Maassluis

Maassluis is een prachtige stad met een rijke historie. De twee dicht bij elkaar liggende vlieten, die het stadsbeeld bepalen, zijn uniek. De dijk en de sluizen hebben eeuwenlang een belangrijke en strategische positie in de waterhuishouding van Delfland ingenomen. Het uiterlijk van het buitendijkse gedeelte van de stad is bepaald door de visserij, van oudsher de belangrijkste inkomstenbron van de stad.


Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad en zijn ontwikkeling, de gebouwen en hun bewoners, de visserij en de daarmee samenhangende bedrijven, de zeesleepvaart, loods- en bergingsdiensten en hun schepen, de verhalen van oude Maassluizers, dan zult u zich thuis voelen bij de Historische Vereniging Maassluis.

Wat is de HVM
De Historische Vereniging Maassluis is een organisatie van vrijwilligers die zich bezighoudt met onderzoek naar de historie van Maassluis in al haar facetten. De vereniging is op 29 maart 1983 opgericht en heeft 20 jaar lang een groei meegemaakt in het aantal leden. Dit aantal is gestabiliseerd op 1400 leden, wat een zeer hoog aantal is. Vele Maassluizers die inmiddels op een ander plekje in het land of op de wereld hun thuis hebben gevonden, blijven toch nog zo betrokken bij hun vaderstad, dat zij het lidmaatschap van onze vereniging aanhouden. Circa 300 leden krijgen hun boekjes over de post toegestuurd, tot in Australië toe. Met zoveel trouwe leden is de HVM een zelfstandige bloeiende vereniging die zichzelf goed kan bedruipen en als vereniging niet afhankelijk is van subsidies.

Wat doet de HVM?
Kennis verwerven en vastleggen
De vereniging verzamelt zoveel mogelijk informatie over de geschiedenis van Maassluis. Dat bestaat uit foto-, film- en archiefmateriaal, maar ook verhalen over en herinneringen aan vroeger. Alle informatie wordt zoveel mogelijk digitaal opgeslagen. Zo wordt dit bewaard voor het nageslacht maar ook toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en belangstellenden.
20142110-museum-maassluis
Museum Maassluis

Kennis overdragen
Onderzoek in eigen en andere archieven resulteert in artikelen die tweemaal per jaar gepubliceerd worden in een eigen uitgave van de vereniging: Historische Schetsen van en over Maassluis. Voorts wordt er viermaal per jaar een historische avond georganiseerd in de Imanuëlkerk, met interessante lezingen, diavoorstellingen en filmvertoningen over Maassluis.
Op aanvraag kan de vereniging een historische stadswandeling, een literaire stadswandeling (aan de hand van de boeken van Maarten 't Hart) of een maritieme stadswandeling verzorgen.

Nieuwe huisvesting
In de zomer van 2014 is de HVM verhuisd naar Museum Maassluis, Zuiddijk 16. Het heeft even tijd gekost, maar inmiddels heeft de HVM haar draai gevonden in het Museum en kunnen we elkaar aanvullen en versterken. Over het algemeen zijn er HVM-vrijwilligers aan het werk op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00  en 16.00 uur. Op deze tijden kunt u zich bij de museumbalie melden en wijst de museumvrijwilliger u waar de HVM te vinden is. Komt u toevallig op een moment dat er geen HVM-vrijwilligers aanwezig zijn, kan de baliemedewerker uw vraag of mededeling voor de HVM noteren en doorgeven. Als lid van de HVM kunt u gratis de wisselende exposities in het Museum bezichtigen.
Let op: de HVM is niet telefonisch bereikbaar in het Museum. Wanneer u iemand van de HVM wilt spreken kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Hun e-mailadressen staan op de HVM-site en op de eerste bladzijde van de boekjes Historische Schetsen treft u zowel de e-mailadressen als de privételefoonnummers aan. Contact opnemen via e-mail heeft onze voorkeur.

Klaphuys
Enkele vaste bezoekers hebben hun best gedaan om het Klaphuys in een andere vorm en op een nieuwe locatie opnieuw op te starten en dat is gelukt.
De eerste bijeenkomst was op woensdag 21 januari jl. Elke woensdagmiddag is iedereen tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom op het nieuwe adres:
't Klaphuys, Kunst en Cultuur Academie IJsvogelstraat 2.

Invloed op actuele zaken
Op verzoek neemt de vereniging deel aan commissies die zich buigen over bescherming van het stadsgezicht, inrichting van de binnenstad, oprichting van monumenten of naamgeving van straten en bruggen. Ons onderzoek en gedegen kennis van de geschiedenis van Maassluis wordt vaak als een waardevolle aanvulling gezien in de besluitvorming.
stadh kade304
Stadhuiskade
En natuurlijk bemoeit de vereniging zich ook wel eens ongevraagd met de besluitvorming, wanneer er een stukje onvervangbare historie dreigt te verdwijnen.
De vereniging is van mening dat kennis van het verleden onontbeerlijk is om het heden beter te kunnen begrijpen en de juiste beslissingen voor de toekomst te kunnen nemen. Je zou kunnen zeggen dat geschiedenis de achteruitkijkspiegel is in het voertuig waarin we naar de toekomst rijden.

Wat kunt u voor de HVM doen?
Omdat de Historische Vereniging Maassluis een bloeiende en actieve vereniging is, is er altijd een gebrek aan vrijwilligers. Enerzijds zijn er erg veel taken te vervullen, anderzijds moeten regelmatig zeer actieve leden een stapje terug doen omdat hun hoge ouderdom hen parten begint te spelen.
Een greep uit de uiteenlopende taken:
postbezorging, sjouwwerk, stand bemannen, gidsen, archivering, digitalisering, archiefonderzoek, presentaties voorbereiden, artikelen schrijven, bestuursfuncties, deelname externe commissies, publiciteit, redactie, eigen voorraad beheer, bemanning Klaphuys.

Lid worden van de HVM
Lid worden van de HVM kost in 2014 €20,00 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Hiervoor ontvangt u regelmatig de nieuwsbrief, tweemaal per jaar de nieuwe uitgave van de Historische Schetsen en elk jaar de kleurenkalender met historische foto's van Maassluis.
haven304
Haven

Alleen wanneer u buiten Maassluis woont vragen wij een extra bijdrage van € 4.- om de portokosten te dekken. U kunt lid worden van onze vereniging door het aanmeldformulier in te vullen op onze website. Klik hier om naar het formulier te gaan. U ontvangt dan een welkomstpakket met een aantal boekjes, kalender, informatie over de vereniging, een acceptgiro en een lidmaatschapskaart. Het is ook mogelijk om eerst een kennismakingspakket aan te vragen, dan kunt u later beslissen. In dat geval vragen wij een bijdrage in de kosten van € 2,50.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt tegen het einde van een verenigingsjaar door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit.

KBN0065.jpg

HVM ook op FaceBook

Go to top