Wip

Gezien vanaf de Zuidvliet, waarschijnlijk in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. De Wip is vermoedelijk ontstaan als opgang om boven op de sluis te komen. Tot 1911 was de Wip aan twee zijden bebouwd. Na de sloop werd ook de helling minder steil gemaakt; de Wip kreeg toen min of meer de huidige vorm.
Zoveel jaren later blijkt er nauwelijks iets veranderd. Met de lantaarnpalen is men zelfs teruggegaan in de tijd.