Maassluis  |  Geplaatst op 21 juni 2024

Nieuws

Edo Haan nieuwe voorzitter HVM

Door: HVM bestuur

Op een massaal bezochte bijzondere ledenvergadering van de Historische Vereniging Maassluis is Edo Haan benoemd als voorzitter als opvolger van Peter van Baalen.

In zijn inleiding ging Peter van Baalen kort in op zijn voorzitterschap dat vier jaar heeft geduurd. Het was een periode van hoogte- en dieptepunten. Het hoogtepunt was wel de geslaagde viering van het 40-jarig jubileum van de vereniging. Dieptepunten waren toch wel de corona-periode, waarin alle activiteiten zo goed als stillagen en een bestuurscrisis, die zorgde voor een onzekere periode. Echter neemt hij volgens hem nu afscheid van een geweldig draaiende vereniging. Het met nieuwe leden aangevulde bestuur werkt uitstekend samen en de Historische Vereniging is qua leden de grootste vereniging van Maassluis en landelijk één van de grootste historische genootschappen.

Er liggen grote uitdagingen in het verschiet zoals de oprichting van Loods M, waar ook de HVM een belangrijke rol speelt. Een en ander vergt veel van het bestuur. Peter is echter nog zo druk in zijn werkkring, dat hij aan zag komen dat hij niet voldoende aan de HVM-belangen zou kunnen bijdragen. Dat is de reden waarom hij nu terugtreedt. Hij stelde voor in de vacature oud-burgemeester Edo Haan te benoemen. Dat voorstel werd onder luid applaus ontvangen en unaniem goedgekeurd.

Edo Haan zei daarna met goede moed het voorzitterschap op zich te nemen. Hij had in zijn kennismaking gemerkt dat de HVM een geoliede machine is die goed draait en leuke en interessante activiteiten verzorgt.

De aanwezige leden werden hierna nog getrakteerd op beeldmateriaal uit het oude Maassluis. Het geheel werd gepresenteerd door Henk van de Meeberg.

Maassluis  |  Geplaatst op 21 juni 2024

Nieuws

Edo Haan nieuwe voorzitter HVM

Door: HVM bestuur

Op een massaal bezochte bijzondere ledenvergadering van de Historische Vereniging Maassluis is Edo Haan benoemd als voorzitter als opvolger van Peter van Baalen.

In zijn inleiding ging Peter van Baalen kort in op zijn voorzitterschap dat vier jaar heeft geduurd. Het was een periode van hoogte- en dieptepunten. Het hoogtepunt was wel de geslaagde viering van het 40-jarig jubileum van de vereniging. Dieptepunten waren toch wel de corona-periode, waarin alle activiteiten zo goed als stillagen en een bestuurscrisis, die zorgde voor een onzekere periode. Echter neemt hij volgens hem nu afscheid van een geweldig draaiende vereniging. Het met nieuwe leden aangevulde bestuur werkt uitstekend samen en de Historische Vereniging is qua leden de grootste vereniging van Maassluis en landelijk één van de grootste historische genootschappen.

Er liggen grote uitdagingen in het verschiet zoals de oprichting van Loods M, waar ook de HVM een belangrijke rol speelt. Een en ander vergt veel van het bestuur. Peter is echter nog zo druk in zijn werkkring, dat hij aan zag komen dat hij niet voldoende aan de HVM-belangen zou kunnen bijdragen. Dat is de reden waarom hij nu terugtreedt. Hij stelde voor in de vacature oud-burgemeester Edo Haan te benoemen. Dat voorstel werd onder luid applaus ontvangen en unaniem goedgekeurd.

Edo Haan zei daarna met goede moed het voorzitterschap op zich te nemen. Hij had in zijn kennismaking gemerkt dat de HVM een geoliede machine is die goed draait en leuke en interessante activiteiten verzorgt.

De aanwezige leden werden hierna nog getrakteerd op beeldmateriaal uit het oude Maassluis. Het geheel werd gepresenteerd door Henk van de Meeberg.