Maassluis  |  Geplaatst op 5 december 2018

Nieuws

Hetty Baart-Behrens stopt als bestuurslid HVM

Ons bestuurslid Hetty Baart-Behrens heeft te kennen gegeven haar portefeuille PR en communicatie in het bestuur van de HVM per direct te willen beëindigen.

In een persoonlijk gesprek met de voorzitter en secretaris is uitvoerig ingegaan op de redenen van haar besluit. Privéomstandigheden, zoals de verhuur van haar Bed ‘without’ Breakfast en het toenemend beroep dat haar echtgenoot Frank Baart – voorzitter van de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ – op haar doet, vragen veel van haar beschikbare tijd. Het bestuur respecteert haar besluit en dankt haar voor de vele jaren inzet die zij heeft getoond.

Het bestuur is met een kandidaat in gesprek om de vrijgekomen bestuursfunctie in te nemen. Zodra hier consensus over is bereikt, wordt dit bekend gemaakt. In de Algemene Leden Vergadering van 21 maart 2019 zal de persoon worden voorgedragen om als bestuurslid te worden benoemd.

Namens het bestuur Historische Vereniging Maassluis
Gertjan van de Velden | voorzitter

Nieuws

Geplaatst op 17 mei 2020

Scan de Leeuw

Geplaatst op 12 mei 2020

In herinnering

Geplaatst op 30 april 2020

Speciale WO2MS aanbieding in de HVM winkel

Nieuwsarchief...

Maassluis  |  Geplaatst op 5 december 2018

Nieuws

Hetty Baart-Behrens stopt als bestuurslid HVM

Ons bestuurslid Hetty Baart-Behrens heeft te kennen gegeven haar portefeuille PR en communicatie in het bestuur van de HVM per direct te willen beëindigen.

In een persoonlijk gesprek met de voorzitter en secretaris is uitvoerig ingegaan op de redenen van haar besluit. Privéomstandigheden, zoals de verhuur van haar Bed ‘without’ Breakfast en het toenemend beroep dat haar echtgenoot Frank Baart – voorzitter van de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ – op haar doet, vragen veel van haar beschikbare tijd. Het bestuur respecteert haar besluit en dankt haar voor de vele jaren inzet die zij heeft getoond.

Het bestuur is met een kandidaat in gesprek om de vrijgekomen bestuursfunctie in te nemen. Zodra hier consensus over is bereikt, wordt dit bekend gemaakt. In de Algemene Leden Vergadering van 21 maart 2019 zal de persoon worden voorgedragen om als bestuurslid te worden benoemd.

Namens het bestuur Historische Vereniging Maassluis
Gertjan van de Velden | voorzitter