Maassluis  |  Geplaatst op 11 maart 2019

Nieuws

Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV) HVM

Door: Edwin Broekhart

Woensdag 27 maart 2019 om 20.00 uur zal de Historische Vereniging Maassluis haar Algemene Ledenvergadering (ALV) houden in het Museum Maassluis, Zuiddijk 16. Alle HVM-leden zijn van harte uitgenodigd.

In het officiële gedeelte staat het voorstellen en toestemming vragen van een nieuw bestuurslid mevr. Erna te Spenke, de bestuursverkiezing en de verkiezing kascontrolecommissie op het programma. Voor wat betreft de bestuursverkiezing zal volgens rooster Kees Tempelaars aftreden, maar hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij onze secretaris Edwin Broekhart: 06 – 2301 8477 of secretaris@histvermaassluis.nl. Van de leden van de kascontrolecommissie treedt dit jaar niemand af.

Buiten het terugkijken op het afgelopen jaar willen wij u de volgende onderwerpen onder de aandacht brengen. U wordt door het bestuur geïnformeerd rondom het project de gevelsteen de ‘Goude Leeuw’, omdat de HVM volgens de statuten toestemming nodig heeft van de ALV. Ook wordt u bijgepraat over de plannen betreffende de samenwerking van de HVM en het Museum Maassluis. Er zijn ideeën om veranderingen aan te brengen aan de jaarlijkse kalender, waarvoor we uw mening en toestemming vragen en als laatste willen wij u informeren over de gespreken die momenteel plaats vinden tussen de HVM en het bestuur van Ervaar Maassluis (SPM).

Uiteraard kunt u over deze onderwerpen en andere zaken, zoals de financiën, tijdens de vergadering uitgebreid vragen stellen.

Wilt u de stukken, zoals de agenda, rooster van aftreden, financieel verslag en het jaarverslag, digitaal per e-mail ontvangen, dan kunt u die opvragen bij de secretaris. Ook is het mogelijk om papieren versies aan te vragen bij de secretaris.

Na de sluiting van het officiële gedeelte wordt de avond op informele wijze, onder het genot van, voortgezet.

Nieuws

Geplaatst op 10 maart 2023

In memoriam Rob Ouwenbroek

Geplaatst op 1 maart 2023

Wandeling met stadsgids ter herdenking bombardement

Geplaatst op 28 februari 2023

Verrassende uitslag Historische Quiz

Nieuwsarchief...

Maassluis  |  Geplaatst op 11 maart 2019

Nieuws

Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV) HVM

Door: Edwin Broekhart

Woensdag 27 maart 2019 om 20.00 uur zal de Historische Vereniging Maassluis haar Algemene Ledenvergadering (ALV) houden in het Museum Maassluis, Zuiddijk 16. Alle HVM-leden zijn van harte uitgenodigd.

In het officiële gedeelte staat het voorstellen en toestemming vragen van een nieuw bestuurslid mevr. Erna te Spenke, de bestuursverkiezing en de verkiezing kascontrolecommissie op het programma. Voor wat betreft de bestuursverkiezing zal volgens rooster Kees Tempelaars aftreden, maar hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij onze secretaris Edwin Broekhart: 06 – 2301 8477 of secretaris@histvermaassluis.nl. Van de leden van de kascontrolecommissie treedt dit jaar niemand af.

Buiten het terugkijken op het afgelopen jaar willen wij u de volgende onderwerpen onder de aandacht brengen. U wordt door het bestuur geïnformeerd rondom het project de gevelsteen de ‘Goude Leeuw’, omdat de HVM volgens de statuten toestemming nodig heeft van de ALV. Ook wordt u bijgepraat over de plannen betreffende de samenwerking van de HVM en het Museum Maassluis. Er zijn ideeën om veranderingen aan te brengen aan de jaarlijkse kalender, waarvoor we uw mening en toestemming vragen en als laatste willen wij u informeren over de gespreken die momenteel plaats vinden tussen de HVM en het bestuur van Ervaar Maassluis (SPM).

Uiteraard kunt u over deze onderwerpen en andere zaken, zoals de financiën, tijdens de vergadering uitgebreid vragen stellen.

Wilt u de stukken, zoals de agenda, rooster van aftreden, financieel verslag en het jaarverslag, digitaal per e-mail ontvangen, dan kunt u die opvragen bij de secretaris. Ook is het mogelijk om papieren versies aan te vragen bij de secretaris.

Na de sluiting van het officiële gedeelte wordt de avond op informele wijze, onder het genot van, voortgezet.