Maassluis  |  Geplaatst op 18 december 2017

Nieuws

HVM kerstborrel toespraak 2017

Door: Gertjan van de Velden

Goedenavond en hartelijk welkom allemaal. Het moge duidelijk zijn, jullie als vrijwilligers zijn de ruggengraat van de historische vereniging. Zonder jullie zou de vereniging niet overeind blijven. Daarom bieden we - zoals gebruikelijk aan het einde van het jaar - als dank jullie deze kerstborrel aan. En ook als gebruikelijk wil ik graag - als voorzitter - even het jaar 2017 met jullie doornemen.

En dan wil ik allereerst herinneren aan de leuke BBQ in de Museumtuin in september. Wij – het bestuur -wilden de actieve vrijwilligers die zich bijna dagelijks inzetten voor de vereniging, graag in de zomer ook een klein feestje geven. Net als de kerstborrel even een gezellig bijeenzijn om het verenigingsgevoel te benadrukken en dat werd dus de BBQ. Ik ben ervan overtuigd dat eenieder die daar aanwezig was, genoten heeft. Het bestuur is ook wel van mening dat de BBQ voor herhaling vatbaar is, toch? Dan zetten we hem voor volgend jaar namelijk ook weer op de agenda, is goed voor de onderlinge sfeer en het contact tussen de diverse werkgroepen.

Buiten een goede interne samenwerking vinden wij het heel belangrijk om de samenwerking te zoeken met andere Maassluise instellingen en organisaties.

Dat heeft in het voorjaar geresulteerd in een grote rol van de HVM bij de openstelling van de Groote Kerk. De coördinator Piet Bouterse is door ons geleverd. Ook hebben wij een aantal kerkgidsen geleverd uit ons stadsgidsenbestand. En hebben we een zogenoemde handreiking verzorgd. Een foldertje met feiten en weetjes voor de kerkgidsen, waaruit ze hun basiskennis kunnen putten.

In 2016 heeft de samenwerking met de Stichting Henk Fortuin geresulteerd in een extra boekje dat we onze leden cadeau konden doen. Dit jaar hebben we dit voortgezet in de samenwerking met Stichting Stedenband Hatvan-Maassluis. Uw voorzitter is op uitnodiging van de stichting in september ook meegegaan naar Hatvan in Hongarije (wees gerust, het heeft u als vereniging geen cent gekost, de kosten werden keurig gedragen door de stichting en de gemeente Maassluis). Ik heb in Hatvan met eigen ogen de positieve resultaten kunnen zien van deze samenwerking tussen de twee steden. En ook dat heeft weer een boekje opgeleverd. De tekst is geschreven door de Stichting Stedenband Hatvan-Maassluis, de vormgeving, opmaak en drukwerkbegeleiding is door ons verzorgd. Dankzij deze inzet heeft u er allemaal weer een uniek themaboekje aan overgehouden.

Verder hebben we ook weer onze medewerking verleend aan de Week van de Cultuur. Alle culturele organisaties van Maassluis mogen zich daar op de een of andere manier presenteren. Wij deden dit door een speciale HizzQuiz te organiseren op de Markt tijdens de Cultuurexplosie.

Medewerking hebben we ook verleend aan de Kinder Monumentendag en de Open Monumentendag. HVM-gidsen hebben hun bijdrage geleverd door te vertellen over het interessante verleden van Maassluis. Ik kan u vertellen dat het gidsen van kinderen een aparte tak van sport is. De waardering voor deze inzet was groot.

Dat is wat we samen met andere organisaties hebben gedaan. Voor onze eigen vereniging hebben we ook niet stilgezeten.

Er zijn dit jaar ook weer 4 drukbezochte historische avonden geweest. Waarvoor we – misschien is het u opgevallen – nog steeds geen entree hoeven te heffen, zo gezond is de vereniging. Dat stelt u in staat om ook gerust eens kennissen mee te nemen.

De  2 historische quizzen in Grandcafé De Waker moeten we zeker ook niet uitvlakken. Ze worden goed bezocht en De Waker is steeds tot de nok toe gevuld. Ik heb me door de deelnemers laten verzekeren dat ze echt voor de quiz en de goede vragen komen en niet in de eerste plaats voor het café.

Met onze HVM-promotiekraam waren we dit jaar aanwezig op de Voorjaarsfair, de Boekenmarkt en de Furieade. Komende zondag staan we ook nog op de Kerstmarkt. Erg leuk is dat Bas Booister in de kraam komt staan om zijn DVD De Strijd van Maassluis te verkopen.

