Goudsteen

Drukte in de Goudsteen en veel belangstelling voor de fotograaf zo rond het begin van de vorige eeuw. De naam is ook interessant. Het water langs de Goudsteen, dat aanvankelijk 'Fortegracht' heette, vormde samen met onder andere het water van de Markt (gedempt in 1716) een puntig verdedigingswerk als een vooruit geschoven bolwerk van het Fort op het Schanseiland. Bolwerken werden ook wel Steen genoemd (vergelijk het Vlaamse woord Steen voor Kasteel. Stein in Duits).
Ook nu kan het erg druk zijn in de Goudsteen die als doorgangsstraat fungeert naar de Markt en de Noordvliet.