Maassluis  |  Geplaatst op 30 september 2018

Nieuws

HVM ontvangt boek ‘The Lady and the Clara’

Door: Rob Ouwennbroek

Afgelopen vrijdag 28 september overhandigde Marianne Beck-Van der Bent, woonachtig in Engeland, aan Rob Ouwenbroek, vrijwilliger HVM, een exemplaar van het door haar geschreven boek 'The Lady and the Clara' als blijk van erkentelijkheid voor de hulp, die zij in de vorm van foto’s en informatie heeft ontvangen.

Zij beschrijft hierin haar onderzoek naar de waarheid omtrent de scheepsramp, die op woensdag 25 november 1925 ter hoogte van Terschelling plaatsvond. Tijdens zeer slechte weersomstandigheden kwamen de zeillogger MA29, genaamd Clara, van reder K. van der Bent te Maassluis en het s.s. Miltonstar van de Blue Star Line Ltd. te London met elkaar in aanvaring. De logger zonk vrijwel onmiddellijk; de vier opvarenden, te weten Dirk van der Bent, 43 jaar, Maarten van der Bent, 40 jaar, Pieter van der Bent, 30 jaar en Krijn van der bent, 16 jaar, verdronken.

Uit haar onderzoek blijkt, dat de kapitein van de Miltonstar niet volledig bevoegd was en zeker niet adequaat heeft gereageerd toen de aanvaring dreigde. Toch werd de kapitein in 1927 door leden van het Admiraliteitshof te London ‘niet schuldig’ bevonden.

In Historische Schets 70 (blz 18 e.v.) is een uitgebreid artikel over deze scheepsramp opgenomen, geschreven door Dick van Wassenaar.

Maassluis  |  Geplaatst op 30 september 2018

Nieuws

HVM ontvangt boek ‘The Lady and the Clara’

Door: Rob Ouwennbroek

Afgelopen vrijdag 28 september overhandigde Marianne Beck-Van der Bent, woonachtig in Engeland, aan Rob Ouwenbroek, vrijwilliger HVM, een exemplaar van het door haar geschreven boek 'The Lady and the Clara' als blijk van erkentelijkheid voor de hulp, die zij in de vorm van foto’s en informatie heeft ontvangen.

Zij beschrijft hierin haar onderzoek naar de waarheid omtrent de scheepsramp, die op woensdag 25 november 1925 ter hoogte van Terschelling plaatsvond. Tijdens zeer slechte weersomstandigheden kwamen de zeillogger MA29, genaamd Clara, van reder K. van der Bent te Maassluis en het s.s. Miltonstar van de Blue Star Line Ltd. te London met elkaar in aanvaring. De logger zonk vrijwel onmiddellijk; de vier opvarenden, te weten Dirk van der Bent, 43 jaar, Maarten van der Bent, 40 jaar, Pieter van der Bent, 30 jaar en Krijn van der bent, 16 jaar, verdronken.

Uit haar onderzoek blijkt, dat de kapitein van de Miltonstar niet volledig bevoegd was en zeker niet adequaat heeft gereageerd toen de aanvaring dreigde. Toch werd de kapitein in 1927 door leden van het Admiraliteitshof te London ‘niet schuldig’ bevonden.

In Historische Schets 70 (blz 18 e.v.) is een uitgebreid artikel over deze scheepsramp opgenomen, geschreven door Dick van Wassenaar.