Maassluis  |  Geplaatst op 15 december 2018

Nieuws

Kerstborrel toespraak voorzitter 2018

Door: Gertjan van de Velden

Goedenavond en hartelijk welkom allemaal. Mooi om te zien dat het wederom gezellig druk is en ik vind het leuk dat ik steeds meer bekende gezichten ga zien. Dat het zo gezellig druk is betekent ook dat onze vereniging het blijkbaar goed doet. Nou zeggen we dat ieder jaar natuurlijk, hoe goed we wel zijn en hoe goed het met onze club gaat. Maar als u het bij ons niet naar uw zin zou hebben als vrijwilliger, was u vanavond denk ik niet gekomen.

In de ‘ondertussen’ traditionele Kerstborrel toespraak van uw voorzitter, is het gebruikelijk dat we terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken op het komende jaar. Waar staan wij als vereniging en waar willen wij naar toe.

Terugkijkend op 2018 ben ik ervan overtuigd dat we een uitzonderlijk mooi en succesvol jaar afsluiten.

Dit jaar bestonden we als HVM 35 jaar en dat hebben we denk ik op bijzondere wijze gevierd. Op 7 april ging het jubileumjaar van start met een receptie in de Groote Kerk. Het was een mooie dag, de voorbode, van wat een lange warme zomer zou worden. We hebben deze middag veel relaties, genodigden en vrijwilligers mogen begroeten. Ook is die middag ons boek ‘De Canon van Maassluis’ gepresenteerd, ik mocht het 1e exemplaar aanbieden aan de burgemeester. We hebben hem verteld dat het al lang een wens van de gemeente Maassluis was om een eigen canon te hebben die de belangrijke hoogte- en dieptepunten in de Maassluise geschiedenis op een rijtje zou zetten. Dat is ons gelukt en we zijn er trots op dat we dit prachtige boek hebben kunnen maken. We zijn er ook trots op dat het zo goed gaat met de vereniging dat we dit helemaal in eigen beheer en op eigen kosten hebben kunnen doen. De Canon van Maassluis is als GRATIS jubileumgeschenk aangeboden aan alle leden die op 7 april lid waren… én hun contributie betaald hadden. Ik hoorde van de penningmeester, dat we nog nooit zo snel ook de achterstallige en vergeten contributies hebben ontvangen.

We wilden ter ere van ons jubileum ook iets geven aan alle Maassluizers. Dat was de StadsQuiz. Ook die is in april van start gegaan en is een doorslaand succes geworden. Het was de bedoeling om mensen met elkaar in contact te brengen, een leuke tijd te bezorgen en samen op pad te sturen. 44 teams hebben zich ingeschreven en uitgesloofd om samen de opdrachten in het quizboek uit te voeren. En het was alleen maar voor de eeuwige roem en het goede doel, ze werden er in de basis zelf niets wijzer van. Nou ja, een hoop plezier met elkaar, dat wel.

We hebben het geweten! Eind september werden we overspoeld met de inzendingen, waarbij vooral de creatieve vogelhuisjes ons verrasten. Dankzij de ruime sponsorgelden konden we tijdens de grote apotheose van de prijsuitreiking op 22 oktober in Theater Koningshof heel veel organisaties blij maken. Niet alleen de 3 prijswinnaars zagen hun goede doel gehonoreerd. Want daarnaast konden we nog eens 10 goede doelen van alle inzenders uitloten. Er is, luister goed, zesduizend 465 euro aan prijzengeld uitgekeerd. Wim, onze penningmeester en coördinator van de StadsQuiz, heeft zijn uiterste best gedaan om zo min mogelijk kosten te maken en alles uit te geven aan de goede doelen. En, Wim, ik geloof dat de organisatie zich onlangs succesvol heeft kunnen opheffen met een saldo van 0 cent, toch?

