Stationsweg

Vergeleken met nu was het begin 1900 een rustige bedoening op de Stationsweg. Rechts het station van de Westlandse Stoomtram Maatschappij WSM. Van 1912 tot 1932 reed een stoomtram van Maassluis naar verschillende plaatsen in het Westland. Goederenvervoer heeft langer plaatsgevonden. In 1940 werd het WSM stationnetje afgebroken.
De Stationsweg zelf is nu een doodlopende weg voor het autoverkeer en daardoor niet druk. Maar veel drukker is het nu wel rechts, daar loopt de Laan 1940-1945, één van de grootste doorgaande wegen in Maassluis.