Goudsteen

De Goudsteen in 1907.
De Goudsteen in 2002, dus bijna een eeuw later.