Wat we verder gepresteerd hebben dit jaar, is de lancering van de nieuwe website van de HVM. U moet echt eens kijken. Hij is helemaal gemoderniseerd en naar deze tijd getrokken en – hopen we – erg duidelijk en overzichtelijk geworden. Met één oogopslag kunnen nu de knoppen met directe links naar de digitale Canon, de vraagbaak, de HVM-winkel of de HVM-collectiebank worden gevonden. Over de Collectiebank, die bevat foto’s die het leven in Maassluis van toen in beeld brengen. Ik ben er trots op dat onze vrijwilligers 2 weken geleden het 10.000e historische beeld hebben geplaatst. Maar ook van de recentere geschiedenis, vanaf 2012, zijn ruim 2.850 foto’s te vinden. En er is nog meer, want naast foto’s zijn er films, dia’s, documenten en diverse objecten te bekijken. Ook kunt u alle boekjes Historische Schetsen teruglezen en de uitgebreide index raadplegen. Die index is iets waar veel leden al jaren om gevraagd hebben en die is nu een feit. Een maand geleden is op de Collectiebank ook een tweede digitaal boek gepubliceerd, over de 100-jarige geschiedenis van de Muziekvereniging Kunst Na Arbeid. En we hebben nog veel meer in onze archieven zitten, dus we gaan nog wel even door, de historische collectie van Maassluis op internet blijft groeien.

Laat ik nog even doorgaan met successen opnoemen. Zo hadden we weer 4 drukbezochte Historische Avonden. Zo druk, dat de directeur van Theater Koningshof ons heeft aangeboden de avonden komend jaar in de grote theaterzaal te doen.

De HVM BBQ in september, voor de actieve vrijwilligers, is denk ik ook een succes aan het worden. Misschien dat we volgend jaar daar eens een andere invulling aan geven, maar het moment om met elkaar iets leuks te doen in de nazomer, houden we er zeker in.

Waar alle leden op konden inschrijven, was het gezellige en uitverkochte culturele HCR reisje in mei naar Oudenbosch en Bergen op Zoom. Ook dit jaarlijkse uitje moeten we erin houden. Enkel vanwege het jubileumjaar kostte deelname maar 35 euro. Of we het blijven sponsoren, daar zal het bestuur zich nog over beraden.

Met de HVM-promotiekraam hebben we op de Voorjaarsfair, de Boekenmarkt en de Furieade gestaan. En komende zondag staan we ook nog op de Kerstmarkt. We hebben een goed team in de kraam staan dat de HVM en Maassluis promoot. En het lukt ons bijna iedere keer om met ongeveer 10 nieuwe leden thuis te komen.

Dat brengt mij gelijk op het ledenaantal. Bij mijn aantreden in 2016 als voorzitter was één van mijn doelen het laten groeien van de vereniging met zo’n 50 leden per jaar. Nou, ik kan zeggen, dat heb ik achteraf te voorzichtig ingeschat. In de afgelopen 2 jaar zijn we met 200 leden gegroeid naar 1.340, en dat is veel en veel meer dan ik gehoopt had. Ik durf hem hier wel aan, in 2020 gaan wij de 1.500 leden aantikken, een record qua HVM leden.

Zoals ik al zei, we werken hard ook aan de promotie van de stad. En dat gaat goed, want ook onze stadsgidsen hebben het wéér drukker gehad dit jaar. In totaal zijn er in 2018 73 stadswandelingen met gids uitgevoerd.

Een ander fraai stukje promotie is een nieuw themaboekje dat juist deze week letterlijk van de pers is gerold. Het is een boekje dat wij in opdracht van Gerrit Malipaard gemaakt hebben over Hotel Maassluis. Het vertelt de geschiedenis van het gebouw van het Loodswezen en de Sleepdienst. Hotel Maassluis zal het als relatiegeschenk gaan gebruiken, maar u – als HVM-lid – krijgt dit themaboekje volgende jaar mei cadeau, bij het verschijnen van de Historische Schetsen 74.

Dat was dit jaar, dan wil ik nu even vooruitkijken naar 2019, want succes moet je vasthouden door actief te blijven.

Het werven van nieuwe leden blijft onze aandacht houden, want helaas vallen er jaarlijks ook leden weg door allerlei oorzaken. We doen dat onder andere door de inzet van de wijkfolders. Van iedere Maassluise wijk maken we een foldertje met aardige historische weetjes, maar ook een paar ‘cliffhangers’, zal ik het maar noemen. We vertellen net niet alles, zo willen we mensen nieuwsgierig maken naar de geschiedenis van hun wijk en Maassluis. Willen ze meer weten dan moeten ze simpelweg HVM-lid worden. Wij hebben gemerkt dat deze wijze werkt en daar gaan we dus mee door.

Ook het werven van actieve vrijwilligers zal komend jaar extra aandacht krijgen. Want ook daarin vallen nu en dan mensen weg en er komen ook af en toe taken bij.