Door op de Maassluise evenementen aanwezig te zijn, zorgen we dat we zichtbaar zijn. Dat is voor onze eigen leden leuk, als ze een praatje, een vraag of een foto hebben waar ze wat meer over willen weten. Het is handig voor de mensen die onze boeken willen aanschaffen en ze van tevoren even willen bekijken. Maar het belangrijkste is wel dat we als HVM zichtbaar zijn en wij de kans hebben nieuwe leden te werven.

Want ledenwerven is een speerpunt van uw bestuur. Met zo’n grote vereniging als de onze is het natuurlijk verloop erg groot. Voor de leden die afvallen moeten evenveel nieuwe leden geworven worden. En liefst iets meer, zodat de vereniging weer op het oude aantal van 1400 terugkomt.

Ik kan u vertellen: dat valt niet mee. Maar het is erg leuk om acties te bedenken waarmee we nieuwe leden kunnen krijgen.

Ik zei het al: zichtbaarheid is belangrijk. Nu zijn we bezig als ledenwerfactie met het maken van wijkfolders. We bouwen langzamerhand een leuke verzameling op van folders van elke wijk in Maassluis. Daarin zetten we wat interessante feiten. Daarnaast ook zogenaamde teasers. Dat wil zeggen dat we informatie geven die niet compleet is, om mensen nieuwsgierig te maken. Ik hoorde laatst iemand verzuchten “Jullie vertellen wel leuke dingen, maar je geeft niet alle antwoorden. Dus dan moet ik wel lid worden als ik die wil weten.” En dat is dus precies onze bedoeling.

De balans van deze inspanningen is tot nu toe: op de kop af 82 nieuwe leden en 49 opzeggingen, betekent toch een groei van 33 leden dit jaar.

Ook in het kader van de zichtbaarheid: hebben we de Stadsgidsen in HVM kleding gestoken. We hebben dus eindelijk bedrijfskleding, mooie donkerblauwe polo’s en jassen met HVM logo. Een mooie promotie voor de vereniging is ook dat we de burgemeester officieel tot stadsgids hebben mogen benoemen. Gelooft mij, dat was zeker geen eretitel, hij heeft hem zelf verdiend. Hij is streng geëxamineerd én geslaagd.

Dat niet alles moeilijk hoeft te zijn hebben we gemerkt aan de introductie van de Maassluise Vissersvloot in oktober tijdens de Furieade. Het zijn 4 bieren en een kruidenbitter. Het idee ontstond, tijdens een bezoek van uw voorzitter aan Zonneveld Uw Topslijter in Palet. We raakten aan de praat over iets exclusief en leuks voor de HVM waar Leon Zonneveld ook iets aan had voor de verkoop en binnen 10 minuten waren we eruit. Het werd onmiddellijk serieus opgepakt door Leon Zonneveld. Hij zorgde voor de contacten met de bierbrouwer, wij zorgden voor de naamgeving, het ontwerp van de etiketten en… wij mochten het bier keuren. Zwaar en vervelend werk, maar iemand moest het doen. Binnen een paar weken was de vloot een feit en gonsden de media van het nieuwtje. De Maassluizers waren er kennelijk ook heel enthousiast over, want eerste lading was al uitverkocht nog voordat die in de winkel kwam.

Over drank gesproken, u heeft natuurlijk allemaal het cafeetje gezien hier in het museum. Het is een bijzondere tentoonstelling van ‘onze’ Piet Damsteeg. Piet heeft een grote verzameling voorwerpen van Maassluis en kon er eigenlijk wel 3 cafeetjes mee inrichten.

Als laatste van 2017 noem ik de succesvolle presentatie van de Canon van Maassluis, op 16 november. Maassluis heeft zich geschaard in een goed gezelschap van andere gemeenten die hun canon hebben geschreven, naar voorbeeld van de landelijke Canon. Er is een website gemaakt met teksten en foto’s waarvan iedereen gebruik mag maken. De hele geschiedenis van Maassluis is nu voor iedereen te raadplegen.

Zo’n terugblik op het afgelopen jaar levert – behalve al deze succesverhalen – helaas ook schokkende herinneringen op. We hebben afscheid moeten nemen van 2 steunpilaren van de vereniging. Daar willen we ook graag even bij stilstaan.

