Frederik Hendrikstraat

De Frederik Hendrikstraat omstreeks 1940, nog maar aan één zijde bebouwd.
Links is een rij huizen verrezen en de bomen zijn ook een slagje groter geworden.