Over het museum en onze huisvesting kan ik het volgende zeggen. De samenwerking met het Museum Maassluis begint een hele leuke vorm te krijgen. Op 26 oktober jongstleden hebben de drie besturen van Museum Maassluis, de Vrienden van Museum Maassluis en de HVM met elkaar gesproken en zijn het volgende overeengekomen. Als uitgangspunt gaat het beleid van het museum een richting uit waarbij de historie van Maassluis leidend wordt en de kunst in dienst komt te staan van de historie. Een Historisch Museum Maassluis dus. De tentoonstellingen over de historie kunnen we verbinden aan de vensters van de Canon van Maassluis, waarbij de opstelling en presentatie voldoen aan alle moderne eisen. Het eerste gesprek met een externe adviserende partij is geweest en die gaat nu een handleiding maken die ons door de transformatie moet leiden. Een van de aandachtspunten is dat wij een oplossing moeten vinden voor de kunstobjecten die niet in deze visie van het Historisch Museum Maassluis passen. Ook de huisvesting van de HVM in het museum heeft onze aandacht. De bedoeling is dat wij een veel zichtbaarder en ruimer onderkomen krijgen en dat we eenvoudig bereikbaar zijn voor minder mobiele HVM’ers en bezoekers. Wij hebben ideeën, maar hoe we het precies gaan realiseren is nog niet duidelijk, dat zal in de eerste helft van 2019 duidelijker worden.

En natuurlijk gaan we door met de boekjes, de historische avonden, de Historische Schetsjes in de Schakel en op de WOS-website en het ontwikkelen van themaboekjes, zowel op papier als digitaal.

Ik hoop dat dit alles voor u, als vrijwilliger, genoeg reden is om ook volgend jaar uw inzet voor de vereniging te blijven geven. En dan rest mij alleen nog, u namens het complete HVM-bestuur, allemaal nogmaals te bedanken voor uw inzet in het afgelopen jaar. Voor het komende jaar wens ik u alles toe wat u voor uzelf wenst. Ik hoop dat het zowel voor de vereniging als voor u privé een heel mooi jaar mag worden.

Bedankt voor de aandacht!

Maassluis  |  Geplaatst op 15 december 2018

Nieuws

Kerstborrel toespraak voorzitter 2018

Door: Gertjan van de Velden

Goedenavond en hartelijk welkom allemaal. Mooi om te zien dat het wederom gezellig druk is en ik vind het leuk dat ik steeds meer bekende gezichten ga zien. Dat het zo gezellig druk is betekent ook dat onze vereniging het blijkbaar goed doet. Nou zeggen we dat ieder jaar natuurlijk, hoe goed we wel zijn en hoe goed het met onze club gaat. Maar als u het bij ons niet naar uw zin zou hebben als vrijwilliger, was u vanavond denk ik niet gekomen.

In de ‘ondertussen’ traditionele Kerstborrel toespraak van uw voorzitter, is het gebruikelijk dat we terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitkijken op het komende jaar. Waar staan wij als vereniging en waar willen wij naar toe.

Terugkijkend op 2018 ben ik ervan overtuigd dat we een uitzonderlijk mooi en succesvol jaar afsluiten.

Dit jaar bestonden we als HVM 35 jaar en dat hebben we denk ik op bijzondere wijze gevierd. Op 7 april ging het jubileumjaar van start met een receptie in de Groote Kerk. Het was een mooie dag, de voorbode, van wat een lange warme zomer zou worden. We hebben deze middag veel relaties, genodigden en vrijwilligers mogen begroeten. Ook is die middag ons boek ‘De Canon van Maassluis’ gepresenteerd, ik mocht het 1e exemplaar aanbieden aan de burgemeester. We hebben hem verteld dat het al lang een wens van de gemeente Maassluis was om een eigen canon te hebben die de belangrijke hoogte- en dieptepunten in de Maassluise geschiedenis op een rijtje zou zetten. Dat is ons gelukt en we zijn er trots op dat we dit prachtige boek hebben kunnen maken. We zijn er ook trots op dat het zo goed gaat met de vereniging dat we dit helemaal in eigen beheer en op eigen kosten hebben kunnen doen. De Canon van Maassluis is als GRATIS jubileumgeschenk aangeboden aan alle leden die op 7 april lid waren… én hun contributie betaald hadden. Ik hoorde van de penningmeester, dat we nog nooit zo snel ook de achterstallige en vergeten contributies hebben ontvangen.

