Havenplein

Havenplein in de twintiger jaren van de vorige eeuw met toen nog de Kippenbrug. Op de transformatorzuil staat de tekst: 'Kookt op gas. Verlicht met electriciteit'.
In 1907 werd de Kippenbrug, een rolvoetbrug, gebouwd. De huizen achter de transformatorzuil waren er toen nog niet, die werden rond 1910 gebouwd. De transformatorzuil is in de dertiger jaren van de vorige eeuw verdwenen.
De Kippenbrug is de Havenbrug geworden en toont het bekende beeld van nu. Veel meer groen, veel bredere brug en veel meer verkeer. Met de komst van de Havenbrug moest het verkeersplan weer worden aangepast. Weer later werd de brug verbreed met aan weerszijden fiets- en voetpaden. Dat vereiste wederom aanpassing van het Havenplein. Op de borstwering aan de noordzijde van de havenbrug bevindt zich te weerszijden een beeldhouwwerk een paard en een koe voorstellende. In de volksmond kreeg de brug al snel de naam 'Koepaardbrug'.