Hoogstraat

Een redelijk drukke Hoogstraat in vroeger jaren. Links een deel van de gevel van de inmiddels afgebroken Kleine Kerk. Het gebouw met puntgevel in de verte stond op de hoek van de Zuiddijk tegenover het oude stadhuis waarin nu het Nationaal Sleepvaart-museum is gevestigd. Ernaast stond hotel De Moriaan dat in 1939, samen met het hoekpand en nog een paar gebouwen, werd afgebroken. Het gat werd in de volksmond al snel De Put genoemd.
Een uitgestorven Hoogstraat in 2003. Op de plaats van de kerk nu een appartementsgebouw. Vroeger waren ter weerszijde winkels, daar is nu niets meer van te zien. Aan de gevelrij, rechts met het dominante Delflandhuis, is nauwelijks iets veranderd.