We wilden ter ere van ons jubileum ook iets geven aan alle Maassluizers. Dat was de StadsQuiz. Ook die is in april van start gegaan en is een doorslaand succes geworden. Het was de bedoeling om mensen met elkaar in contact te brengen, een leuke tijd te bezorgen en samen op pad te sturen. 44 teams hebben zich ingeschreven en uitgesloofd om samen de opdrachten in het quizboek uit te voeren. En het was alleen maar voor de eeuwige roem en het goede doel, ze werden er in de basis zelf niets wijzer van. Nou ja, een hoop plezier met elkaar, dat wel.

We hebben het geweten! Eind september werden we overspoeld met de inzendingen, waarbij vooral de creatieve vogelhuisjes ons verrasten. Dankzij de ruime sponsorgelden konden we tijdens de grote apotheose van de prijsuitreiking op 22 oktober in Theater Koningshof heel veel organisaties blij maken. Niet alleen de 3 prijswinnaars zagen hun goede doel gehonoreerd. Want daarnaast konden we nog eens 10 goede doelen van alle inzenders uitloten. Er is, luister goed, zesduizend 465 euro aan prijzengeld uitgekeerd. Wim, onze penningmeester en coördinator van de StadsQuiz, heeft zijn uiterste best gedaan om zo min mogelijk kosten te maken en alles uit te geven aan de goede doelen. En, Wim, ik geloof dat de organisatie zich onlangs succesvol heeft kunnen opheffen met een saldo van 0 cent, toch?

Wat we verder gepresteerd hebben dit jaar, is de lancering van de nieuwe website van de HVM. U moet echt eens kijken. Hij is helemaal gemoderniseerd en naar deze tijd getrokken en – hopen we – erg duidelijk en overzichtelijk geworden. Met één oogopslag kunnen nu de knoppen met directe links naar de digitale Canon, de vraagbaak, de HVM-winkel of de HVM-collectiebank worden gevonden. Over de Collectiebank, die bevat foto’s die het leven in Maassluis van toen in beeld brengen. Ik ben er trots op dat onze vrijwilligers 2 weken geleden het 10.000e historische beeld hebben geplaatst. Maar ook van de recentere geschiedenis, vanaf 2012, zijn ruim 2.850 foto’s te vinden. En er is nog meer, want naast foto’s zijn er films, dia’s, documenten en diverse objecten te bekijken. Ook kunt u alle boekjes Historische Schetsen teruglezen en de uitgebreide index raadplegen. Die index is iets waar veel leden al jaren om gevraagd hebben en die is nu een feit. Een maand geleden is op de Collectiebank ook een tweede digitaal boek gepubliceerd, over de 100-jarige geschiedenis van de Muziekvereniging Kunst Na Arbeid. En we hebben nog veel meer in onze archieven zitten, dus we gaan nog wel even door, de historische collectie van Maassluis op internet blijft groeien.

Laat ik nog even doorgaan met successen opnoemen. Zo hadden we weer 4 drukbezochte Historische Avonden. Zo druk, dat de directeur van Theater Koningshof ons heeft aangeboden de avonden komend jaar in de grote theaterzaal te doen.

De HVM BBQ in september, voor de actieve vrijwilligers, is denk ik ook een succes aan het worden. Misschien dat we volgend jaar daar eens een andere invulling aan geven, maar het moment om met elkaar iets leuks te doen in de nazomer, houden we er zeker in.

Waar alle leden op konden inschrijven, was het gezellige en uitverkochte culturele HCR reisje in mei naar Oudenbosch en Bergen op Zoom. Ook dit jaarlijkse uitje moeten we erin houden. Enkel vanwege het jubileumjaar kostte deelname maar 35 euro. Of we het blijven sponsoren, daar zal het bestuur zich nog over beraden.

Met de HVM-promotiekraam hebben we op de Voorjaarsfair, de Boekenmarkt en de Furieade gestaan. En komende zondag staan we ook nog op de Kerstmarkt. We hebben een goed team in de kraam staan dat de HVM en Maassluis promoot. En het lukt ons bijna iedere keer om met ongeveer 10 nieuwe leden thuis te komen.

