Govert van Wijnkade

Hoogseizoen in de haringvisserij. De tonnen namen een groot deel van de walkant in beslag en rijverkeer kon er soms maar nauwelijks voorbij. En stinken!
De 'natte kuipers' zijn bezig om de haring, die gedurende de reis van de visgronden naar de haven was ingeklonken, over te pakken in nieuwe vaten. Deze vaten werden dus weer vol gemaakt.
Een van de drie weldoeners. Govert van Wijn leefde van 1642 tot 1738. Hij schonk het Garrels-orgel en verbond daaraan de voorwaarde dat de verkiezing van de leden van de kerkenraad in het vervolg naar zijn idee zou plaatsvinden. Aandeel in het tot stand komen Weeshuis. Grondlegger van een van de drie Fondsen. (zie ook van der Horststraat).
Van stank en activiteit geen sprake meer. Een geordend en rustig geheel.