Rinus van de Ree, onze erevoorzitter, overleed plotseling. Hij is tot 2008 voorzitter geweest van onze vereniging. Hij had een geweldige kennis van de geschiedenis van Maassluis en deed veel onderzoek om die kennis uit te breiden. Hij had een sterke drang om die kennis over te dragen. Dat heeft geresulteerd in de 2 standaardwerken van de HVM: de Kroniek en de Atlas. We missen hem als vraagbaak maar zeker ook als beminnelijk en vriendelijk mens.

Rien Luijten overleed na een ziekbed. Hij heeft de vereniging vanaf bijna het begin helpen opbouwen. Hij is secretaris geweest in de tijd dat de HVM groeide en er veel werk verzet moest worden voor die opbouw. Onze boekjes – de Historische Schetsen – hebben dankzij hem, als hoofdredacteur en eindredacteur, hun vorm en inhoud gekregen. Daarmee heeft hij, net als Rinus, iets blijvends geschonken aan de vereniging.

Wij gaan ze allebei enorm missen. Maar dankzij de sterke basis die zij hebben gelegd kunnen we de vereniging vol vertrouwen naar de toekomst sturen.

En dat brengt me op de vooruitblik naar 2018.

Natuurlijk is dat in de eerste plaats ons 35-jarig bestaan. Het is de bedoeling dat we dit gaan vieren op zaterdag 7 april in de Groote Kerk. We werken plannen uit om dat facilitair samen met muziekvereniging Kunst na Arbeid te doen, die komend jaar 100 jaar bestaat. Alles in het kader van samenwerking met andere culturele instellingen. Je kunt elkaar zoveel versterken.

Ter gelegenheid van ons jubileum brengt de HVM een boek uit van de Canon. Het belooft weer een hele mooie uitgave te worden, in de lijn van de Kroniek en de Atlas. En de vereniging is zo gezond, dat we het boek cadeau kunnen geven aan de leden. Hoe we dat technisch gaan regelen zal nog een heel gedoe zijn en misschien dat we daarbij de hulp van de ‘postduiven’ moeten inroepen, dat zien we nog wel.

In het kader van het 35-jarig jubileum zijn we met nog iets heel groots bezig, waar echt heel Maassluis over zal praten. Wat dit precies is houden we nog heel even voor ons, maar het beloofd een spektakel te worden.

De inwoning in het Museum Maassluis blijft een puntje van aandacht. We willen de relatie en de samenwerking met het museum graag gaan uitbouwen, er zijn gesprekken gaande over mooie plannen voor de toekomst, waar we beide beter van worden.

Natuurlijk blijven we ons in 2018 focussen op het verder laten groeien van het ledenaantal. Goede ideeën en hand- en spandiensten mag u ons altijd aanbieden.

Dan ben ik aan het einde van de toespraak gekomen, maar nog niet aan het eind van het officiële gedeelte. Want er zijn 2 actieve vrijwilligers die zich gaan terugtrekken uit onze gelederen en die we graag even in het zonnetje willen zetten.

Theo Vols was jarenlang stille aanwezige in de commissie collecties. Hij heeft de eerste website van de HVM gebouwd en duizenden foto’s zijn door zijn handen gegaan voor plaatsing in de collectiebank. Helaas kan hij door zijn ziekte niet aanwezig zijn vanavond, daarom zal ik samen met de vice-voorzitter in januari naar hem toe gaan om hem de eretitel Lid van Verdienste toe te kennen.

Wie wel aanwezig is, dat is Hans Eijsackers. Hans heeft sinds 2009 als vicevoorzitter en later als adviseur in het bestuur gezeten en de HVM van daaruit in externe commissies vertegenwoordigt, zoals de commissie (Straat)Naamgeving van de gemeente Maassluis. Hij had ook de leiding over de HVM-commissie Stad- en Monument waaronder de stadsgidsen vallen en heeft het cursusboek ‘Ervaar Maassluis’ geschreven die de stadsgidsen in spe gebruiken voor de opleiding. Ook Hans willen we graag de eretitel Lid van Verdienste toekennen voor het werk dat hij heeft gedaan voor de vereniging.

Nu ga ik echt afsluiten, dank u voor uw geduld. Geniet van de rest van avond, van de hapjes en de drankjes en de gezelligheid met elkaar. Namens het bestuur van de Historische Vereniging Maassluis wens ik u en de uwen een fijne kerst en een goed en gezond 2018.

Bedankt.