Dat brengt mij gelijk op het ledenaantal. Bij mijn aantreden in 2016 als voorzitter was één van mijn doelen het laten groeien van de vereniging met zo’n 50 leden per jaar. Nou, ik kan zeggen, dat heb ik achteraf te voorzichtig ingeschat. In de afgelopen 2 jaar zijn we met 200 leden gegroeid naar 1.340, en dat is veel en veel meer dan ik gehoopt had. Ik durf hem hier wel aan, in 2020 gaan wij de 1.500 leden aantikken, een record qua HVM leden.

Zoals ik al zei, we werken hard ook aan de promotie van de stad. En dat gaat goed, want ook onze stadsgidsen hebben het wéér drukker gehad dit jaar. In totaal zijn er in 2018 73 stadswandelingen met gids uitgevoerd.

Een ander fraai stukje promotie is een nieuw themaboekje dat juist deze week letterlijk van de pers is gerold. Het is een boekje dat wij in opdracht van Gerrit Malipaard gemaakt hebben over Hotel Maassluis. Het vertelt de geschiedenis van het gebouw van het Loodswezen en de Sleepdienst. Hotel Maassluis zal het als relatiegeschenk gaan gebruiken, maar u – als HVM-lid – krijgt dit themaboekje volgende jaar mei cadeau, bij het verschijnen van de Historische Schetsen 74.

Dat was dit jaar, dan wil ik nu even vooruitkijken naar 2019, want succes moet je vasthouden door actief te blijven.

Het werven van nieuwe leden blijft onze aandacht houden, want helaas vallen er jaarlijks ook leden weg door allerlei oorzaken. We doen dat onder andere door de inzet van de wijkfolders. Van iedere Maassluise wijk maken we een foldertje met aardige historische weetjes, maar ook een paar ‘cliffhangers’, zal ik het maar noemen. We vertellen net niet alles, zo willen we mensen nieuwsgierig maken naar de geschiedenis van hun wijk en Maassluis. Willen ze meer weten dan moeten ze simpelweg HVM-lid worden. Wij hebben gemerkt dat deze wijze werkt en daar gaan we dus mee door.

Ook het werven van actieve vrijwilligers zal komend jaar extra aandacht krijgen. Want ook daarin vallen nu en dan mensen weg en er komen ook af en toe taken bij.

Over het museum en onze huisvesting kan ik het volgende zeggen. De samenwerking met het Museum Maassluis begint een hele leuke vorm te krijgen. Op 26 oktober jongstleden hebben de drie besturen van Museum Maassluis, de Vrienden van Museum Maassluis en de HVM met elkaar gesproken en zijn het volgende overeengekomen. Als uitgangspunt gaat het beleid van het museum een richting uit waarbij de historie van Maassluis leidend wordt en de kunst in dienst komt te staan van de historie. Een Historisch Museum Maassluis dus. De tentoonstellingen over de historie kunnen we verbinden aan de vensters van de Canon van Maassluis, waarbij de opstelling en presentatie voldoen aan alle moderne eisen. Het eerste gesprek met een externe adviserende partij is geweest en die gaat nu een handleiding maken die ons door de transformatie moet leiden. Een van de aandachtspunten is dat wij een oplossing moeten vinden voor de kunstobjecten die niet in deze visie van het Historisch Museum Maassluis passen. Ook de huisvesting van de HVM in het museum heeft onze aandacht. De bedoeling is dat wij een veel zichtbaarder en ruimer onderkomen krijgen en dat we eenvoudig bereikbaar zijn voor minder mobiele HVM’ers en bezoekers. Wij hebben ideeën, maar hoe we het precies gaan realiseren is nog niet duidelijk, dat zal in de eerste helft van 2019 duidelijker worden.

En natuurlijk gaan we door met de boekjes, de historische avonden, de Historische Schetsjes in de Schakel en op de WOS-website en het ontwikkelen van themaboekjes, zowel op papier als digitaal.

Ik hoop dat dit alles voor u, als vrijwilliger, genoeg reden is om ook volgend jaar uw inzet voor de vereniging te blijven geven. En dan rest mij alleen nog, u namens het complete HVM-bestuur, allemaal nogmaals te bedanken voor uw inzet in het afgelopen jaar. Voor het komende jaar wens ik u alles toe wat u voor uzelf wenst. Ik hoop dat het zowel voor de vereniging als voor u privé een heel mooi jaar mag worden.

Bedankt voor de aandacht!