Maassluis  |  Geplaatst op 20 mei 2019

Nieuws

Start restauratie gevelsteen ‘De Goude leeuw’

Door: Erna Te Spenke

De heer Molenaar (90) heeft deze steen van de sloop, 1960-1962, gered en jarenlang gekoesterd aan de Noordvliet. "Ik ben er druk mee geweest, gevoerd en gedrenkt alles op zijn tijd. Nu is het tijd om hem aan de Historische Vereniging Maassluis (HVM) te schenken". Zo nam hij op 14 mei 2019 afscheid van de gevelsteen.

Historisch overzicht
In 1614, bij de verzelfstandiging van Maassluis, was dhr. Joost van Steelant waard van de herberg ‘De Goude Leeuw’ Noordvliet 3. Aan dit gebouw prijkte toen al de gevelsteen De Goude Leeuw. De trekschuiten voor personen die vanaf de Veerstraat vertrokken legden hier ook aan, maar ook de vrachtschuiten, zoals de trekschuiten voor de turf.

In 1780 verhuisde de herberg naar het vierde huis voorbij de Wijde Koestraat, Noordvliet 85. De opvallende gevelsteen verhuisde mee met de herberg De Goude Leeuw, waar de trekschuiten van de Veerstraat en ook de Noordvliet aanlegden om passagiers in te schepen. Behalve herberg was hier tevens het ‘Regthuys’ gevestigd. Vreemd was het allerminst dat er door notabelen vergaderd werd in een zaal van een herberg; de catering was op deze wijze goed verzorgd.

In het pand was tevens het gruttersbedrijf en de fouragehandel van Leeden gevestigd. Aan de achterzijde werden paarden gestald en verzorgd. Achter het pand lag een boerderij die door de Wijde Koestraat bereikbaar was. De koeien werden via de Noordvliet vervoerd voor de slacht. In het laatste kwart van de 20e eeuw heeft De Goude Leeuw een nieuwe gevel gekregen. Daarbij is de gevelsteen verwijderd en nooit meer opnieuw aangebracht, waarmee het huis zijn karakteristieke naam verloor.

De huidige situatie
De steen heeft de afmetingen 110 x 110 x 10 cm en een geschat gewicht van 200-300 kg. De gevelsteen is van Bentheimer zandsteen, met een zuivere en relatief stevige en gelijkmatige structuur, die zich voor vele doeleinden leent. De steen had aanvankelijk een licht geelbruine kleur, die later door verwering steeds donkerder werd. Bentheimer zandsteen werd gewonnen in steengroeves in de Graafschap Bentheim in Duitsland en werd daar aangeduid als ‘Bentheimer Gold’.

Anno 2017 ziet de steen er zo uit en om deze te restaureren is contact gezocht met de Vereniging Hendrick de Keyser in Amsterdam, met de vraag: wie heeft de wapens aan het Delflandhuis aan de Hoogstraat in Maassluis zo voortreffelijk gerestaureerd? Zij bevelen dhr. Zoltan Varro, Korte Buurt 16a, Maasland aan. Met hem hebben zij al jaren een uitstekende samenwerking en zij zijn zeer tevreden over zijn vakmanschap. Hij heeft de steen op zijn herstel- en restauratiemogelijkheden getaxeerd. Het Maassluise Aannemersbedrijf Warnaar heeft de plaatsing geraamd. Deze plaatsing zal in het najaar van 2019 plaatsvinden.

Het juridisch aspect
Veel tijd is nodig geweest om uit te zoeken en vast te leggen (de wet nagelvast bepaling/horizontale natrekking) de gecompliceerde situatie die ontstaat na het plaatsen van de gevelsteen (HVM eigendom) in de gevel van de Veerstraat 29 (een VVE). De gemeente Maassluis heeft traject met haar juridische afdeling ondersteund.

Gekozen locatie
Plaatsen van de gevelsteen in de voorgevel van het hoekhuis Veerstraat 27/29, 3142 CP Maassluis. Dit historische pand was voorheen het koetsiershuis van de genoemde herberg en is prachtig zichtbaar vanaf de Markt.