Maassluis  |  Geplaatst op 18 december 2017

Nieuws

HVM kerstborrel toespraak 2017

Door: Gertjan van de Velden

Goedenavond en hartelijk welkom allemaal. Het moge duidelijk zijn, jullie als vrijwilligers zijn de ruggengraat van de historische vereniging. Zonder jullie zou de vereniging niet overeind blijven. Daarom bieden we - zoals gebruikelijk aan het einde van het jaar - als dank jullie deze kerstborrel aan. En ook als gebruikelijk wil ik graag - als voorzitter - even het jaar 2017 met jullie doornemen.

En dan wil ik allereerst herinneren aan de leuke BBQ in de Museumtuin in september. Wij – het bestuur -wilden de actieve vrijwilligers die zich bijna dagelijks inzetten voor de vereniging, graag in de zomer ook een klein feestje geven. Net als de kerstborrel even een gezellig bijeenzijn om het verenigingsgevoel te benadrukken en dat werd dus de BBQ. Ik ben ervan overtuigd dat eenieder die daar aanwezig was, genoten heeft. Het bestuur is ook wel van mening dat de BBQ voor herhaling vatbaar is, toch? Dan zetten we hem voor volgend jaar namelijk ook weer op de agenda, is goed voor de onderlinge sfeer en het contact tussen de diverse werkgroepen.

Buiten een goede interne samenwerking vinden wij het heel belangrijk om de samenwerking te zoeken met andere Maassluise instellingen en organisaties.

Dat heeft in het voorjaar geresulteerd in een grote rol van de HVM bij de openstelling van de Groote Kerk. De coördinator Piet Bouterse is door ons geleverd. Ook hebben wij een aantal kerkgidsen geleverd uit ons stadsgidsenbestand. En hebben we een zogenoemde handreiking verzorgd. Een foldertje met feiten en weetjes voor de kerkgidsen, waaruit ze hun basiskennis kunnen putten.

In 2016 heeft de samenwerking met de Stichting Henk Fortuin geresulteerd in een extra boekje dat we onze leden cadeau konden doen. Dit jaar hebben we dit voortgezet in de samenwerking met Stichting Stedenband Hatvan-Maassluis. Uw voorzitter is op uitnodiging van de stichting in september ook meegegaan naar Hatvan in Hongarije (wees gerust, het heeft u als vereniging geen cent gekost, de kosten werden keurig gedragen door de stichting en de gemeente Maassluis). Ik heb in Hatvan met eigen ogen de positieve resultaten kunnen zien van deze samenwerking tussen de twee steden. En ook dat heeft weer een boekje opgeleverd. De tekst is geschreven door de Stichting Stedenband Hatvan-Maassluis, de vormgeving, opmaak en drukwerkbegeleiding is door ons verzorgd. Dankzij deze inzet heeft u er allemaal weer een uniek themaboekje aan overgehouden.

Verder hebben we ook weer onze medewerking verleend aan de Week van de Cultuur. Alle culturele organisaties van Maassluis mogen zich daar op de een of andere manier presenteren. Wij deden dit door een speciale HizzQuiz te organiseren op de Markt tijdens de Cultuurexplosie.

Medewerking hebben we ook verleend aan de Kinder Monumentendag en de Open Monumentendag. HVM-gidsen hebben hun bijdrage geleverd door te vertellen over het interessante verleden van Maassluis. Ik kan u vertellen dat het gidsen van kinderen een aparte tak van sport is. De waardering voor deze inzet was groot.

Dat is wat we samen met andere organisaties hebben gedaan. Voor onze eigen vereniging hebben we ook niet stilgezeten.

Er zijn dit jaar ook weer 4 drukbezochte historische avonden geweest. Waarvoor we – misschien is het u opgevallen – nog steeds geen entree hoeven te heffen, zo gezond is de vereniging. Dat stelt u in staat om ook gerust eens kennissen mee te nemen.

De  2 historische quizzen in Grandcafé De Waker moeten we zeker ook niet uitvlakken. Ze worden goed bezocht en De Waker is steeds tot de nok toe gevuld. Ik heb me door de deelnemers laten verzekeren dat ze echt voor de quiz en de goede vragen komen en niet in de eerste plaats voor het café.

Met onze HVM-promotiekraam waren we dit jaar aanwezig op de Voorjaarsfair, de Boekenmarkt en de Furieade. Komende zondag staan we ook nog op de Kerstmarkt. Erg leuk is dat Bas Booister in de kraam komt staan om zijn DVD De Strijd van Maassluis te verkopen.

