbescheiden te zijn, maar wel Uw aandacht te mogen vragen voor dit echt Oudhollandsch mooi stedeke, dat waard is door U van nabij te worden gekend.’

Er was nog geen ‘stikstofvraagstuk’ en er was natuurlijk nog meer dan gezonde lucht in Maassluis te vinden. Zo zijn er, vooral ’s zomers, aantrekkelijke wandelingen, fietstochten en ‘auto-toeren’ te maken.

De stad is ook heel veilig, want de politie is op volle sterkte: een commissaris, een rechercheur, een hoofdagent en acht agenten, gevestigd op de Markt in een 18e-eeuws gebouw. Het bureau heeft telefoonnummer 9, dokter Melchior, die ook de EHBO-cursus verzorgt, is te bereiken onder nummer 8.

Het is opvallend dat behalve de gezonde lucht ook de lokale bedrijvigheid hoog staat aangeprezen: Aan de Zuiddijk vinden we de Maassluise Melkcentrale waar de slijters hun melk betrekken. Er is een Machinale Kuiperij en een Stoomkuiperij en Kistenfabriek, terwijl in de Schans veevoederproducten uit maïs worden gemaakt. En in de touwfabriek beloopt de productie een waarde van bijna tien miljoen gulden, er werken dan ook 650 arbeiders.

‘Ook voor de opvoeding Uwer kinderen is het beter dan in een groote stad. Het onderwijs in Maassluis is best. En wilt ge eens naar een grote stad, reisgelegenheden ontbreken er geenszins!’, schrijft de burgemeester. Hij was trots op de spoorlijn die sinds 1893 Maassluis met Schiedam en Hoek van Holland verbond. Zelfs de internationale boottreinen die rechtstreeks naar Moskou doorreden kwamen door Maassluis. Kort daarna, in 1935, was de spoorlijn omgebouwd van stoom- naar elektrische aandrijving. Een ingrijpende verbouwing, zou dat net zo lang geduurd hebben als de huidige ombouw tot metro?

Columns

Geplaatst op 22 mei 2024

Molen de Arend

Geplaatst op 8 april 2024

Monstersleeptocht in 1908

Geplaatst op 1 maart 2024

Bioscoop Luxor

Columns archief...

Maassluis  |  Geplaatst op 29 november 2019

Column

De gezonde lucht van Maassluis

Door: Ineke Vink

Burgemeester Edo Haan doet veel om de stad te promoten en het toerisme te bevorderen. Zijn voorganger burgemeester Dommisse deed hetzelfde op zijn eigen manier en in de stijl van de jaren dertig.

In 1932 geeft de gemeente Maassluis een boekje uit dat de lezer aanraadt het stadje eens een bezoek te brengen. In het boekje wordt een 18e-eeuws historicus geciteerd die de ‘ongemeen gezonde lucht’ benadrukt. En dat ‘geldt ook voor het tegenwoordige Maassluis’, meent de schrijver. ‘De algemene gezondheidstoestand mag, dankzij de gunstige invloed der zeelucht, uitstekend worden genoemd.’ In het voorwoord verheerlijkt burgemeester Dommisse zijn gemeente. ‘Zijt ge wel eens in Maassluis geweest? Wanneer ik U deze vraag doe, meen ik niet onbescheiden te zijn, maar wel Uw aandacht te mogen vragen voor dit echt Oudhollandsch mooi stedeke, dat waard is door U van nabij te worden gekend.’

Er was nog geen ‘stikstofvraagstuk’ en er was natuurlijk nog meer dan gezonde lucht in Maassluis te vinden. Zo zijn er, vooral ’s zomers, aantrekkelijke wandelingen, fietstochten en ‘auto-toeren’ te maken.

De stad is ook heel veilig, want de politie is op volle sterkte: een commissaris, een rechercheur, een hoofdagent en acht agenten, gevestigd op de Markt in een 18e-eeuws gebouw. Het bureau heeft telefoonnummer 9, dokter Melchior, die ook de EHBO-cursus verzorgt, is te bereiken onder nummer 8.

Het is opvallend dat behalve de gezonde lucht ook de lokale bedrijvigheid hoog staat aangeprezen: Aan de Zuiddijk vinden we de Maassluise Melkcentrale waar de slijters hun melk betrekken. Er is een Machinale Kuiperij en een Stoomkuiperij en Kistenfabriek, terwijl in de Schans veevoederproducten uit maïs worden gemaakt. En in de touwfabriek beloopt de productie een waarde van bijna tien miljoen gulden, er werken dan ook 650 arbeiders.

‘Ook voor de opvoeding Uwer kinderen is het beter dan in een groote stad. Het onderwijs in Maassluis is best. En wilt ge eens naar een grote stad, reisgelegenheden ontbreken er geenszins!’, schrijft de burgemeester. Hij was trots op de spoorlijn die sinds 1893 Maassluis met Schiedam en Hoek van Holland verbond. Zelfs de internationale boottreinen die rechtstreeks naar Moskou doorreden kwamen door Maassluis. Kort daarna, in 1935, was de spoorlijn omgebouwd van stoom- naar elektrische aandrijving. Een ingrijpende verbouwing, zou dat net zo lang geduurd hebben als de huidige ombouw tot metro?