Het restaureren en plaatsen van de gevelsteen is alleen mogelijk dankzij de financiële steun van:

 • Provincie Zuid-Holland Erfgoedlijn Trekvaarten 2018 (donateur)
 • Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. (donateur)
 • DeltaPORT Donatiefonds (donateur)
 • De Groot Fonds (donateur)
 • Govert van Wijnstichting (donateur)
 • Westland Partners Notarissen en Advocaten Naaldwijk (donateur)

Maassluis  |  Geplaatst op 20 mei 2019

Nieuws

Start restauratie gevelsteen ‘De Goude leeuw’

Door: Erna Te Spenke

De heer Molenaar (90) heeft deze steen van de sloop, 1960-1962, gered en jarenlang gekoesterd aan de Noordvliet. "Ik ben er druk mee geweest, gevoerd en gedrenkt alles op zijn tijd. Nu is het tijd om hem aan de Historische Vereniging Maassluis (HVM) te schenken". Zo nam hij op 14 mei 2019 afscheid van de gevelsteen.

Historisch overzicht
In 1614, bij de verzelfstandiging van Maassluis, was dhr. Joost van Steelant waard van de herberg ‘De Goude Leeuw’ Noordvliet 3. Aan dit gebouw prijkte toen al de gevelsteen De Goude Leeuw. De trekschuiten voor personen die vanaf de Veerstraat vertrokken legden hier ook aan, maar ook de vrachtschuiten, zoals de trekschuiten voor de turf.

In 1780 verhuisde de herberg naar het vierde huis voorbij de Wijde Koestraat, Noordvliet 85. De opvallende gevelsteen verhuisde mee met de herberg De Goude Leeuw, waar de trekschuiten van de Veerstraat en ook de Noordvliet aanlegden om passagiers in te schepen. Behalve herberg was hier tevens het ‘Regthuys’ gevestigd. Vreemd was het allerminst dat er door notabelen vergaderd werd in een zaal van een herberg; de catering was op deze wijze goed verzorgd.

In het pand was tevens het gruttersbedrijf en de fouragehandel van Leeden gevestigd. Aan de achterzijde werden paarden gestald en verzorgd. Achter het pand lag een boerderij die door de Wijde Koestraat bereikbaar was. De koeien werden via de Noordvliet vervoerd voor de slacht. In het laatste kwart van de 20e eeuw heeft De Goude Leeuw een nieuwe gevel gekregen. Daarbij is de gevelsteen verwijderd en nooit meer opnieuw aangebracht, waarmee het huis zijn karakteristieke naam verloor.

De huidige situatie
De steen heeft de afmetingen 110 x 110 x 10 cm en een geschat gewicht van 200-300 kg. De gevelsteen is van Bentheimer zandsteen, met een zuivere en relatief stevige en gelijkmatige structuur, die zich voor vele doeleinden leent. De steen had aanvankelijk een licht geelbruine kleur, die later door verwering steeds donkerder werd. Bentheimer zandsteen werd gewonnen in steengroeves in de Graafschap Bentheim in Duitsland en werd daar aangeduid als ‘Bentheimer Gold’.

Anno 2017 ziet de steen er zo uit en om deze te restaureren is contact gezocht met de Vereniging Hendrick de Keyser in Amsterdam, met de vraag: wie heeft de wapens aan het Delflandhuis aan de Hoogstraat in Maassluis zo voortreffelijk gerestaureerd? Zij bevelen dhr. Zoltan Varro, Korte Buurt 16a, Maasland aan. Met hem hebben zij al jaren een uitstekende samenwerking en zij zijn zeer tevreden over zijn vakmanschap. Hij heeft de steen op zijn herstel- en restauratiemogelijkheden getaxeerd. Het Maassluise Aannemersbedrijf Warnaar heeft de plaatsing geraamd. Deze plaatsing zal in het najaar van 2019 plaatsvinden.

Het juridisch aspect
Veel tijd is nodig geweest om uit te zoeken en vast te leggen (de wet nagelvast bepaling/horizontale natrekking) de gecompliceerde situatie die ontstaat na het plaatsen van de gevelsteen (HVM eigendom) in de gevel van de Veerstraat 29 (een VVE). De gemeente Maassluis heeft traject met haar juridische afdeling ondersteund.

Gekozen locatie
Plaatsen van de gevelsteen in de voorgevel van het hoekhuis Veerstraat 27/29, 3142 CP Maassluis. Dit historische pand was voorheen het koetsiershuis van de genoemde herberg en is prachtig zichtbaar vanaf de Markt.

Het restaureren en plaatsen van de gevelsteen is alleen mogelijk dankzij de financiële steun van:

 • Provincie Zuid-Holland Erfgoedlijn Trekvaarten 2018 (donateur)
 • Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. (donateur)
 • DeltaPORT Donatiefonds (donateur)
 • De Groot Fonds (donateur)
 • Govert van Wijnstichting (donateur)
 • Westland Partners Notarissen en Advocaten Naaldwijk (donateur)