Door op de Maassluise evenementen aanwezig te zijn, zorgen we dat we zichtbaar zijn. Dat is voor onze eigen leden leuk, als ze een praatje, een vraag of een foto hebben waar ze wat meer over willen weten. Het is handig voor de mensen die onze boeken willen aanschaffen en ze van tevoren even willen bekijken. Maar het belangrijkste is wel dat we als HVM zichtbaar zijn en wij de kans hebben nieuwe leden te werven.

Want ledenwerven is een speerpunt van uw bestuur. Met zo’n grote vereniging als de onze is het natuurlijk verloop erg groot. Voor de leden die afvallen moeten evenveel nieuwe leden geworven worden. En liefst iets meer, zodat de vereniging weer op het oude aantal van 1400 terugkomt.

Ik kan u vertellen: dat valt niet mee. Maar het is erg leuk om acties te bedenken waarmee we nieuwe leden kunnen krijgen.

Ik zei het al: zichtbaarheid is belangrijk. Nu zijn we bezig als ledenwerfactie met het maken van wijkfolders. We bouwen langzamerhand een leuke verzameling op van folders van elke wijk in Maassluis. Daarin zetten we wat interessante feiten. Daarnaast ook zogenaamde teasers. Dat wil zeggen dat we informatie geven die niet compleet is, om mensen nieuwsgierig te maken. Ik hoorde laatst iemand verzuchten “Jullie vertellen wel leuke dingen, maar je geeft niet alle antwoorden. Dus dan moet ik wel lid worden als ik die wil weten.” En dat is dus precies onze bedoeling.

De balans van deze inspanningen is tot nu toe: op de kop af 82 nieuwe leden en 49 opzeggingen, betekent toch een groei van 33 leden dit jaar.

Ook in het kader van de zichtbaarheid: hebben we de Stadsgidsen in HVM kleding gestoken. We hebben dus eindelijk bedrijfskleding, mooie donkerblauwe polo’s en jassen met HVM logo. Een mooie promotie voor de vereniging is ook dat we de burgemeester officieel tot stadsgids hebben mogen benoemen. Gelooft mij, dat was zeker geen eretitel, hij heeft hem zelf verdiend. Hij is streng geëxamineerd én geslaagd.

Dat niet alles moeilijk hoeft te zijn hebben we gemerkt aan de introductie van de Maassluise Vissersvloot in oktober tijdens de Furieade. Het zijn 4 bieren en een kruidenbitter. Het idee ontstond, tijdens een bezoek van uw voorzitter aan Zonneveld Uw Topslijter in Palet. We raakten aan de praat over iets exclusief en leuks voor de HVM waar Leon Zonneveld ook iets aan had voor de verkoop en binnen 10 minuten waren we eruit. Het werd onmiddellijk serieus opgepakt door Leon Zonneveld. Hij zorgde voor de contacten met de bierbrouwer, wij zorgden voor de naamgeving, het ontwerp van de etiketten en… wij mochten het bier keuren. Zwaar en vervelend werk, maar iemand moest het doen. Binnen een paar weken was de vloot een feit en gonsden de media van het nieuwtje. De Maassluizers waren er kennelijk ook heel enthousiast over, want eerste lading was al uitverkocht nog voordat die in de winkel kwam.

Over drank gesproken, u heeft natuurlijk allemaal het cafeetje gezien hier in het museum. Het is een bijzondere tentoonstelling van ‘onze’ Piet Damsteeg. Piet heeft een grote verzameling voorwerpen van Maassluis en kon er eigenlijk wel 3 cafeetjes mee inrichten.

Als laatste van 2017 noem ik de succesvolle presentatie van de Canon van Maassluis, op 16 november. Maassluis heeft zich geschaard in een goed gezelschap van andere gemeenten die hun canon hebben geschreven, naar voorbeeld van de landelijke Canon. Er is een website gemaakt met teksten en foto’s waarvan iedereen gebruik mag maken. De hele geschiedenis van Maassluis is nu voor iedereen te raadplegen.

Zo’n terugblik op het afgelopen jaar levert – behalve al deze succesverhalen – helaas ook schokkende herinneringen op. We hebben afscheid moeten nemen van 2 steunpilaren van de vereniging. Daar willen we ook graag even bij stilstaan.

