Veerstraat

De Monsterse Sluis aan de Veerstraat-zijde omstreeks 1927. Rechts boven op de dijk het grote woonhuis van de redersfamilie Dirkzwager. Vanaf 1350 was er al een sluis (werden toen 'luchten' genoemd) In 1602 werd de sluis gebouwd die nu op de foto is te zien. Deed dienst als spuisluis, maar in 1885 geschikt gemaakt voor het schutten van vaartuigen.
Door het verdwijnen van het woonhuis is nu de Groote Kerk zichtbaar geworden. Ook de brug naar het Schanseiland (op de achtergrond) is een andere dan vroeger. De Veerstraat was vroeger het vertrekpunt van de veerdiensten per trekschuit via de Noorvliet, Vlaardingse Vaart naar Delft en andere bestemmingen.