Maassluis  |  Geplaatst op 12 april 2019

Nieuws

Historische Avond: een volle zaal Uiver van de Koningshof

Door: Wim de Lege

De presentatie van Leo Boer over de ‘s Rijksweg 4, 1e en 2e klas, die door Napoleon werd aangelegd, trok ruim tweehonderd belangstellenden.

Na de opening door de voorzitter, Gertjan van de Velden, waar hij de bezoekers informeerde over de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging introduceerde hij de spreker van de avond de heer Leo Boer. Leo is geen onbekende binnen de vereniging. Naast het feit dat hij HVM stadsgids is, is hij ook bij de WO2 rondleidingen van jongeren present om hen te vertellen over de verschrikkingen van het 18 maart 1943 bombardement op Maassluis.

Maar nu ging het over Napoleon die in 1810 al een plan maakte voor een wegennet. In 1821 was er ongeveer 500 kilometer rijksweg aangelegd. Deze wegen bestonden toen nog uit zand en kleigrond. Namen van de wegen verwezen hiernaar, zoals de Zandweg (later Fenacoliuslaan) in Maassluis. Ook werden de wegen in klassen ingedeeld: 1e en 2e klasse.

Geïllustreerd met vele foto’s looste hij de bezoekers door de vele veranderingen die in de loop der tijd aan de wegen zijn doorgevoerd. Bijzonder veel aandacht kregen de wegen in Maassluis die de troepen van Napoleon hebben afgelegd om bij de oversteek naar Rozenburg te komen. Mooie historische foto’s waarop duidelijk was te zien hoe het er in die tijd uitzag. Een bijzondere interessante avond die met een dankbaar applaus door de bezoekers werd beloond.

En natuurlijk een woord van dank van de Gertjan aan Leo Boer dat met een attentie werd afgesloten. Ten slotte had Gertjan nog een paar mededelingen, zoals de HizzQuiz die voor 24 april op de agenda staat. Een leuk evenement waarvoor teams zich gratis kunnen inschrijven. En een datum om alvast in de agenda te noteren is de volgende Historische Avond op donderdag 12 september. Maar dan in de zaal Lepelaar. Het thema van deze avond is ‘Begraafplaatsen in Maassluis’ met als presentatoren Arno de Winter en Cock Paalvast. Meer informatie hierover volgt later.

Maassluis  |  Geplaatst op 12 april 2019

Nieuws

Historische Avond: een volle zaal Uiver van de Koningshof

Door: Wim de Lege

De presentatie van Leo Boer over de ‘s Rijksweg 4, 1e en 2e klas, die door Napoleon werd aangelegd, trok ruim tweehonderd belangstellenden.

Na de opening door de voorzitter, Gertjan van de Velden, waar hij de bezoekers informeerde over de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging introduceerde hij de spreker van de avond de heer Leo Boer. Leo is geen onbekende binnen de vereniging. Naast het feit dat hij HVM stadsgids is, is hij ook bij de WO2 rondleidingen van jongeren present om hen te vertellen over de verschrikkingen van het 18 maart 1943 bombardement op Maassluis.

Maar nu ging het over Napoleon die in 1810 al een plan maakte voor een wegennet. In 1821 was er ongeveer 500 kilometer rijksweg aangelegd. Deze wegen bestonden toen nog uit zand en kleigrond. Namen van de wegen verwezen hiernaar, zoals de Zandweg (later Fenacoliuslaan) in Maassluis. Ook werden de wegen in klassen ingedeeld: 1e en 2e klasse.

Geïllustreerd met vele foto’s looste hij de bezoekers door de vele veranderingen die in de loop der tijd aan de wegen zijn doorgevoerd. Bijzonder veel aandacht kregen de wegen in Maassluis die de troepen van Napoleon hebben afgelegd om bij de oversteek naar Rozenburg te komen. Mooie historische foto’s waarop duidelijk was te zien hoe het er in die tijd uitzag. Een bijzondere interessante avond die met een dankbaar applaus door de bezoekers werd beloond.

En natuurlijk een woord van dank van de Gertjan aan Leo Boer dat met een attentie werd afgesloten. Ten slotte had Gertjan nog een paar mededelingen, zoals de HizzQuiz die voor 24 april op de agenda staat. Een leuk evenement waarvoor teams zich gratis kunnen inschrijven. En een datum om alvast in de agenda te noteren is de volgende Historische Avond op donderdag 12 september. Maar dan in de zaal Lepelaar. Het thema van deze avond is ‘Begraafplaatsen in Maassluis’ met als presentatoren Arno de Winter en Cock Paalvast. Meer informatie hierover volgt later.