Rinus van de Ree, onze erevoorzitter, overleed plotseling. Hij is tot 2008 voorzitter geweest van onze vereniging. Hij had een geweldige kennis van de geschiedenis van Maassluis en deed veel onderzoek om die kennis uit te breiden. Hij had een sterke drang om die kennis over te dragen. Dat heeft geresulteerd in de 2 standaardwerken van de HVM: de Kroniek en de Atlas. We missen hem als vraagbaak maar zeker ook als beminnelijk en vriendelijk mens.

Rien Luijten overleed na een ziekbed. Hij heeft de vereniging vanaf bijna het begin helpen opbouwen. Hij is secretaris geweest in de tijd dat de HVM groeide en er veel werk verzet moest worden voor die opbouw. Onze boekjes – de Historische Schetsen – hebben dankzij hem, als hoofdredacteur en eindredacteur, hun vorm en inhoud gekregen. Daarmee heeft hij, net als Rinus, iets blijvends geschonken aan de vereniging.

Wij gaan ze allebei enorm missen. Maar dankzij de sterke basis die zij hebben gelegd kunnen we de vereniging vol vertrouwen naar de toekomst sturen.

En dat brengt me op de vooruitblik naar 2018.

Natuurlijk is dat in de eerste plaats ons 35-jarig bestaan. Het is de bedoeling dat we dit gaan vieren op zaterdag 7 april in de Groote Kerk. We werken plannen uit om dat facilitair samen met muziekvereniging Kunst na Arbeid te doen, die komend jaar 100 jaar bestaat. Alles in het kader van samenwerking met andere culturele instellingen. Je kunt elkaar zoveel versterken.

Ter gelegenheid van ons jubileum brengt de HVM een boek uit van de Canon. Het belooft weer een hele mooie uitgave te worden, in de lijn van de Kroniek en de Atlas. En de vereniging is zo gezond, dat we het boek cadeau kunnen geven aan de leden. Hoe we dat technisch gaan regelen zal nog een heel gedoe zijn en misschien dat we daarbij de hulp van de ‘postduiven’ moeten inroepen, dat zien we nog wel.

In het kader van het 35-jarig jubileum zijn we met nog iets heel groots bezig, waar echt heel Maassluis over zal praten. Wat dit precies is houden we nog heel even voor ons, maar het beloofd een spektakel te worden.

De inwoning in het Museum Maassluis blijft een puntje van aandacht. We willen de relatie en de samenwerking met het museum graag gaan uitbouwen, er zijn gesprekken gaande over mooie plannen voor de toekomst, waar we beide beter van worden.

Natuurlijk blijven we ons in 2018 focussen op het verder laten groeien van het ledenaantal. Goede ideeën en hand- en spandiensten mag u ons altijd aanbieden.

Dan ben ik aan het einde van de toespraak gekomen, maar nog niet aan het eind van het officiële gedeelte. Want er zijn 2 actieve vrijwilligers die zich gaan terugtrekken uit onze gelederen en die we graag even in het zonnetje willen zetten.

Theo Vols was jarenlang stille aanwezige in de commissie collecties. Hij heeft de eerste website van de HVM gebouwd en duizenden foto’s zijn door zijn handen gegaan voor plaatsing in de collectiebank. Helaas kan hij door zijn ziekte niet aanwezig zijn vanavond, daarom zal ik samen met de vice-voorzitter in januari naar hem toe gaan om hem de eretitel Lid van Verdienste toe te kennen.

Wie wel aanwezig is, dat is Hans Eijsackers. Hans heeft sinds 2009 als vicevoorzitter en later als adviseur in het bestuur gezeten en de HVM van daaruit in externe commissies vertegenwoordigt, zoals de commissie (Straat)Naamgeving van de gemeente Maassluis. Hij had ook de leiding over de HVM-commissie Stad- en Monument waaronder de stadsgidsen vallen en heeft het cursusboek ‘Ervaar Maassluis’ geschreven die de stadsgidsen in spe gebruiken voor de opleiding. Ook Hans willen we graag de eretitel Lid van Verdienste toekennen voor het werk dat hij heeft gedaan voor de vereniging.

Nu ga ik echt afsluiten, dank u voor uw geduld. Geniet van de rest van avond, van de hapjes en de drankjes en de gezelligheid met elkaar. Namens het bestuur van de Historische Vereniging Maassluis wens ik u en de uwen een fijne kerst en een goed en gezond 2018.

Bedankt.